De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terugkoppeling bekostigingsgegevens PO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terugkoppeling bekostigingsgegevens PO"— Transcript van de presentatie:

1 Terugkoppeling bekostigingsgegevens PO

2 Agenda Introductie Toelichting modernisering uitwisseling DUO
Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering BRON-HO als vertrekpunt De uitwisseling met DUO in het PO Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment Toetsen van de geïnventariseerde behoefte Welke behoefte hebben we bij de scholen, en de po-raad opgehaald? Toetsen van de behoeften in 3 rondes

3 Agenda Introductie Toelichting modernisering uitwisseling DUO
Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering BRON-HO als vertrekpunt De uitwisseling met DUO in het PO Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment Toetsen van de geïnventariseerde behoefte Welke behoefte hebben we bij de scholen, en de po-raad opgehaald? Toetsen van de behoeften in 3 rondes

4 Vraag Onderzoeken van de behoefte aan terugkoppeling van gegevens van DUO naar de scholen (op individueel niveau) Bekostigingsgegevens, beleidsinformatie en andere voor de school relevante gegevens Rekening houden met de modernisering bekostiging Situatie terugkoppeling BRON-HO als voorbeeld Wordt nu voor mbo, vo en po parallel gedaan Terugkoppeling en toetsing op povo-congres

5 Aanpak Stappen Resultaat Vervolg
In kaart brengen vraagstuk bij deskundigen po-raad, DUO en OCW Bijeenkomst met vertegenwoordiging van scholen (en po-raad, DUO, OCW en Kennisnet) (20 november) Toetsing op povo-congres (4 december) Resultaat Inventarisatie behoefte terugkoppeling DUO voor het po Vervolg Oplevering aan project SION Vandaaruit verder opgepakt, in samenhang met de vragen uit de andere sectoren

6 Agenda Introductie Toelichting modernisering uitwisseling DUO
Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering BRON-HO als vertrekpunt De uitwisseling met DUO in het PO Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment Toetsen van de geïnventariseerde behoefte Welke behoefte hebben we bij de scholen, en de po-raad opgehaald? Toetsen van de behoeften in 3 rondes

7 Principes achter BRON HO
Transparantie van de informatievoorziening Tot op het individu herleidbaar Ontsluiten van de informatie die DUO ter beschikking heeft 'Near real-time' terugkoppelen van de bekostigingsstatus Notificaties bij relevante veranderingen Faciliteren van het inschrijfproces

8 Agenda Introductie Toelichting modernisering uitwisseling DUO
Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering BRON-HO als vertrekpunt De uitwisseling met DUO in het PO Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment Toetsen van de geïnventariseerde behoefte Welke behoefte hebben we bij de scholen, en de po-raad opgehaald? Toetsen van de behoeften in 3 rondes

9 Het speelveld Aanlevering inschrijving, uitschrijving, wijziging,
Instelling DUO / BRON Directe terugkoppeling: Melding, signaal, afkeuring Indirecte terugkoppeling: Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB) Telling per 1/10 Maandelijkse telling DUO / Bekostiging Overzicht Financiële Beschikking 1-cijferbestand Rapportages met beleidsinformatie

10 Gegevensuitwisseling bekostiging (nu)
Instelling DUO / BRON DUO / Bekostiging aanmelding inschrijving aanlevering uitschrijving melding / signaal / afkeuring 1/10 telling, vastgesteld op 1/12 Maandelijkse telling Inzage per peildatum via mijnbron.nl en via LAS match wekelijks Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB) geaggregeerd + individuele signalen Vaststellen bekostiging op basis van: aantallen / leeftijd groei aanvullende regelingen Overzicht Financiële Beschikking

11 Gegevensuitwisseling bekostiging (straks)
Instelling DUO / BRON DUO / Bekostiging aanmelding inschrijving aanlevering uitschrijving melding / signaal / afkeuring bekostigingsstatus 1/10 telling, vastgesteld op 1/12 Maandelijkse telling Inzage per peildatum via mijnbron.nl en via LAS match? wekelijks Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB) op individueel niveau Vaststellen bekostiging op basis van: aantallen / leeftijd groei aanvullende regelingen Overzicht Financiële Beschikking

