De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terugkoppeling bekostigingsgegevens PO. Agenda Introductie – Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terugkoppeling bekostigingsgegevens PO. Agenda Introductie – Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO."— Transcript van de presentatie:

1 Terugkoppeling bekostigingsgegevens PO

2 Agenda Introductie – Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO – Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering – BRON-HO als vertrekpunt De uitwisseling met DUO in het PO – Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment Toetsen van de geïnventariseerde behoefte – Welke behoefte hebben we bij de scholen, en de po-raad opgehaald? – Toetsen van de behoeften in 3 rondes

3 Agenda Introductie – Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO – Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering – BRON-HO als vertrekpunt De uitwisseling met DUO in het PO – Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment Toetsen van de geïnventariseerde behoefte – Welke behoefte hebben we bij de scholen, en de po-raad opgehaald? – Toetsen van de behoeften in 3 rondes

4 Vraag Onderzoeken van de behoefte aan terugkoppeling van gegevens van DUO naar de scholen (op individueel niveau) – Bekostigingsgegevens, beleidsinformatie en andere voor de school relevante gegevens – Rekening houden met de modernisering bekostiging – Situatie terugkoppeling BRON-HO als voorbeeld – Wordt nu voor mbo, vo en po parallel gedaan – Terugkoppeling en toetsing op povo-congres 4

5 Aanpak Stappen – In kaart brengen vraagstuk bij deskundigen po-raad, DUO en OCW – Bijeenkomst met vertegenwoordiging van scholen (en po-raad, DUO, OCW en Kennisnet) (20 november) – Toetsing op povo-congres (4 december) Resultaat – Inventarisatie behoefte terugkoppeling DUO voor het po Vervolg – Oplevering aan project SION – Vandaaruit verder opgepakt, in samenhang met de vragen uit de andere sectoren 5

6 Agenda Introductie – Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO – Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering – BRON-HO als vertrekpunt De uitwisseling met DUO in het PO – Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment Toetsen van de geïnventariseerde behoefte – Welke behoefte hebben we bij de scholen, en de po-raad opgehaald? – Toetsen van de behoeften in 3 rondes

7 Principes achter BRON HO Transparantie van de informatievoorziening – Tot op het individu herleidbaar – Ontsluiten van de informatie die DUO ter beschikking heeft 'Near real-time' terugkoppelen van de bekostigingsstatus Notificaties bij relevante veranderingen Faciliteren van het inschrijfproces 7

8 Agenda Introductie – Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO – Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering – BRON-HO als vertrekpunt De uitwisseling met DUO in het PO – Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment Toetsen van de geïnventariseerde behoefte – Welke behoefte hebben we bij de scholen, en de po-raad opgehaald? – Toetsen van de behoeften in 3 rondes

9 Het speelveld Instelling DUO / BRON DUO / Bekostiging Aanlevering inschrijving, uitschrijving, wijziging, Directe terugkoppeling: Melding, signaal, afkeuring Indirecte terugkoppeling: Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB) Telling per 1/10 Maandelijkse telling 1-cijferbestand Rapportages met beleidsinformatie Overzicht Financiële Beschikking

10 Gegevensuitwisseling bekostiging (nu) DUO / BRONDUO / Bekostiging Instelling aanmelding inschrijving aanlevering melding / signaal / afkeuring Inzage per peildatum via mijnbron.nl en via LAS 1/10 telling, vastgesteld op 1/12 Maandelijkse telling uitschrijving match Vaststellen bekostiging op basis van: - aantallen / leeftijd - groei - aanvullende regelingen Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB) geaggregeerd + individuele signalen wekelijks Overzicht Financiële Beschikking

11 Gegevensuitwisseling bekostiging (straks) DUO / BRONDUO / Bekostiging Instelling aanmelding inschrijving aanlevering melding / signaal / afkeuring Inzage per peildatum via mijnbron.nl en via LAS 1/10 telling, vastgesteld op 1/12 Maandelijkse telling uitschrijving Overzicht Financiële Beschikking match? Vaststellen bekostiging op basis van: - aantallen / leeftijd - groei - aanvullende regelingen Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB) op individueel niveau wekelijks bekostigingsstatus

