De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheid Voorop September 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheid Voorop September 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheid Voorop September 2011

2 Voor wie is het actieplan bedoeld?
Alle bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken en daarom onder de BRZO of ARIE regelgeving vallen: alle leden van de ondertekenende branches bedrijven die niet zijn aangesloten bij een branche, maar wél Brzo-plichtig zijn en willen mee-verbeteren bedrijven die werken voor deze bedrijven, bijvoorbeeld aannemers en logistieke dienstverleners ARIE = Aanvullende risico inventarisatie & -evaluatie april ’17 Veiligheid Voorop rapportage 2012 2

3 4 pijlers Leiderschap Excellente veiligheidsbeheerssystemen
Versterken van regionale veiligheidsnetwerken Samenwerking in de keten april ’17 Veiligheid Voorop rapportage 2012 3

4 Veiligheid Voorop 10 Actiepunten voor veiligheid
Rapportage 2012 april ’17 Veiligheid Voorop rapportage 2012 4

5 Hoofddoel van het actieplan
Leren over veiligheid bevorderen Proces tot verhoging van de veiligheid ondersteunen april ’17 Veiligheid Voorop rapportage 2012 5

6 10 actiepunten Bevorderen van goed leiderschap in de praktijk
Bevorderen dat de kwaliteit van het veiligheidbeheerssysteem continu verbetert Nagaan welke gegevens bekend zijn om de veiligheidsprestaties te meten Deze gegevens jaarlijks rapporteren aan de branchevereniging Jaarlijks publiceren op brancheniveau van de prestaties Werknemers beschikken over vereiste competenties voor veilige uitvoering. Bevorderen van Veiligheid in opleidingen in Nederland Aansluiten bij een regionaal veiligheidsnetwerk Versterken van regionale veiligheidsnetwerken Vergewissen van een solide veiligheidscultuur bij partners in de keten april ’17 Veiligheid Voorop rapportage 2012 6

7 Afgesproken metrics Veiligheid Voorop rapportage 2012 Indicator Metric
Formule/berekening Betrokken leiderschap Aantal inspecties door de hoogste leidinggevenden op de site per 100 fte. Borging kwaliteit veiligheidsbeheerssysteem Percentage (%) leden die gecertificeerd zijn t.o.v. totaal Brzo leden VV-branches. Ontwikkeling veiligheidsprestaties LoPC’s[1], Europese CEFIC definitie, aantal lekkages per 100 fte. LTI’s[2], ongeval met verzuim op de dag volgend op de dag van het ongeval per 100 fte. Meedoen in de veiligheidsnetwerken Percentage van de leden die actief deelnemen aan één van de regionale veiligheidsnetwerken t.o.v. totaal Brzo-leden VV-branches. Zaken doen met veilige bedrijven Percentage leden met leveranciers of klanten beoordelingssysteem (lbs of kbs) t.o.v. totaal Brzo leden VV-branches. [1] LoPC = Loss of primary containment, groter dan een gedefinieerde ondergrens volgens CEFIC definitie. [2] LTI = Lost time injury. april ’17 Veiligheid Voorop rapportage 2012

8 Resultaten over 2011 (alle branches)
Indicator Resultaat Toelichting / opmerking Betrokken leiderschap 16 senior management inspecties per 100 fte Borging kwaliteit veiligheidsbeheerssysteem 16% gecertificeerd systeem Grote verschillen tussen branches, definities niet uniform toegepast; Officieel ontbreekt certificatieschema. Ontwikkeling veiligheidsprestaties LoPC: 1,30 LTI: 0,31 Beide zijn ratio: per 100 fte. Definities verder aanscherpen (global project Cefic API) Meedoen in de veiligheidsnetwerken 72% Doel is 100%; Deelname actief ? Zaken doen met veilige bedrijven 75% Verdere verdieping wenselijk april ’17 Veiligheid Voorop rapportage 2012

