De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 VERWEVING van THUISZORG & OUDERENZORG in het Vlaamse woonzorgdecreet Plattelands Academie 31.03.2009 Tarci Windey.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 VERWEVING van THUISZORG & OUDERENZORG in het Vlaamse woonzorgdecreet Plattelands Academie 31.03.2009 Tarci Windey."— Transcript van de presentatie:

1 1 VERWEVING van THUISZORG & OUDERENZORG in het Vlaamse woonzorgdecreet Plattelands Academie 31.03.2009 Tarci Windey

2 2 VERBOND DER VERZORGINGSINSTELLINGEN  3/2/2009 ZORGNET VLAANDEREN ZIEKENHUIZEN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OUDERENZORG Toegankelijkheid Betaalbaarheid Kwaliteit

3 3 VERWEVING THUISZORG en OUDERENZORG 1.De “ouderen” bestaan niet ! 2.Ouderenzorg = thuiszorg ? 3.Een oude boom verplant men niet 4.Scenario’s in een snel verouderende samenleving 5.Bouwstenen voor wonen, zorg en welzijn van ouderen

4 4 ThuiszorgdecreetOuderendecreet 1998 1985/1991 2009 - WOONZORGDECREET Kaderdecreet Ontwikkeling, historiek en context Uitvoering fase 1 (?)

5 5 WOONZORGDECREET DOELSTELLINGEN Levenskwaliteit gebruiker waarborgen door : -ondersteuning zelfzorg, mantelzorg, selectieve inzet van professionele zorg op maat -verlenen van gedifferentieerde vormen van woonzorg (verhogen van kwaliteit van wonen en zorg) -bevorderen van samenwerking en afstemming

6 6 1.Thuiszorgvoorzieningen Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Diensten logistieke hulp Diensten voor oppashulp Diensten voor thuisverpleging Diensten maatschappelijk werk Lokale en regionale dienstencentra Diensten voor gastopvang Centra voor herstelverblijf WOONZORGDECREET 2.Ouderenvoorzieningen dagverzorgingscentra centra voor kortverblijf groep van assistentiewoningen woonzorgcentra 3.Verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.Woonzorgnetwerken

7 7 WOONZORGDECREET Woonzorgnetwerk DOEL :OZ optimaliseren doorSAMENWERKING & AFSTEMMING LEDEN:huisarts(en)kortverblijf woonzorgcentrumdienst voor gezinszorg (thuiszorg) assistentiewoningen WERKINGSGEBIED : “BUURT”

8 8 WOONZORGDECREET Woonzorgnetwerk -doelmatigheid, doeltreffendheid en continuïteit -gezamenlijk aanbod -toegang via 1 aanmelding -acute zorgvragen beantwoorden -samen inzetten van personeel en expertise -informatieuitwisseling leden

9 9 MOGELIJKHEDEN Zorg op maat / vraaggericht Sociale netwerkvorming Integratie buurt / omgeving Ruimte voor lokale initiatieven Kleinschaligheid Burgerinitiatieven Flexibilisering zorg Wisselwerking thuiszorg - WZC WOONZORGDECREET - UITVOERINGSBESLUITEN BEPERKINGEN Onvolledig – 1° stap ? Beperkte woon-zorg Woonzorgcengrum geen knooppunt Te geringe innovatie Budgetneutraal Geen opheffing leeftijdsdiscriminatie Federale afhankelijkheid(zorg)


Download ppt "1 VERWEVING van THUISZORG & OUDERENZORG in het Vlaamse woonzorgdecreet Plattelands Academie 31.03.2009 Tarci Windey."

Verwante presentaties


Ads door Google