De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheid Voorop September 2011. september ’14 Veiligheid Voorop rapportage 2012 22 Voor wie is het actieplan bedoeld? Alle bedrijven die grootschalig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheid Voorop September 2011. september ’14 Veiligheid Voorop rapportage 2012 22 Voor wie is het actieplan bedoeld? Alle bedrijven die grootschalig."— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheid Voorop September 2011

2 september ’14 Veiligheid Voorop rapportage 2012 22 Voor wie is het actieplan bedoeld? Alle bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken en daarom onder de BRZO of ARIE regelgeving vallen: alle leden van de ondertekenende branches bedrijven die niet zijn aangesloten bij een branche, maar wél Brzo-plichtig zijn en willen mee-verbeteren bedrijven die werken voor deze bedrijven, bijvoorbeeld aannemers en logistieke dienstverleners ARIE = Aanvullende risico inventarisatie & -evaluatie

3 september ’14 Veiligheid Voorop rapportage 2012 33 4 pijlers 1. Leiderschap 2. Excellente veiligheidsbeheerssystemen 3. Versterken van regionale veiligheidsnetwerken 4. Samenwerking in de keten

4 september ’14 Veiligheid Voorop rapportage 2012 44 Rapportage 2012 Veiligheid Voorop 10 Actiepunten voor veiligheid

5 september ’14 Veiligheid Voorop rapportage 2012 55 Hoofddoel van het actieplan Leren over veiligheid bevorderen Proces tot verhoging van de veiligheid ondersteunen

6 september ’14 Veiligheid Voorop rapportage 2012 66 10 actiepunten 6. Werknemers beschikken over vereiste competenties voor veilige uitvoering. 7. Bevorderen van Veiligheid in opleidingen in Nederland 8. Aansluiten bij een regionaal veiligheidsnetwerk 9. Versterken van regionale veiligheidsnetwerken 10. Vergewissen van een solide veiligheidscultuur bij partners in de keten 1. Bevorderen van goed leiderschap in de praktijk 2. Bevorderen dat de kwaliteit van het veiligheidbeheerssysteem continu verbetert 3. Nagaan welke gegevens bekend zijn om de veiligheidsprestaties te meten 4. Deze gegevens jaarlijks rapporteren aan de branchevereniging 5. Jaarlijks publiceren op brancheniveau van de prestaties

7 september ’14 Veiligheid Voorop rapportage 2012 7 IndicatorMetricFormule/berekening Betrokken leiderschapAantal inspecties door de hoogste leidinggevenden op de site per 100 fte. Borging kwaliteit veiligheidsbeheerssysteem Percentage (%) leden die gecertificeerd zijn t.o.v. totaal Brzo leden VV-branches. Ontwikkeling veiligheidsprestaties LoPC ’ s [1], Europese CEFIC definitie, aantal lekkages per 100 fte. [1] LTI ’ s [2], ongeval met verzuim op de dag volgend op de dag van het ongeval per 100 fte. [2] Meedoen in de veiligheidsnetwerken Percentage van de leden die actief deelnemen aan éé n van de regionale veiligheidsnetwerken t.o.v. totaal Brzo-leden VV- branches. Zaken doen met veilige bedrijven Percentage leden met leveranciers of klanten beoordelingssysteem (lbs of kbs) t.o.v. totaal Brzo leden VV- branches. [1] [1] LoPC = Loss of primary containment, groter dan een gedefinieerde ondergrens volgens CEFIC definitie. [2] [2] LTI = Lost time injury. Afgesproken metrics

8 september ’14 Veiligheid Voorop rapportage 2012 8 IndicatorResultaatToelichting / opmerking Betrokken leiderschap16 senior management inspecties per 100 fte Borging kwaliteit veiligheidsbeheerssyst eem 16% gecertificeerd systeem Grote verschillen tussen branches, definities niet uniform toegepast; Officieel ontbreekt certificatieschema. Ontwikkeling veiligheidsprestaties LoPC: 1,30 LTI: 0,31 Beide zijn ratio: per 100 fte. Definities verder aanscherpen (global project Cefic  API) Meedoen in de veiligheidsnetwerken 72%Doel is 100%; Deelname actief ? Zaken doen met veilige bedrijven 75%Verdere verdieping wenselijk Resultaten over 2011 (alle branches)

