De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkwijze en resultaten Februari 2010. 2 Wat willen we: Uitwisselen best practices veiligheids management. Delen van leerervaringen uit incidenten. Ondersteuning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkwijze en resultaten Februari 2010. 2 Wat willen we: Uitwisselen best practices veiligheids management. Delen van leerervaringen uit incidenten. Ondersteuning."— Transcript van de presentatie:

1 Werkwijze en resultaten Februari 2010

2 2 Wat willen we: Uitwisselen best practices veiligheids management. Delen van leerervaringen uit incidenten. Ondersteuning leden bij veiligheids issues. Dialoog met relevante overheden. Netwerken met andere regionale veiligheids platforms. Innemen gezamelijk standpunt wanneer relevant. Werken aan het verbeteren van het imago van de proces- industrie. De BZW Masterclass Veiligheid ZW

3 3 Werkwijze - Programma op basis van VGM Beheerssysteem - Plenaire workshops (4 per jaar) - Thema of doelgroep gerichte informatie sessies. - Uitwisseling van informatie (w.o. van incidenten) - Website, vragenbank, facilitatie werkgroepen - Actieve inbreng vereist (brengplicht en haalrecht) - Geen ´buitenstaanders´ (openheid in beslotenheid)

4 4 VGM Beheerssysteem Het Veiligheid Gezondheid en Milieu Beheerssysteem van de MCV Hulpmiddel voor het opstellen van een eigen systeem Aanbevelingen voor gebruik (document) Gebaseerd op het “Deltalinqs University” document Omvat 20 Veiligheids Management Protocollen (VMP) Managementfilosofie Vereisten Detail uitwerking 1.Een beschrijving van het doel van het systeem, het toepassingsgebied en achtergronden. 2.De verwachte resultaten eventueel met koppelingen naar andere systemen. 3.De werkprocessen, procedures, hulpmiddelen van het beschreven systeem. 4.De verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. 5.Verificatie en metingen (Kritische Preestatie Indicatoren) 6.Terugkoppeling (communicatie en rapportage) 7.Voortdurende verbetering (auditing, systeem review, self assessment)

5 5 VGM Beheerssysteem De 20 Veiligheids Management Protocollen (VMP’s) 1.Leiderschap, toewijding en verantwoordelijkheid van het management 2.Risico Inschatting en Beheersing 3.Ontwerp en constructie van Installaties 4.VGM Informatie en Documentatie 5.Veiligheid van personeel 6.Gezondheid 7.Werknemers 8.Human Factors, beinvloeden van veiligheidsgedrag 9.Training 10.Procedures voor Onderhoud en Bediening

6 6 VGM Beheerssysteem 11.Werkvergunningen 12.Onderhoudsmanagement 13.Onderhoud en beheer van VGM-kritische systemen 14.Voorkomen van Emissies 15.Voldoen aan wet- en regelgeving 16.Management van veranderingen 17.Werken met derden (contractors) 18.Incident rapportage, analyse en opvolging 19.Voorbereiding op ernstige incidenten 20.Management van contacten met publiek en overheid De 20 Veiligheids Management Protocollen (vervolg)

7 7 Workshops Uitgangspunten plenaire workshops 4 workshops per jaar Actieve inbreng vereist (brengplicht en haalrecht) Geen ´buitenstaanders´ (openheid in beslotenheid) Op basis van MCV VGM Beheerssysteem Thema of doelgroep gerichte informatie sessies Ad hoc sessies Actualiteit Ook voor niet leden Max 3 personen per bedrijf Evaluatie van de workshop Erkend als nascholing voor HVK en MVK

8 8 Workshops, status februari 2010 1. MCV Organisatie en werkwijze10-2007Zalco 2. Onderhoud VGM-kritische systemen 12-2007Sabic 3. Human behaviour 03-2008Shell 4. Werkvergunningen05-2008Dow 5. Incident-analyse en opvolging09-2008EPZ 6. Werken met Derden12-2008Fuji 7. Opleiding en training 03-2009Sabic 8.Management of Change05-2009Zalco 9.Leiderschap09-2009Sabic 10.Risico inschatting en beheersing (Texas City)12-2009Sabic Planning 2010 Kennismaking met de Overheid Opslag en transport De MCV veiligwerkvergunning Voldoen aan wet- en regelgeving Werken met Derden deel 2

