De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

dienst maatschappelijk werk-zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "dienst maatschappelijk werk-zorg"— Transcript van de presentatie:

1 dienst maatschappelijk werk-zorg
CM Midden-Vlaanderen

2 van het decreet algemeen welzijnswerk naar het woonzorgdecreet
van eerstelijnsdienst voor problemen allerhande naar “thuiszorgvoorziening” met specifieke opdracht naar doelgroepen

3 woonzorgdecreet Opdrachten voor de dienst maatschappelijk werk-zorg:
vraagverheldering, informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling administratieve en psychosociale ondersteuning bij ontoereikende draagkracht, zelfzorgvermogen evalueren, proactief benaderen van gebruikers met verminderd zelfzorgvermogen, zorgbegeleiding bieden beleidsgericht signaleren Situeren van twee diensten: DMW en RDC

4 wat doen we? We geven informatie en advies over het aanvragen van financiële tussenkomsten en voordelen zoals de Federale Overheidsdiensten (FOD), het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Zorgverzekering, snippervoorzieningen,… We begeleiden mensen in de thuiszorg om hen zo lang mogelijk thuis te laten wonen

5 wat doen we? (vervolg) Met zorg voor :
het verhogen van de zelfredzaamheid; het aanbieden van ‘maatzorg’; ervaren tekorten maar ook mogelijkheden van personen en hun omgeving; het streven naar een evenwicht tussen draagkracht en draaglast; hulp- en dienstverlening vanuit vertrouwelijkheid en respect voor privacy.

6 bereikbaarheid Telefonisch met één centraal nummer 09/ bemand door maatschappelijk werkers Afspraak op bureel In regiokantoren 2 halve dagen per week open zitting zonder afspraak Huisbezoeken Bovenlokale telefonie is geïnstalleerd om meer ruimte te creëren bij de basiswerker ifv kwaliteitsvoller te kunnen werken: Afspraak -Huisbezoek

7 hoe komen we tot een contact met cliënten?
Op vraag van cliënten en hun omgeving Signalen van consulenten en interne diensten Signalen vanuit ziekenhuizen, huisartsen, thuisverpleging, diensten voor gezinszorg, woonzorgcentra… Expliciete keuze voor proactief werken bij cliënten met een bepaald zorgprofiel Voorbeeld A/B/C forfait

8 voor wie? Personen en hun omgeving die door ziekte, handicap of ouderdom blijvend of tijdelijk problemen ondervinden… Prioritair : meest kwetsbare en zorgbehoevende personen Twee diensten, maar naar buiten toe geïntegreerd tot één dienst met verschillende expertises

9 hoe zijn we georganiseerd?
Basiswerkers/zorgbegeleiders: eerste aanspreekpunt die andere expertises zal inschakelen Indicatiestellers ZVZ Indicatiestellers VAPH Contactpersonen Thuiszorgcentrum Thuiszorgcoördinatoren Zorgend vrijwilligerswerk Zorgvernieuwingsprojecten (ZP3)

10 zorgbegeleider We begeleiden mensen in hun thuiszorg en voeren verschillende gesprekken over verliesverwerking, opgeven zelfstandigheid,… We bekijken wat wenselijk en haalbaar is in de organisatie van de thuiszorg om op een comfortabele en kwaliteitsvolle manier thuis te kunnen blijven We geven informatie en advies over financiële tussenkomsten We overleggen met de verschillende hulpverleners Iemand die thuiszorg nodig heeft, geeft een stuk zelfstandigheid op. Dat is een moeilijk moment en erover praten kan helpen om de nieuwe situatie beter te aanvaarden. De maatschappelijk werker bekijkt samen met U wat wenselijke en haalbaar is. In verschillende gesprekken volgt hij uw thuiszorg op en geeft informatie en advies om op een comfortabele en kwaliteitsvolle manier thuis te kunnen blijven.

11 Doelgroepen pro actief aanbod: Basiswerkers
Voor cliënten met: B/C forfait Palliatieve premie Arbeidsongeschiktheid 18 maand (hulp van derden Riziv in onderzoek) E-pathologie Huurplafond thuiszorgwinkel Jan 2011 CM Midden - Vlaanderen

12 indicatiesteller Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
We vragen financiële steun aan voor hulpmiddelen of voor het inschakelen van zorg We maken het dossier op We geven nuttige informatie en advies om zorg te organiseren om zo langer thuis te kunnen blijven. Als u jonger bent dan 65 jaar en u hebt ernstige en langdurige beperkingen dan kan u een vraag stellen voor tussenkomst bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. Onze dienst maatschappelijk werk is erkend als multidisciplinair team en kan samen met u, uw dossier opmaken. U kunt bij ons terecht voor uw aanvragen van hulpmiddelen, aanpassing woning, aanvraag voor erkenning voor opvang en begeleiding bij wonen en aanvraag voor persoonlijk assistentiebudget.

