De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CM Midden-Vlaanderen.  van eerstelijnsdienst voor problemen allerhande  naar “thuiszorgvoorziening” met specifieke opdracht naar doelgroepen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CM Midden-Vlaanderen.  van eerstelijnsdienst voor problemen allerhande  naar “thuiszorgvoorziening” met specifieke opdracht naar doelgroepen."— Transcript van de presentatie:

1 CM Midden-Vlaanderen

2  van eerstelijnsdienst voor problemen allerhande  naar “thuiszorgvoorziening” met specifieke opdracht naar doelgroepen

3  Opdrachten voor de dienst maatschappelijk werk-zorg:  vraagverheldering,  informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling  administratieve en psychosociale ondersteuning bij ontoereikende draagkracht,  zelfzorgvermogen evalueren,  proactief benaderen van gebruikers met verminderd zelfzorgvermogen,  zorgbegeleiding bieden  beleidsgericht signaleren

4  We geven informatie en advies over het aanvragen van financiële tussenkomsten en voordelen zoals de Federale Overheidsdiensten (FOD), het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Zorgverzekering, snippervoorzieningen,…  We begeleiden mensen in de thuiszorg om hen zo lang mogelijk thuis te laten wonen

5  Met zorg voor :  het verhogen van de zelfredzaamheid;  het aanbieden van ‘maatzorg’;  ervaren tekorten maar ook mogelijkheden van personen en hun omgeving;  het streven naar een evenwicht tussen draagkracht en draaglast;  hulp- en dienstverlening vanuit vertrouwelijkheid en respect voor privacy.

6  Telefonisch met één centraal nummer 09/267 59 09 bemand door maatschappelijk werkers  Afspraak op bureel  In regiokantoren 2 halve dagen per week open zitting zonder afspraak  Huisbezoeken

7  Op vraag van cliënten en hun omgeving  Signalen van consulenten en interne diensten  Signalen vanuit ziekenhuizen, huisartsen, thuisverpleging, diensten voor gezinszorg, woonzorgcentra…  Expliciete keuze voor proactief werken bij cliënten met een bepaald zorgprofiel

8  Personen en hun omgeving die door ziekte, handicap of ouderdom blijvend of tijdelijk problemen ondervinden…  Prioritair : meest kwetsbare en zorgbehoevende personen

9  Basiswerkers/zorgbegeleiders: eerste aanspreekpunt die andere expertises zal inschakelen  Indicatiestellers ZVZ  Indicatiestellers VAPH  Contactpersonen Thuiszorgcentrum  Thuiszorgcoördinatoren  Zorgend vrijwilligerswerk  Zorgvernieuwingsprojecten (ZP3)

10  We begeleiden mensen in hun thuiszorg en voeren verschillende gesprekken over verliesverwerking, opgeven zelfstandigheid,…  We bekijken wat wenselijk en haalbaar is in de organisatie van de thuiszorg om op een comfortabele en kwaliteitsvolle manier thuis te kunnen blijven  We geven informatie en advies over financiële tussenkomsten  We overleggen met de verschillende hulpverleners

11 Voor cliënten met:  B/C forfait  Palliatieve premie  Arbeidsongeschiktheid 18 maand (hulp van derden Riziv in onderzoek)  E-pathologie  Huurplafond thuiszorgwinkel Jan 2011CM Midden - Vlaanderen11

12  We vragen financiële steun aan voor hulpmiddelen of voor het inschakelen van zorg  We maken het dossier op  We geven nuttige informatie en advies om zorg te organiseren om zo langer thuis te kunnen blijven.

13 VAPH voor cliënten met :  Rolwagens < 65 jaar  FOD attesten 12 punt < 65 jaar zal opgestart worden Jan 2011CM Midden - Vlaanderen13

14  We gaan na of er recht is op een tussenkomst van de Vlaamse Zorgverzekering  We maken een score op aan de hand van een vragenlijst  Het moet duidelijk gaan over zwaarzorgbehoevenden

15 Indicatiesteller zorgverzekering voor cliënten met:  FOD attesten 13 – 14 punten Jan 2011CM Midden - Vlaanderen15

16  We organiseren overleg met de verschillende partners in een thuiszorgsituatie  We zorgen ervoor dat er duidelijke afspraken gemaakt worden om de zorg op elkaar af te stemmen  We zorgen voor de uitnodigingen voor het overleg  We maken een verslag op met vermelding van de afspraken

17  We geven informatie en advies over:  Thuiszorgdiensten  Woningaanpassing  uitlenen personenalarmsysteem  Financiële tussenkomsten  We geven vorming – en infosessies rond thuiszorg

18 Technologie in de thuiszorg: volop in evolutie  Pas: vanaf 1/1/11 aanbod vanuit NTOV (Familiehulp, Familiezorg, WGK, CM)  Nieuw aanbod: sleutelkastje  Aanbod CO en rook detector  Nabije toekomst: test van bijkomende detectoren, uitbreiding sleutelbeheer en verpleegkundige interventie  Toekomst: PAS met verpleegkundige interventie

19 Kostprijs (nieuwe tarieven vanaf 1/3/11) Eenheidsprijs: 20 euro huurgeld per maand of 15 euro voor VT of Omnio-statuut 5 euro korting voor leden van NTOV Eenmalige plaatsingskost van 30 euro voor leden NTOV, 50 euro niet leden Bijkomende detector: 5 euro (of 2.5 VT) Mobiel Persoonlijk alarm: 6 euro per maand

20 Contactpersonen voor cliënten met:  A- forfait  PAS gebruikers Jan 2011CM Midden - Vlaanderen20

21  We organiseren ondersteuning voor de mantelzorgers door vrijwilligers in te zetten als:  Oppashulp  Minder mobielen vervoer

22  Oppasaanvragen rechtstreeks naar de telefoonvrijwilligers van de gemeente  Aanvragen Mindermobielenvervoer rechtstreeks naar de telefoonvrijwilligers van de gemeente Jan 2011CM Midden - Vlaanderen22

23  Zorgbegeleiding en thuiszorgcoördinatie ingebed in samenwerkingsakkoorden NTOV en Zorgnet Vlaanderen met projectsubsidie RIZIV  Doel is mensen langer thuis te laten wonen  Basiswerkers leiden de cliënten toe naar dit project.  We includeren cliënten in dit project met hun toestemming. Jan 2011CM Midden - Vlaanderen23


Download ppt "CM Midden-Vlaanderen.  van eerstelijnsdienst voor problemen allerhande  naar “thuiszorgvoorziening” met specifieke opdracht naar doelgroepen."

Verwante presentaties


Ads door Google