De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Integrale vergunningverlening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Integrale vergunningverlening"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Integrale vergunningverlening
Sandra Tempelman - Bobbink Professionalisering Vergunningverlening 2006

2 Achtergrond Veranderingen in wetgeving Waterwet (Ww)
Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Wet gemeentelijke watertaken (Wgw) Overdracht grondwaterbeheer e.v. Wat betekent dit voor waterschappen?

3 Achtergrond Verandering in taken?
Verandering in positie t.o.v. andere bevoegde gezagen? Veranderingen in vergunningverlening? Integrale vergunningverlening? Overeenkomsten en verschillen tussen huidige vergunningstelsels? Hoe gelijksoortige afhandeling bevorderen?

4 Integraal vergunningverlenening:
Doel werkgroep Overeenkomsten en verschillen tussen vergunningstelsels Procesvoering en organisatiemodellen Integrale vergunningverlening Blik op de toekomst

5 1. Doel werkgroep Overzicht overeenkomsten en verschillen
Procesvoering in relatie tot organisatiemodellen vergunningverlening Faalkansen en beheermaatregelen Procesbeschrijving integrale vergunningverlening Uitwisselen: best practices

6 2.1 Overeenkomsten en verschillen
Keur-Wvo: 5 groepen vergunningaanvragen Bronnering Lozingen Slootdempingen Beschoeiingen Glastuinbouw

7 2.2 Overeenkomsten en verschillen
Keur-Wvo: Kansen harmonisatie: Keur volgt Wvo Afstemmen processen Vooroverleg Vv-keur intensiveren 1 aanvraagformulier 1 beschikking / 1 verzendbrief

8 2.3 Overeenkomsten en verschillen
Grondwatervergunning Ervaring: Roer & Overmaas: geïntegreerd Peel & Maasvallei: projectbureau Proces op hoofdlijnen gelijk aan keur-Wvo Verschil met keur-Wvo: Inhoudelijk Actorenveld Taakverdeling en afstemming provincie

9 3.1 Organisatiemodellen 3 groepen waterschappen:
300 Va/jr, 5 medewerkers Va/jr, 5 – 20 medewerkers Va/jr, > 20 medewerkers Organisatiemodellen: Centraal versus Decentraal Trekkerschapsmodel versus Routemodel

10 3.2 Organisatiemodellen Voorkeur voor centraal trekkerschaps-model:
Uniformiteit in afhandeling Borging van kennisontwikkeling en specialisatie Centrale bewaking en beperken faalkans (overdrachtsmomenten) Voorbereid op integrale vergunningverlening

11 3.3 Organisatiemodellen Tips: Kies bewust op basis van: Risicoanalyse
Beheergebied Omvang vergunningverlening Benut overzicht faalkansen en beheersmaatregelen Let op noodzaak andere competenties vergunningverlening

12 4. Integrale vergunningverlening
Proces integrale Vv = proces Vv keur+Wvo Aandachtspunten: Verschil: Inhoudelijke beoordeling + doorlooptijd Belang bewaking werkproces neemt toe Samenvoegen bestaande routebrieven, checklisten, aanvraagformulieren oplegnotities, e.d.

13 5.1 Blik op de toekomst Lozingsregelgeving:
Verwachting daling aantal vergunningen Mogelijkheden voor maatwerk binnen algemene regels Belang en bevoegdheid komt uit elkaar te liggen Steviger adviesrecht Eigen beleid bepalen en vastleggen Afspraken maken met andere bevoegde gezagen

14 5.2 Blik op de toekomst Overdracht vergunningverlening grondwater:
Tips: Sorteer voor en praat met buurwaterschappen over de overdrachtsproblematiek grondwatervergunningen Loop mee bij provincie vóór de overdracht

15 Stelling 1: Er wordt te veel nadruk gelegd op de verschillen tussen vergunningsystemen, terwijl 98% van de vergunningprocedures hetzelfde is.

16 Stelling 2: De vergunningverlener van de toekomst is een generalist.

17 Stelling 3: Vergunningverleners moeten vergunningverlening plaatsen binnen de doelen van het waterschap

18 Stelling 4: Integraal vergunning verlenen (WVO/Keur) is een noodzakelijke efficientieslag ter voorbereiding op de toekomstige omgevingsvergunning

19


Download ppt "Presentatie Integrale vergunningverlening"

Verwante presentaties


Ads door Google