De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Aanbestedingswet naar succesvolle EMVI

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Aanbestedingswet naar succesvolle EMVI"— Transcript van de presentatie:

1 Van Aanbestedingswet naar succesvolle EMVI
Ontmoetingsdag Ondernemend Aanbesteden IJsselstein

2 Publieke Aanbestedingen
De Rode Lijn (I) Meer MKB-vriendelijk beleid: Minder clusteren; Vaker onderhands; Proportionele eisen en voorwaarden. Lagere kosten: Uniforme Eigen Verklaring; TenderNed; Gids Proportionaliteit.

3 Publieke Aanbestedingen
De Rode Lijn (II) Grotere nadruk op kernwaarden aanbesteden Objectiviteit, Transparantie, Non-discriminatie Sterkere motiveringsverplichtingen Nieuw: “Pas toe of leg uit” Sturing innovatie en maatschappelijke waarde ‘EMVI, tenzij…’ bij EU én nat. Aanbestedingen

4 Workshop 2 ronde 2 EMVI Teus van Steenis

5 Provincie Utrecht Meer informatie:

6 Huidige Inkoopbeleid voor Werken
Overzicht drempelbedragen 2012 Onderhands Nationaal Europees Enkelvoudig Meervoudig Werken € ,= € ,= tot € ,= € ,= tot € ,= Vanaf

7 Het gebruik van expertise! Het beklimmen van een berg……
Ontwikkelingen Het gebruik van expertise! Het beklimmen van een berg…… “oude proces” Huur een bergbeklimmer in en: - Vertel hem hoe hij de berg moet beklimmen en welke gereedschappen hij moet gebruiken Vertel hem dat je een betere manier hebt om de berg te beklimmen Vertel hem hoe hij zijn team moet samenstellen Vertel hem dat het best sneller kan Vertel hem dat het goedkoper kan Huur anderen in om de bergbeklimmer te vertellen hoe hij moet bergbeklimmen “Heden/toekomst” Huur een zeer ervaren bergbeklimmer in En laat je naar de top leiden!

8 Voorbeeld gunningscriteria
25 % Prijs 75 % Performance 10% Scope document 25% Risico- en kansendossier 10% Planning 30% Interviews

9 EMVI Blijkens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie inzake gunningscriteria van Europese aanbestedingen omvat het aan het aanbestedingsrecht ten grondslag liggende gelijkheidsbeginsel mede een verplichting tot transparantie, erop neerkomende dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat zijn om deze criteria op dezelfde wijze te interpreteren (onder meer HvJEG 29 april 2004, zaak C-496/99 (Succhi di Frutta)).

10 Werken met bedragen of meetbare punten
EMVI Werken met bedragen of meetbare punten Transparant, u weet waar u aan toe bent Kansen toegevoegde waarde te bieden - Kansen in gebreken Speel met het rekenmodel

11 EMVI Scores op basis van bevindingen Probleem: het is vaak niet duidelijk wat de aanbesteder bedoelt. Daardoor ontstaan teleurstellingen over te lage scores en verwijten van vooringenomenheid. Oplossing: Stel tijdig gerichte vragen om duidelijk te krijgen waar de aanbesteder meer en minder belang aan hecht. Alternatief: Gunnen op Waarde

12 Gunnen op Waarde Uitgangspunt: wat is het de opdrachtgever waard indien een wens geheel of voor een deel wordt gerealiseerd; Opdrachtgever beschrijft het basisniveau en de toegevoegde waarde die hij zoekt; Opdrachtgever kan hierin worden begeleid; Veel zachte factoren kunnen meetbaar worden gemaakt.

13 Inlichtingen Heldere en open communicatie bij aanbesteden biedt de meeste kans op passende aanbiedingen, een succesvolle samenwerking en is de beste bescherming tegen juridische problemen

14 Individuele inlichtingen
Par ARW; Verzoek om inlichtingen die niet worden opgenomen in de NvI; Kan, mits inlichtingen in NvI schade toebrengen aan gerechtvaardigde, commerciële belangen vragensteller; Specifiek proces-verbaal inlichtingen.

15 EMVI Feit of fictie? Vaak associatie met innovatieve contracten EMVI kan ook voor eenvoudige werken Laagste prijs/EMVI is lood om oud ijzer Ombuigen vechtcultuur levert meer op Vaak voorwerp van juridische conflicten, Want moeilijk doen waar het makkelijk kan

16 Toekomstplaatje Een verkeersonveilige situatie moet worden opgelost. De aanbesteder nodigt drie bedrijven uit die goed werk hebben geleverd. Gevraagd wordt om een ruwe schets en prijsindicatie. De aanbesteder kiest de beste aanbieding en motiveert zijn beslissing. De winnaar werkt zijn oplossing in korte tijd uit in overleg met de aanbesteder. Goed idee: speel Fair Play!

17 Ideële doelstellingen
Aandachtspunten (3) Ideële doelstellingen Duurzaam inkopen (CO2-ladder) Inzet werklozen, sociaal zwakkeren (SROI) MVO (zaken doen met integere bedrijven) Zorg voor lokale/regionale werkgelegenheid

18 Bouwend Nederland Advies
Heeft u nog vragen? Dit is uw kans! Later kan ook: Bouwend Nederland Advies Jos van Alphen:


Download ppt "Van Aanbestedingswet naar succesvolle EMVI"

Verwante presentaties


Ads door Google