12 Situatieschets Aanlevering inschrijvingen
Leeftijd Speciaal onderwijs (cluster-indicatie) Gewichten-leerling op basis van opleidingsniveau ouders Nederlands Onderwijs voor Anders Taligen (NOAT) Bekostiging wordt volledig bepaald op basis van door de school aangeleverde gegevens Op basis van een maandelijkse telling Groei-bekostiging op basis van 3% + 13 criterium Mismatch aantallen Scholen leveren inschrijvingen aan Schoolbesturen ontvangen GTB en bekostiging Verschillen, doordat signalen/meldingen niet zijn verwerkt of leerlingen zijn ‘blijven hangen’ in voorportaal vanwege GBA-check Verschillen in aantallen en signalen tussen BRON en GTB Aanvullende bekostiging op basis van diverse regelingen Gewichtenleerlingen, NOAT, etc. School kan zelf nagaan, in hoeverre zij recht heeft op aanvullende bekostiging

13 Gegevensuitwisseling beleidsinformatie
Instelling DUO / BRON DUO / Bekostiging aanmelding inschrijving aanlevering uitschrijving diplomering melding / signaal 1/10 telling, vastgesteld op 1/12 Maandelijkse telling Inzage per peildatum via mijnbron.nl en via LAS match? 1-cijferbestand 1-cijferbestand Opstellen rapportages rapportages

14 Momenten in de gegevensuitwisseling
Instelling DUO / BRON DUO / Bekostiging aanmelding 1 Bij aanmelding inschrijving aanlevering uitschrijving 2 Na aanlevering inschrijving melding / signaal / afkeuring bekostigingsstatus 1/10 telling, vastgesteld op 1/12 Maandelijkse telling Inzage per peildatum via mijnbron.nl en via LAS match 3 Bij de inzage in BRON wekelijks Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB) op individueel niveau Vaststellen bekostiging op basis van: aantallen / leeftijd groei aanvullende regelingen 4 Bij de GTB Overzicht Financiële Beschikking 5 Notificatie

15 Agenda Introductie Toelichting modernisering uitwisseling DUO
Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering BRON-HO als vertrekpunt De uitwisseling met DUO in het PO Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment Toetsen van de geïnventariseerde behoefte Welke behoefte hebben we bij de scholen, en de po-raad opgehaald? Toetsen van de behoeften in 3 rondes

16 Deel 1: Basisbekostiging
Bekostigingsstatus Op individueel niveau direct en op GTB teruggekopeld Bekostigingsstatus (cat 1, 2, 3) variabele component SO Gelijke peildata voor mijnbron, GTB en bekostigings-beschikking Controle op de juistheid van de registratie (en de daarop gebaseerde GTB en bekostiging) mogelijk maken GTB en bekostigingsbeschikking zijn nu gebaseerd op ‘vertraagde’ kopie van BRON Dubbele inschrijvingen Terugkoppeling van individueel kind (BSN) met dubbele inschrijving, en school waarmee conflict is Uniforme terugkoppeling, direct na aanlevering en in GTB Volgen van signalen op GTB Overzicht signalen, inclusief bekostigingsstatus Ook inzicht in opgeloste signalen

17 Deel 2: Aanvullende regelingen
Groeibekostiging Ontwikkeling van de leerlingaantallen (per brin-nummer) op de peildata voor de bekostiging School heeft zo inzicht of zij bijdraagt aan de groeibekostiging Informatie relevant voor aanvullende regelingen Gewicht op basis van opleidingsniveau ouders Leeftijdscategorie Postcode Eerste opvang vreemdelingen Blijf van mijn lijf Residentiële leerlingen (Justitiële jeugdinrichting, Jeugdzorg etc.) Clusterindicatie Cumi-leerlingen (culturele minderheid) Bekostigingsstatus (basis en aanvullende bekostiging) die daaruit voortvloeit

18 Deel 2: Aanvullende regelingen
Niet-bekostigingsrelevante gegevens Aantal scholen dat kind heeft doorlopen I.v.m. te verwachten inspectiebezoeken Advies plaatsing VO van de PO-school Inspectie krijgt deze gegevens van DUO, wijken mogelijk af van daadwerkelijke advies van de PO-school

19 Deel 3: Bekostigingsbeschikking
Inzicht in bekostiging per school Nu: verzamelstaat per bestuur Wens: Bekostiging per school, ter informatie voor directie school Mutatiegrondslag van de beschikking Bij de beschikking een melding Verschil en reden van verschil ten opzichte van vorige beschikking (prijs en/of volume) Financiële bekostiging ook al op GTB

20 Terugkoppeling bekostigingsgegevens PO
Petra Nederkoorn, Bas Kruiswijk,


Download ppt "Terugkoppeling bekostigingsgegevens PO"

Verwante presentaties


Ads door Google