De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkwijze en resultaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkwijze en resultaten"— Transcript van de presentatie:

1 Werkwijze en resultaten
Februari 2010

2 De BZW Masterclass Veiligheid ZW
Wat willen we: Uitwisselen best practices veiligheids management. Delen van leerervaringen uit incidenten. Ondersteuning leden bij veiligheids issues. Dialoog met relevante overheden. Netwerken met andere regionale veiligheids platforms. Innemen gezamelijk standpunt wanneer relevant. Werken aan het verbeteren van het imago van de proces-industrie.

3 De BZW Masterclass Veiligheid ZW
Werkwijze Programma op basis van VGM Beheerssysteem Plenaire workshops (4 per jaar) Thema of doelgroep gerichte informatie sessies. Uitwisseling van informatie (w.o. van incidenten) Website, vragenbank, facilitatie werkgroepen Actieve inbreng vereist (brengplicht en haalrecht) Geen ´buitenstaanders´ (openheid in beslotenheid)

4 VGM Beheerssysteem Het Veiligheid Gezondheid en Milieu Beheerssysteem van de MCV Hulpmiddel voor het opstellen van een eigen systeem Aanbevelingen voor gebruik (document) Gebaseerd op het “Deltalinqs University” document Omvat 20 Veiligheids Management Protocollen (VMP) Managementfilosofie Vereisten Detail uitwerking Een beschrijving van het doel van het systeem, het toepassingsgebied en achtergronden. De verwachte resultaten eventueel met koppelingen naar andere systemen. De werkprocessen, procedures, hulpmiddelen van het beschreven systeem. De verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. Verificatie en metingen (Kritische Preestatie Indicatoren) Terugkoppeling (communicatie en rapportage) Voortdurende verbetering (auditing, systeem review, self assessment)

5 VGM Beheerssysteem De 20 Veiligheids Management Protocollen (VMP’s)
Leiderschap, toewijding en verantwoordelijkheid van het management Risico Inschatting en Beheersing Ontwerp en constructie van Installaties VGM Informatie en Documentatie Veiligheid van personeel Gezondheid Werknemers Human Factors, beinvloeden van veiligheidsgedrag Training Procedures voor Onderhoud en Bediening

6 VGM Beheerssysteem De 20 Veiligheids Management Protocollen (vervolg)
Werkvergunningen Onderhoudsmanagement Onderhoud en beheer van VGM-kritische systemen Voorkomen van Emissies Voldoen aan wet- en regelgeving Management van veranderingen Werken met derden (contractors) Incident rapportage, analyse en opvolging Voorbereiding op ernstige incidenten Management van contacten met publiek en overheid

7 Workshops Uitgangspunten plenaire workshops 4 workshops per jaar
Actieve inbreng vereist (brengplicht en haalrecht) Geen ´buitenstaanders´ (openheid in beslotenheid) Op basis van MCV VGM Beheerssysteem Max 3 personen per bedrijf Evaluatie van de workshop Erkend als nascholing voor HVK en MVK Thema of doelgroep gerichte informatie sessies Ad hoc sessies Actualiteit Ook voor niet leden

8 Workshops, status februari 2010
1. MCV Organisatie en werkwijze Zalco 2. Onderhoud VGM-kritische systemen Sabic 3. Human behaviour Shell 4. Werkvergunningen Dow 5. Incident-analyse en opvolging EPZ 6. Werken met Derden Fuji 7. Opleiding en training Sabic 8. Management of Change Zalco Leiderschap Sabic Risico inschatting en beheersing (Texas City) Sabic Planning 2010 Kennismaking met de Overheid Opslag en transport De MCV veiligwerkvergunning Voldoen aan wet- en regelgeving Werken met Derden deel 2

