De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mentoring, koersen op kansen1 De school als spin in het Mentoring-web OMO sg Tongerlo Roosendaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mentoring, koersen op kansen1 De school als spin in het Mentoring-web OMO sg Tongerlo Roosendaal."— Transcript van de presentatie:

1 Mentoring, koersen op kansen1 De school als spin in het Mentoring-web OMO sg Tongerlo Roosendaal

2 Mentoring, koersen op kansen2 Wie zijn wij? OMO sg Tongerlo:Da Vincicollege Roosendaalvmbo + praktijkschool Norbertuscollege havo + vwo Palet:adviseurs diversiteit en integratie Brabant SIW:welzijnsonderneming voor RoosendaalRoosendaal e.o. Bades:Marokkaanse Culturele Vereniging Roosendaal

3 Mentoring, koersen op kansen3 Even bijpraten voor wie is het mentorproject: voortgezet onderwijs allochtoon, later alle leerlingen, uitgebreid naar basisonderwijs leerlingen die voortijdig dreigen uit te vallen of onder hun niveau presteren waarbij de reguliere hulp te kort schiet die zelf geholpen willen worden

4 Mentoring, koersen op kansen4 Bepalende factoren voor slagen project 1 kartrekker vrijwillig karakter kleinschalig handelingsruimte in organisatie netwerk – persoonlijke contacten

5 Mentoring, koersen op kansen5 Bepalende factoren voor slagen project 2 transparante organisatie succes inbouwen – kleine stappen gemotiveerde mentoren terugkoppeling inzet mentoren naar school

6 Mentoring, koersen op kansen6 Hét instrument ROLMODEL

7 Mentoring, koersen op kansen7 Effecten van het rolmodel op de leerling ombuigen negatief zelfbeeld in positief zelfbeeld extra laagdrempelige begeleidingsimpuls proble(e)m(en) herkend en erkend motivatie neemt toe vertrouwen en gevoel van veiligheid nemen toe 80% volledig rendement + 20% beperkter rendement toename kansen vervolgonderwijs en arbeidsmarkt

8 Mentoring, koersen op kansen8 Effecten van het rolmodel op de mentor kennen en erkennen van kwaliteiten Persoonlijke en groepsontwikkeling vaardigheden vanuit opleiding verbinden met coachend werk toenemen maatschappelijke betrokkenheid ombuigen eenzijdige (negatieve) beeldvorming vanuit samenleving toegevoegde waarde cv

9 Mentoring, koersen op kansen9 Effecten van het rolmodel op de school 1 contact schoolmentor – leerling verandert versteviging zorgstructuur meer oog in de school voor multiculturele samenlevingsaspecten kansen zien van multiculturele samenleving (eerder dan bedreigingen) school (nog) meer veilige omgeving bijdrage aan sfeer en welbevinden in en buiten de school

10 Mentoring, koersen op kansen10 Effecten van het rolmodel op de school 2 mentoren interessante groep jonge mensen met voor school aanvullende kwaliteiten en kennis school in het hart van een stevig en sluitend netwerk meer en intensievere externe contacten die direct toe te passen informatie opleveren = groter probleemoplossend vermogen school problemen worden eerder én aan de bron aangepakt impuls aan profilering school

11 Mentoring, koersen op kansen11 Effecten van het rolmodel op de omgeving van de school ouders (en leerlingen) raken meer betrokken bij schoolse zaken erkennen gezin als belangrijke plek voor kind voorbeeld voor andere scholen: voortgezet onderwijs en basisonderwijs school steviger verankerd in samenleving

12 Mentoring, koersen op kansen12 Effecten van het rolmodel op de overheid 1. gemeente 2. provincie 3. land

13 Mentoring, koersen op kansen13 Effecten van het rolmodel op de overheid: gemeente initiator bij elkaar brengen verschillende partijen meer oog voor aanpak problemen bij de bron eerder bereid problemen aan te pakken Kleinschaliger inzet mogelijk bij aanpak problemen erkennen van oplossend vermogen andere organisaties bereid om financieel te ondersteunen

14 Mentoring, koersen op kansen14 Effecten van het rolmodel op de overheid: provincie doet onderzoek naar effectiviteit inzet mentoren wil naar voorbeeld van onze projecten ca. 30 projecten starten Stelt middelen beschikbaar om aanpak breder te maken

15 Mentoring, koersen op kansen15 Effecten van het rolmodel op de overheid: land aandacht vanuit politiek voor projecten > Ministers en kamerleden zijn op bezoek geweest project Roosendaal voorbeeld voor ministerie van OCW landelijke conferenties (in opdracht van rijksoverheid) waar onze projecten als hét voorbeeld worden gepresenteerd landelijke inzet om mentoring = rolmodel veel meer in te zetten

16 Mentoring, koersen op kansen16 De school als spin in het Mentoring-web OMO sg Tongerlo Roosendaal


Download ppt "Mentoring, koersen op kansen1 De school als spin in het Mentoring-web OMO sg Tongerlo Roosendaal."

Verwante presentaties


Ads door Google