De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agrarisch UVO Noord-Brabant Rob Segers Bureau Handhaving Juridische Zaken en Beleid 6 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agrarisch UVO Noord-Brabant Rob Segers Bureau Handhaving Juridische Zaken en Beleid 6 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Agrarisch UVO Noord-Brabant Rob Segers Bureau Handhaving Juridische Zaken en Beleid 6 oktober 2011

2 Belangrijke ontwikkelingen om emissies uit veehouderij te reduceren: Speerpunt Veehouderij en Luchtkwaliteit HUM Besluit huisvesting Brabantbrede toezichtsaanpak luchtwassers Toezichtsaanpak Verordening Stikstof en Natura 2000 Samenwerking gemeenten en provincie

3 Toezichtsverantwoordelijkheid en regelgeving Wabo/Wet milieubeheer - gemeenten circa 11.000 bedrijven - provincie circa 40 (brijvoer) Natuurbeschermingswet/ Verordening Stikstof - provincie

4 Bij welke bedrijven is provincie bevoegd toezicht te houden/op te treden op grond van de Verordening Stikstof -Alle veehouderijen die tussen 7 december 2004 en 25 mei 2010 depositie (veelal gevolg van emissietoename) op Natura 2000 lieten toenemen (definitie: interimbedrijf). 2150 bedrijven -Veehouderijen die vanaf 25 mei 2010 een nieuwe stal gaan bouwen of een stal renoveren. Reeds meer dan 300 meldingen

5 Opdracht Provinciale Staten: samenwerking met gemeenten: Integratie toezicht op de Verordening Stikstof en toezicht Wm/WABO 2011: Verkenning mogelijkheden 2012: Vermindering toezichtslast door samenwerking

6 Inzet samenwerking Samenwerking kan leiden tot vermindering toezichtslast bij bevoegde gezagen en bedrijven (1 keer een toezichthouder op bezoek en niet de ene week iemand van de gemeente en de week erna iemand van provincie). Dus een win-win-win-situatie. Voorwaarde voor samenwerking: controle adequaat en diepgravend op thema’s ammoniak, geur en fijn stof Meer uniformiteit in het toezicht Oneerlijke concurrentie wordt aangepakt Samenwerking leidt tot kennistoename toezichthouders Samenwerking leidt tot kwaliteitsimpuls

7 Is samenwerking logisch? Gemeenten taak in terugdringen van onder meer stank, fijn stof en ammoniak op grond van Wabo (en Besluit huisvesting) en Wet ammoniak en veehouderij Provinciale taak in terugdringen ammoniakemissies op grond van Natuurbeschermingswet (en Europese VR en HR) Verschillende uitgangsituaties die verlangen dat we toezicht houden op eenzelfde thema (uitstoot ammoniak) Logisch toch om samen te werken?

8 Worden we soms moe van die complexe en steeds wijzigende wetgeving? Voelt ons werk daarom wel eens zinloos of raken we gefrustreerd? Maar ons werk heeft veel meer effect dan we misschien zelf wel beseffen. We bereiken dat: -matige naleving naar hoger plan wordt getild; -(illegale) emissies van ammoniak, stank en fijn stof (drastisch) afnemen; -de volksgezondheid verbetert, natuurdoelen haalbaar worden en de teruggang in biodiversiteit tot staan wordt gebracht; We zijn dus met zijn allen heel goed bezig.

9 Toch even een rekenvoorbeeld Bedrijf volledig op luchtwasser(s) 95% Max 5000 kg ammoniakemissie Luchtwasser functioneert niet Emissie nu 100.000 kg (95.000 kg meer dan toegestaan) Dichtheid vloeibare ammoniak 700 kg/m3 Bijna 140 kuub vloeibare ammoniak extra de lucht in Dit zijn 5 volledig gevulde tankwagens die jij door 1 voltreffer uit het milieu houdt

10 Leer vandaag van elkaar maar probeer ook af en toe te lachen om de absurde casuïstiek waarin je tijdens je werk verzeild raakt.


Download ppt "Agrarisch UVO Noord-Brabant Rob Segers Bureau Handhaving Juridische Zaken en Beleid 6 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google