9 “Samen voor veiligheid en milieu”
De directies van de bij de Masterclass Veiligheid aangesloten bedrijven hebben een protocol ondertekend waarmee ze zich verplichten de Masterclass actief te ondersteunen door het delen van kennis en ervaring en samen te werken aan verbetering van de veiligheid in de procesindustrie “Samen voor veiligheid en milieu” Een initiatief van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie voor een kennisnetwerk op het gebied van veiligheids- en milieubeheers systemen en incidentenonderzoek. Door in alle openheid problemen te bespreken, oplossingen aan te dragen en te leren van elkaar, kan het aantal incidenten verder worden teruggebracht. De BZW Masterclass Veiligheid is voor industriële bedrijven in het zuidwestelijk deel van Nederland. THEMA’s Leiderschap, toewijding en verantwoordelijkheid Risico-iInschatting en -beheersing Ontwerp en constructie van Installaties VGM Informatie en Documentatie Veiligheid van personeel Gezondheid Werknemers Human Factors, beïnvloeden van veiligheidsgedrag Training Procedures voor Onderhoud en Bediening Werkvergunningen Onderhoudsmanagement Onderhoud en beheer van VGM-kritische systemen Voorkomen van Emissies Voldoen aan wet- en regelgeving Management van veranderingen Werken met derden (contractors) Incident rapportage, analyse en opvolging Voorbereiding op ernstige incidenten Management van contacten met publiek en overheid Opgericht op 20 juni 2007 40 bedrijven hebben protocol ondertekend Community van de Brabants Zeeuwse Werkgevers Kernactiviteiten: Uitwisselen van incidentinformatie en leerervaringen Workshops over VGM onderwerpen Website met relevante informatie voor VGM beheerssysteem De regelmatige bezoeker van onze workshops kennen dit plaatje. Het geeft de historie van de MCV. We zijn een kennisnetwerk van BRZO bedrijven en aannemers die actief zijn in deze bedrijven. De thema’s die we behandelen betreffen het VBS van dergelijke bedrijven en gaan van personele veiligheid, procesveiligheid tot management aspecten. In het veiligheidsplan van de VNCI, VNPI, spelen de netwerken een belangrijke rol in het uitwisselen van kennis en ervaringen. Ook de overheid kijkt met interesse toe hoe we dit vorm geven. Voor meer informatie:

10 MCV ZW-Nederland Resultaten
27 workshops met VBS onderwerpen 13 workshop specifieke doelgroep (onderhoud, BRZO coördinatoren, brandweer) Model VBS systeem in samenwerking met Deltalinqs Werkgroep 6 detail procedures Werkgroep steigerbouw i.s.m. VSB (Stichting Steigerbouw) Vertegenwoordigd in VNCI werkgroep Arbeidsveiligheid, Procesveiligheid en regionale netwerken Website met ”Voor U gelezen”, meer ca relevante referentie documenten Samenwerking met HZ (Hogeschool Zeeland en Brabant) Verzorgen mediatraining Erkenning bijscholing Hobéon SKO (HVK etc.)

11 VNCI: Brzo overtredingen
Totaal 765 overtredingen april ’17 Veiligheid Voorop rapportage 2012 11

12 VNCI: Brzo inspectieresultaten
april ’17 Veiligheid Voorop rapportage 2012 12

13 VV plannen 2013 Verbeteren veiligheidsindicatoren en toepassing van de definities Samenwerking met overheid: Ontwikkelen van de “Staat van de Veiligheid” Overheid stimuleert Brzo bedrijven om aan te sluiten bij regionale veiligheidsnetwerken Versterken ketenverantwoordelijkheid en uitrol naar petrochemie bedrijven die niet bij branche zijn aangesloten Betrekken van Brzo-bedrijven bij dit actieplan die niet onder Veiligheid Voorop vallen april ’17 Veiligheid Voorop rapportage 2012 13

14 Veiligheid Voorop rapportage 2012
april ’17 Veiligheid Voorop rapportage 2012 14

15 Punt van zorg Mijn onbegrijpelijke overheid Nationale Ombudsman
Groeiende aantal regels en wetten Steeds hogere boetes Relatie tussen risico en sanctie (boete) “Gewone” (letsel)ongevallen worden BRZO ongevallen Worden de echte fraudeurs wel gepakt? Rechtszaken vs. welwillendheid Het gaat om proportionaliteit, redelijkheid en billijkheid, rechtsbeginselen die elke medewerker ook van een chemisch bedrijf haarfijn aanvoelt. Bert Zandvoort

16 E I N D E Vragen?? april ’17 Veiligheid Voorop rapportage 2012 16


Download ppt "Veiligheid Voorop September 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google