9 Kernactiviteiten: Uitwisselen van incidentinformatie en leerervaringen Workshops over VGM onderwerpen Website met relevante informatie voor VGM beheerssysteem Opgericht op 20 juni 2007 40 bedrijven hebben protocol ondertekend Community van de Brabants Zeeuwse Werkgevers “Samen voor veiligheid en milieu” Een initiatief van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie voor een kennisnetwerk op het gebied van veiligheids- en milieubeheers systemen en incidentenonderzoek. Door in alle openheid problemen te bespreken, oplossingen aan te dragen en te leren van elkaar, kan het aantal incidenten verder worden teruggebracht. De BZW Masterclass Veiligheid is voor industriële bedrijven in het zuidwestelijk deel van Nederland. Voor meer informatie: www.bzwmasterclassveiligheid.nl De directies van de bij de Masterclass Veiligheid aangesloten bedrijven hebben een protocol ondertekend waarmee ze zich verplichten de Masterclass actief te ondersteunen door het delen van kennis en ervaring en samen te werken aan verbetering van de veiligheid in de procesindustrie THEMA’s Leiderschap, toewijding en verantwoordelijkheid Risico-iInschatting en -beheersing Ontwerp en constructie van Installaties VGM Informatie en Documentatie Veiligheid van personeel Gezondheid Werknemers Human Factors, beïnvloeden van veiligheidsgedrag Training Procedures voor Onderhoud en Bediening Werkvergunningen Onderhoudsmanagement Onderhoud en beheer van VGM-kritische systemen Voorkomen van Emissies Voldoen aan wet- en regelgeving Management van veranderingen Werken met derden (contractors) Incident rapportage, analyse en opvolging Voorbereiding op ernstige incidenten Management van contacten met publiek en overheid

10 10 MCV ZW-Nederland Resultaten 27 workshops met VBS onderwerpen 13 workshop specifieke doelgroep (onderhoud, BRZO coördinatoren, brandweer) Model VBS systeem in samenwerking met Deltalinqs Werkgroep 6 detail procedures Werkgroep steigerbouw i.s.m. VSB (Stichting Steigerbouw) Vertegenwoordigd in VNCI werkgroep Arbeidsveiligheid, Procesveiligheid en regionale netwerken Website met ”Voor U gelezen”, meer ca. 1400 relevante referentie documenten Samenwerking met HZ (Hogeschool Zeeland en Brabant) Verzorgen mediatraining Erkenning bijscholing Hobéon SKO (HVK etc.)

11 september ’14 Veiligheid Voorop rapportage 2012 11 VNCI: Brzo overtredingen Totaal 765 overtredingen

12 september ’14 Veiligheid Voorop rapportage 2012 12 VNCI: Brzo inspectieresultaten

13 september ’14 Veiligheid Voorop rapportage 2012 13 VV plannen 2013 1. Verbeteren veiligheidsindicatoren en toepassing van de definities 2. Samenwerking met overheid: Ontwikkelen van de “Staat van de Veiligheid” Overheid stimuleert Brzo bedrijven om aan te sluiten bij regionale veiligheidsnetwerken 3. Versterken ketenverantwoordelijkheid en uitrol naar petrochemie bedrijven die niet bij branche zijn aangesloten 4. Betrekken van Brzo-bedrijven bij dit actieplan die niet onder Veiligheid Voorop vallen

14 september ’14 Veiligheid Voorop rapportage 2012 14

15 Punt van zorg Mijn onbegrijpelijke overheid Nationale Ombudsman Groeiende aantal regels en wetten Steeds hogere boetes Relatie tussen risico en sanctie (boete) “Gewone” (letsel)ongevallen worden BRZO ongevallen Worden de echte fraudeurs wel gepakt? Rechtszaken vs. welwillendheid Het gaat om proportionaliteit, redelijkheid en billijkheid, rechtsbeginselen die elke medewerker ook van een chemisch bedrijf haarfijn aanvoelt. 16-9-2014 Bert Zandvoort 15

16 september ’14 Veiligheid Voorop rapportage 2012 16 E I N D E Vragen??


Download ppt "Veiligheid Voorop September 2011. september ’14 Veiligheid Voorop rapportage 2012 22 Voor wie is het actieplan bedoeld? Alle bedrijven die grootschalig."

Verwante presentaties


Ads door Google