9 9 “Ad hoc” workshops status februari 2010 1. Layers of Protection Analysis*02- 2008Total 2. Electronische werkvergunningen*10-2008AZN 3. Bedrijfsbrandweer*03-2009Yara 4. ATEX (met MHC) 04-2009Dow 5. MRR&K (meten, registreren,rapporteren, keuring; VROM) 04-2009BZW Samenwerking met de MIC (Maintenance Innovation Community) Planning 2010 ATEX Machine richtlijn PED Asbest Koelmiddelen Aanwezigheid en waardering workshops Aanwezigheid bedrijven gemiddeld:25/39 (64%) Aantal personen gemiddeld:43 (1,7 per bedrijf) Gemiddelde waardering: 1,8 (1,7 – 2,0; 1 = hoog, 5 = laag)

10 10 Workshops, status juli 2009

11 11 Incidenten FILOSOFIE VMP 18 DOELTREFFENDE INCIDENTENRAPPORTAGES, ONDERZOEKEN, ANALYSES EN VERVOLGACTIES ZIJN NOODZAKELIJK OM VERBETERINGEN IN DE PRESTATIES OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU TE BEWERKSTELLIGEN. GERAPPORTEERDE INCIDENTEN BIEDEN DE MOGELIJKHEID OM VAN DE INFORMATIE TE LEREN EN OM DE INFORMATIE TE GEBRUIKEN VOOR HET TREFFEN VAN CORRIGERENDE MAATREGELEN EN ZO HERHALING TE VOORKOMEN.

12 12 Incidenten VMP-18 kent 15 vereisten voor het managementsysteem Verdere detailering in synopsis bij VMP-18 op basis van aanbevolen werkproces Belangrijke onderdelen van een incidentonderzoek-werkproces zijn: 1. Het herkennen en rapporteren van een (bijna) incident. 2. Het registreren en selecteren van (bijna) incidenten. 3. Het selecteren van (bijna) incidenten voor verder onderzoek. 4. Onderzoek en analyse van het voorval. 5. Het bepalen van de (basis) oorzaken en faalfactoren. 6. Het vaststellen van de juiste correctieve en preventieve maatregelen. 7. Opvolging van de correctieve en preventieve maatregelen. 8. Statistische verwerking de gegevens. 9. Communicatie van de leerervaringen. 10. Evaluatie van de effectiviteit van de maatregelen,

13 13 Werkgroep Vergunningen Deelnemende bedrijven Dow Spie ICL-IP Fuji Cargill Rosier Cofely Yara Den Hartogh

14 14 Werkgroep Vergunningen Uniforme veiligwerkprocedure conform Deltalinqs Met detailuitwerking van sub-procedures: LMRA, SWA, IK-RIE, PPA (potentiele probleem analyse) Openen van leidingen en apparatuur, veilig stellen Werken in besloten ruimtes Elektriciteit, gebruik en veilig stellen Heet werk Werken op hoogte Graafwerk TRA. In de workshop van mei 2010 zullen de resultaten worden gepresenteerd.

15 15 Informatie Besloten deel voor leden: Documentatie (voor u gelezen) Resonsible Care: R Arbeidsinspectie: A Externe Veiligheid (BRZO): E Incidenten: I Overheid: O Proces Veiligheid: P Veiligheid (VGM): V Milieu: M Workshops Documentatie bij de workshops Incidenten MCV Managementssysteem Werkgroepen MCV website; publiek deel Overzicht leden Protocol Publieke info (Atex, Grieppandemie ) www.bzw.nl www.bzwmasterclassveiligheid.nl zandvoort@bzw.nl

16 16 Samenwerking met andere kennisnetwerken Regio Rijnmond (Deltalinqs) Naam: Deltalinqs University Regio Zuid-West Nederland Naam: BZW Masterclass Veiligheid ZW Regio Zuid-Oost Nederland Naam: Masterclass Veiligheid Zuidoost Regio Noord Nederland naam: VGM Noord Nederland en VGM in de Keten Regio Noord-Holland en Flevoland Naam: ORAM Industriekring 2.0 http://www.vnci.nl/vnci/onze-opinie/opinie-veiligheid/regionale-veiligheidsnetwerken.aspx Delta Process Academy Belgisch Vlaanderen http://www.deltaprocessacademy.net


Download ppt "Werkwijze en resultaten Februari 2010. 2 Wat willen we: Uitwisselen best practices veiligheids management. Delen van leerervaringen uit incidenten. Ondersteuning."

Verwante presentaties


Ads door Google