12 Situatieschets Aanlevering inschrijvingen – Leeftijd – Speciaal onderwijs (cluster-indicatie) – Gewichten-leerling op basis van opleidingsniveau ouders – Nederlands Onderwijs voor Anders Taligen (NOAT) Bekostiging wordt volledig bepaald op basis van door de school aangeleverde gegevens – Op basis van een maandelijkse telling – Groei-bekostiging op basis van 3% + 13 criterium Mismatch aantallen – Scholen leveren inschrijvingen aan – Schoolbesturen ontvangen GTB en bekostiging – Verschillen, doordat signalen/meldingen niet zijn verwerkt of leerlingen zijn ‘blijven hangen’ in voorportaal vanwege GBA-check – Verschillen in aantallen en signalen tussen BRON en GTB Aanvullende bekostiging op basis van diverse regelingen – Gewichtenleerlingen, NOAT, etc. – School kan zelf nagaan, in hoeverre zij recht heeft op aanvullende bekostiging 12

13 Gegevensuitwisseling beleidsinformatie DUO / BRONDUO / Bekostiging Instelling aanmelding inschrijving aanlevering melding / signaal uitschrijving diplomering match? 1-cijferbestand rapportages 1-cijferbestand Opstellen rapportages Inzage per peildatum via mijnbron.nl en via LAS 1/10 telling, vastgesteld op 1/12 Maandelijkse telling

14 Momenten in de gegevensuitwisseling DUO / BRONDUO / Bekostiging Instelling aanmelding inschrijving aanlevering melding / signaal / afkeuring Inzage per peildatum via mijnbron.nl en via LAS 1/10 telling, vastgesteld op 1/12 Maandelijkse telling uitschrijving Overzicht Financiële Beschikking match Vaststellen bekostiging op basis van: - aantallen / leeftijd - groei - aanvullende regelingen Geconsolideerde Tellingen Bekostiging (GTB) op individueel niveau wekelijks bekostigingsstatus 1 Bij aanmelding 2 Na aanlevering inschrijving 3 Bij de inzage in BRON 4 Bij de GTB 5 Notificatie

15 Agenda Introductie – Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO – Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering – BRON-HO als vertrekpunt De uitwisseling met DUO in het PO – Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment Toetsen van de geïnventariseerde behoefte – Welke behoefte hebben we bij de scholen, en de po-raad opgehaald? – Toetsen van de behoeften in 3 rondes

16 Deel 1: Basisbekostiging Bekostigingsstatus – Op individueel niveau direct en op GTB teruggekopeld – Bekostigingsstatus (cat 1, 2, 3) variabele component SO Gelijke peildata voor mijnbron, GTB en bekostigings- beschikking – Controle op de juistheid van de registratie (en de daarop gebaseerde GTB en bekostiging) mogelijk maken – GTB en bekostigingsbeschikking zijn nu gebaseerd op ‘vertraagde’ kopie van BRON Dubbele inschrijvingen – Terugkoppeling van individueel kind (BSN) met dubbele inschrijving, en school waarmee conflict is – Uniforme terugkoppeling, direct na aanlevering en in GTB Volgen van signalen op GTB – Overzicht signalen, inclusief bekostigingsstatus – Ook inzicht in opgeloste signalen 16

17 Deel 2: Aanvullende regelingen Groeibekostiging – Ontwikkeling van de leerlingaantallen (per brin-nummer) op de peildata voor de bekostiging – School heeft zo inzicht of zij bijdraagt aan de groeibekostiging Informatie relevant voor aanvullende regelingen – Gewicht op basis van opleidingsniveau ouders – Leeftijdscategorie – Postcode – Eerste opvang vreemdelingen – Blijf van mijn lijf – Residentiële leerlingen (Justitiële jeugdinrichting, Jeugdzorg etc.) – Clusterindicatie – Cumi-leerlingen (culturele minderheid)  Bekostigingsstatus (basis en aanvullende bekostiging) die daaruit voortvloeit 17

18 Deel 2: Aanvullende regelingen Niet-bekostigingsrelevante gegevens Aantal scholen dat kind heeft doorlopen – I.v.m. te verwachten inspectiebezoeken Advies plaatsing VO van de PO-school – Inspectie krijgt deze gegevens van DUO, wijken mogelijk af van daadwerkelijke advies van de PO-school 18

19 Deel 3: Bekostigingsbeschikking Inzicht in bekostiging per school – Nu: verzamelstaat per bestuur – Wens: Bekostiging per school, ter informatie voor directie school Mutatiegrondslag van de beschikking – Bij de beschikking een melding – Verschil en reden van verschil ten opzichte van vorige beschikking (prijs en/of volume) Financiële bekostiging ook al op GTB 19

20 Terugkoppeling bekostigingsgegevens PO Petra Nederkoorn, P.Nederkoorn@kennisnet.nl Bas Kruiswijk, bkr@tg.nl


Download ppt "Terugkoppeling bekostigingsgegevens PO. Agenda Introductie – Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt Toelichting modernisering uitwisseling DUO."

Verwante presentaties


Ads door Google