9 “Ad hoc” workshops status februari 2010
1. Layers of Protection Analysis* Total 2. Electronische werkvergunningen* AZN 3. Bedrijfsbrandweer* Yara 4. ATEX (met MHC) Dow 5. MRR&K (meten, registreren,rapporteren, keuring; VROM) BZW Samenwerking met de MIC (Maintenance Innovation Community) Planning 2010 ATEX Machine richtlijn PED Asbest Koelmiddelen Aanwezigheid en waardering workshops Aanwezigheid bedrijven gemiddeld: 25/39 (64%) Aantal personen gemiddeld: 43 (1,7 per bedrijf) Gemiddelde waardering: 1,8 (1,7 – 2,0; 1 = hoog, 5 = laag)

10 Workshops, status juli 2009

11 Incidenten FILOSOFIE VMP 18
DOELTREFFENDE INCIDENTENRAPPORTAGES, ONDERZOEKEN, ANALYSES EN VERVOLGACTIES ZIJN NOODZAKELIJK OM VERBETERINGEN IN DE PRESTATIES OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU TE BEWERKSTELLIGEN. GERAPPORTEERDE INCIDENTEN BIEDEN DE MOGELIJKHEID OM VAN DE INFORMATIE TE LEREN EN OM DE INFORMATIE TE GEBRUIKEN VOOR HET TREFFEN VAN CORRIGERENDE MAATREGELEN EN ZO HERHALING TE VOORKOMEN.

12 Incidenten VMP-18 kent 15 vereisten voor het managementsysteem
Verdere detailering in synopsis bij VMP-18 op basis van aanbevolen werkproces Belangrijke onderdelen van een incidentonderzoek-werkproces zijn: 1. Het herkennen en rapporteren van een (bijna) incident. 2. Het registreren en selecteren van (bijna) incidenten. 3. Het selecteren van (bijna) incidenten voor verder onderzoek. 4. Onderzoek en analyse van het voorval. 5. Het bepalen van de (basis) oorzaken en faalfactoren. 6. Het vaststellen van de juiste correctieve en preventieve maatregelen. 7. Opvolging van de correctieve en preventieve maatregelen. 8. Statistische verwerking de gegevens. 9. Communicatie van de leerervaringen. 10. Evaluatie van de effectiviteit van de maatregelen,

13 Werkgroep Vergunningen
Deelnemende bedrijven Dow Spie ICL-IP Fuji Cargill Rosier Cofely Yara Den Hartogh

14 Werkgroep Vergunningen
Uniforme veiligwerkprocedure conform Deltalinqs Met detailuitwerking van sub-procedures: LMRA, SWA, IK-RIE, PPA (potentiele probleem analyse) Openen van leidingen en apparatuur, veilig stellen Werken in besloten ruimtes Elektriciteit, gebruik en veilig stellen Heet werk Werken op hoogte Graafwerk TRA. In de workshop van mei 2010 zullen de resultaten worden gepresenteerd.

15 Informatie MCV website; publiek deel Overzicht leden Protocol
Publieke info (Atex, Grieppandemie) Besloten deel voor leden: Documentatie (voor u gelezen) Resonsible Care: R Arbeidsinspectie: A Externe Veiligheid (BRZO): E Incidenten: I Overheid: O Proces Veiligheid: P Veiligheid (VGM): V Milieu: M Workshops Documentatie bij de workshops Incidenten MCV Managementssysteem Werkgroepen

16 Samenwerking met andere kennisnetwerken
Regio Rijnmond (Deltalinqs) Naam: Deltalinqs University Regio Zuid-West Nederland Naam: BZW Masterclass Veiligheid ZW Regio Zuid-Oost Nederland Naam: Masterclass Veiligheid Zuidoost   Regio Noord Nederland naam:  VGM Noord Nederland en VGM in de Keten Regio Noord-Holland en Flevoland Naam: ORAM Industriekring 2.0          Delta Process Academy Belgisch Vlaanderen


Download ppt "Werkwijze en resultaten"

Verwante presentaties


Ads door Google