13 Doelgroepen pro actief aanbod
VAPH voor cliënten met : Rolwagens < 65 jaar FOD attesten 12 punt < 65 jaar zal opgestart worden Jan 2011 CM Midden - Vlaanderen

14 indicatiesteller zorgverzekering
We gaan na of er recht is op een tussenkomst van de Vlaamse Zorgverzekering We maken een score op aan de hand van een vragenlijst Het moet duidelijk gaan over zwaarzorgbehoevenden Personen die veel zorgen nodig hebben kunnen een aanvraag indienen voor een tussenkomst van de Vlaamse Zorgverzekering. Om deze tegemoetkoming te kunnen aanvragen moet men een attest die de zorgbehoefte aantoont kunnen voorleggen. Indien U niet beschikt over een geldig attest dan kan de indicatiesteller de zorgbehoefte komen vaststellen.

15 Doelgroepen pro actief aanbod
Indicatiesteller zorgverzekering voor cliënten met: FOD attesten 13 – 14 punten Jan 2011 CM Midden - Vlaanderen

16 thuiszorgcoördinator
We organiseren overleg met de verschillende partners in een thuiszorgsituatie We zorgen ervoor dat er duidelijke afspraken gemaakt worden om de zorg op elkaar af te stemmen We zorgen voor de uitnodigingen voor het overleg We maken een verslag op met vermelding van de afspraken In een thuiszorgsituatie met verschillende hulpverleners kan de zorg onoverzichtelijk en onduidelijk worden. Een betrokken hulpverlener kan beroep doen op de thuiszorgcoördinator. Deze organiseert een overleg waarin duidelijke afspraken gemaakt worden en de zorg op elkaar wordt afgestemd.

17 contactpersoon thuiszorgcentrum
We geven informatie en advies over: Thuiszorgdiensten Woningaanpassing uitlenen personenalarmsysteem Financiële tussenkomsten We geven vorming – en infosessies rond thuiszorg Hier kunt u terecht voor informatie en advies over thuiszorgdiensten, woningaanpassing, uitlenen van personenalarmsysteem, financiële tussenkomsten. Thuiszorgpatiënten, mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten kunnen ook kiezen uit een ruim aanbod infosessies en cursussen.

18 Persoonlijk alarm in de kijker
Technologie in de thuiszorg: volop in evolutie Pas: vanaf 1/1/11 aanbod vanuit NTOV (Familiehulp, Familiezorg, WGK, CM) Nieuw aanbod: sleutelkastje Aanbod CO en rook detector Nabije toekomst: test van bijkomende detectoren, uitbreiding sleutelbeheer en verpleegkundige interventie Toekomst: PAS met verpleegkundige interventie

19 Persoonlijk alarm in de kijker
Kostprijs (nieuwe tarieven vanaf 1/3/11) Eenheidsprijs: 20 euro huurgeld per maand of 15 euro voor VT of Omnio-statuut 5 euro korting voor leden van NTOV Eenmalige plaatsingskost van 30 euro voor leden NTOV, 50 euro niet leden Bijkomende detector: 5 euro (of 2.5 VT) Mobiel Persoonlijk alarm: 6 euro per maand

20 Doelgroepen pro actief aanbod
Contactpersonen voor cliënten met: A- forfait PAS gebruikers Jan 2011 CM Midden - Vlaanderen

21 coördinator zorgend vrijwilligerswerk
We organiseren ondersteuning voor de mantelzorgers door vrijwilligers in te zetten als: Oppashulp Minder mobielen vervoer Dag en nacht instaan voor iemand kan na een tijdje zwaar doorwegen. Het zorgend vrijwilligerswerk kan hier ondersteuning bieden. De oppassers zorgen ervoor dat u met een gerust hart even weg kunt. Wilt u als ouder van een kind met een handicap er even tussenuit? Dan bieden wij u een aangepaste thuisoppas met deskundige oppasvrijwilligers. Ziekte, handicap of hoge leeftijd leiden er vaak toe dat u zelf niet meer kunt zorgen voor uw vervoer naar de dokter, behandelingen in het ziekenhuis…Daarom organiseren wij voor u mindermobielenvervoer.

22 Bereikbaarheid zorgend vrijwilligerswerk?
Oppasaanvragen rechtstreeks naar de telefoonvrijwilligers van de gemeente Aanvragen Mindermobielenvervoer Jan 2011 CM Midden - Vlaanderen

23 Zorgvernieuwingsproject ZP3
Zorgbegeleiding en thuiszorgcoördinatie ingebed in samenwerkingsakkoorden NTOV en Zorgnet Vlaanderen met projectsubsidie RIZIV Doel is mensen langer thuis te laten wonen Basiswerkers leiden de cliënten toe naar dit project. We includeren cliënten in dit project met hun toestemming. Jan 2011 CM Midden - Vlaanderen


Download ppt "dienst maatschappelijk werk-zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google