De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ik wil niet dat een mantelzorger / vrijwilliger helpt met ADL taken zoals wassen en aankleden. Laat ze maar leuke dingen doen met de bewoners!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ik wil niet dat een mantelzorger / vrijwilliger helpt met ADL taken zoals wassen en aankleden. Laat ze maar leuke dingen doen met de bewoners!"— Transcript van de presentatie:

1 Ik wil niet dat een mantelzorger / vrijwilliger helpt met ADL taken zoals wassen en aankleden. Laat ze maar leuke dingen doen met de bewoners!

2 Zorg beter met vrijwilligers
Hoofddoel: Binnen de samenwerking tussen de professional en vrijwilliger zijn ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zodat er optimaal gewerkt kan worden volgens de visie op integraal werken van de zorggroep en we gebruik maken van ieders kwaliteiten. De aandacht ligt meer bij autonomie, zelfregie en eigen verantwoordelijkheid. De verandering van “zorgen voor” naar ondersteunen waar nodig. Hierin wordt een omslag gemaakt bij zowel medewerkers als vrijwilligers en is belangrijk dit te faciliteren en te begeleiden.

3 werkwijze samenstelling denktank + beslisteam opdracht SWOT
feiten <> gevoel verbeterpunten: beleid – samenwerking/communicatie – verantwoordelijkheden aanbevelingen uitwerken in subgroepen

4 Aanbevelingen + Resultaten
Positie vrijwilliger / contactpersoon Organisatie structuur Basisprofiel vrijwilligers Eenduidige werkprocedure Scholing contactpersoon vrijwilligers (basis) scholing vrijwilligers

5 Positie vrijwilliger / contactpersoon
takenpakket contactpersoon samenstellen uitgangspunt is dat contactpersoon een taak is, en geen functie inventarisatie maken benodigde contactpersonen per afdeling / werkeenheid Resultaat: Taken attentieregeling vrijwilligers; welke rol en taak heeft de PBV * en de contactpersoon. Verdeling van taken in de werkprocedure rondom vrijwilligers voor PBV en contactpersoon vrijwilligers Inventarisatie benodigde contactpersonen regio Venlo + uitwerking tijdsinvestering

6 Organisatie structuur
Inzichtelijk maken van taken en verantwoordelijkheden rondom vrijwilligers voor de verschillende disciplines – manager – teamleider – procesbegeleider – contactpersoon – medewerker, dit wegzetten in organogram Resultaat: Organogram aangepast, uitgangspunt is de cliënt Stroomschema procedure werving en selectie

7 Basisprofiel vrijwilligers
inventariseren huidige taak en functie omschrijvingen van vrijwilligers filteren tot een basisprofiel aanvullende competenties bundelen t.a.v. doelgroep / technische dienst / individuele vrijwilliger / horeca Resultaat: Basisprofiel vrijwilligers regio Venlo Vacature stelling a.d.h.v. basisprofiel en aanvullende competenties

8 Eenduidige werkprocedure
Inventariseren van bestaande werkprocedures in regio en/of concern. Procedures zijn gelijk aan die voor medewerkers Ontwikkel een eenduidig werkprocedure van bovenstaande met bijbehorende formulieren

9 Resultaat: Beleid inzake het inwerken van nieuw verworven vrijwilligers Checklist kennismakingsgesprek Inwerkprogramma voor vrijwilligers Afdeling / werkeenheid profiel Checklist vrijwilligers eindgesprek Evaluatieformulier na introductie periode Evaluatieformulier jaarlijks evaluatiemoment Attentieregeling vrijwilligers de Zorggroep Brief einde vrijwilligerswerk Vrijwilligersregeling de Zorggroep

10 Scholing contactpersoon vrijwilligers
Scholingsprogramma opzetten met bv onderstaande vraagstukken Wat motiveert de vrijwilliger. Samenwerken met de vrijwilliger. gesprekstechnieken. Introductie van de vrijwilliger Hoe werkprocedure vrijwilligers toepassen.

11 Resultaat: FondsNutsOhra heeft een subsidie afgegeven van € die geoormerkt is aan de scholing voor contactpersonen Samen met Inge Stiens van Stiens Training & Advies is er een communicatietraining op maat samengesteld. De trainingen staan gepland in het eerste kwartaal van 2014 Vervolg van de training: intervisie en overleg tussen PBV en contactpersoon

12 (basis) scholing vrijwilligers
Scholingsprogramma opzetten, en vertalen naar meerjarig beleid Waarborgen dat een nieuwe vrijwilliger deel kan nemen aan de “verplichte” (basis) scholing Basisscholing cultuur van de Zorggroep (idem welkom bijeenkomst voor medewerkers) en kleine zorginhoudelijke aspecten ( rolstoelgebruik, BHV). Naast de basisscholing een programma ontwikkelen t.a.v. de competenties.

13 Resultaat: De denktank vond het belangrijk om eerst helderheid te krijgen, in beleid – werkprocedure, rol en taak contactpersoon en PBV en inhoud scholing contactpersoon om vervolgens de goede invulling van introductiescholing voor vrijwilligers vorm te geven. Ook naar aanleiding van input van contactpersonen die dichter bij de vrijwilliger staan, kunnen we meer inspelen op de behoefte aan thema’s van workshops voor vrijwilligers. Dat is ook de reden dat deze opdracht in tijdspad is weggezet naar najaar 2013, en uitvoering 2014

14 Conclusie Je kunt nog z’n mooie stukken schrijven. Het valt of staat met het samenspel tussen alle betrokkenen. Driehoek mantelzorger, medewerker en vrijwilliger -> cliënt staat centraal Een hulpmiddel om praktijk uitvoering te geven aan dit alles is het SAMENSPEL. Hierin komen alle facetten van samenwerking, grenzen etc. samen.

15 Natuurlijk Betrokken ….. Het Samenspel
Medewerkers krijgen in hun werk steeds meer te maken met familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Vroeger kwam familie voornamelijk alleen op bezoek; nu krijgen zij steeds een groter aandeel in de zorg voor de cliënt. Samen met familie, vrijwilligers en medewerkers maken we de cirkel rond. Deze verandering in de rollen vraagt van de medewerker, een andere beroepshouding. Een mooie vervolgstap zou kunnen zijn om het spel te spelen met vrijwilligers, mantelzorgers en/of een combinatie daarvan. Doel van het spel: De medewerkers bewust maken van de wijze waarop we omgaan met de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers op hun werkplek. Inzicht krijgen in het belang van samenwerken met elkaar. Belangrijk is ook om concrete verbeterpunten te maken met het team

16 Hoe is jullie samenspel?


Download ppt "Ik wil niet dat een mantelzorger / vrijwilliger helpt met ADL taken zoals wassen en aankleden. Laat ze maar leuke dingen doen met de bewoners!"

Verwante presentaties


Ads door Google