De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zp3 tweede oproep Huize Ter Walle vzw CIGB INTEGRATIE IN DVC VAN KWETSBARE OUDEREN MET PSYCHISCHE / PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN (VERVOLGPROJECT)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zp3 tweede oproep Huize Ter Walle vzw CIGB INTEGRATIE IN DVC VAN KWETSBARE OUDEREN MET PSYCHISCHE / PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN (VERVOLGPROJECT)"— Transcript van de presentatie:

1 Zp3 tweede oproep Huize Ter Walle vzw CIGB INTEGRATIE IN DVC VAN KWETSBARE OUDEREN MET PSYCHISCHE / PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN (VERVOLGPROJECT)

2  Oorspronkelijk project uit oproep 1 :  Ons zorgvernieuwend project biedt een aangepaste dagverzorging aan voor kwetsbare ouderen met psychische/psychiatrische problemen (O en A score op Katz- schaal en minimum 6 punten op de Edmonton fraile-schaal) die vaak omwille van eigenaardig/storend gedrag geweigerd worden binnen de bestaande centra voor dagverzorging en daardoor vroegtijdig opgenomen worden in een woonzorgcentrum  De ervaring leerde dat het niet volstaat om alleen te focussen op het dagverzorgingscentrum. In de praktijk wordt reeds deels gewerkt met diverse partners  Daarom dit vervolgproject INLEIDING

3  We willen interveniëren op drie terreinen:  Aangepast aanbod organiseren in het dagverzorgingscentrum  In samenwerking met de partners het aanbod van zorg in de thuissituatie voor de patiënt optimaliseren door aanduiden van casemanager en gebruik van belRAI als screeningsinstrument (cfr. onze ervaring op dat punt)  Een aangepast aanbod organiseren voor de mantelzorger die – door een aangepaste ondersteuning – beter gewapend zal zijn om een opname van de patiënt in een WZC uit te stellen of te vermijden. DOELSTELLING

4  Voor elk van de geïncludeerde patiënten wordt de “meest geschikte” casemanager aangeduid  De administratieve coördinatie gebeurt vanuit het CDV Huize Ter Walle

5  Handhaving van huidige objectieven:  Opvang en begeleiding door gekwalificeerde equipe vanuit DVC, aangevuld met specifieke specialisten die enerzijds een gedifferentieerde werking uitbouwen voor de beoogde doelgroep en anderzijds die doelgroep in gezamenlijke activiteiten proberen te integreren in het DVC.  Aanbod van activiteiten:  Individuele en groepsgesprekken  Reactivatie  Kinesitherapie  Ergotherapie  Doelstelling: 25 geïncludeerde cliënten a rato van gemiddeld 175 verblijfsdagen op jaarbasis  Inzet: 2,5 FTE verspreid over de verschillende disciplines 1. AANGEPAST AANBOD IN DVC

6  Hiervoor willen we intensief samenwerken met de partners en willen die bereiken via SEL  Focus op de cliënt en zijn vrije keuze van hulpverlener, waarna individuele uitnodiging om toe te treden  Reeds gekende potentiële hulpverleners kunnen vooraf toetreden.  Voorwaarde: BelRAI ook willen gebruiken als screeningsinstrument en basis tot multidisciplinair overleg  Uit de hulpverleners wordt de casemanager aangeduid die dichtst bij cliënt staat  thuisverpleegkundige  huisarts  begeleider uit het CDV  sociale dienst van het ziekenfonds of ocmw  …  Doelstelling: 1 multidisciplinair GDT overleg per jaar per cliënt  Inzet: alle hulpverleners per cliënt + 0,50 FTE coördinatie overleg en projectcoördinatie 2. OPTIMALISEREN VAN THUISAANBOD

7  Dit is een nieuw onderdeel in ons project.  We zien dit op verschillende terreinen:  Individuele ondersteuning van de mantelzorger  Via huisbezoek door psycholoog, verpleegkundige, personeel reactivering  Vorming en opleiding: uiteraard ook doorverwijzing naar reeds bestaande vormingsinitiatieven (cfr. kader van ‘intensere samenwerking’ in lokaal sociaal beleid)  Bijeenbrengen van mantelzorgers op regelmatige basis ter ondersteuning, vorming  Doelstelling:  Organisatie van maandelijkse bijeenkomst voor mantelzorgers  Op jaarbasis gemiddeld vier ondersteunende huisbezoeken per cliënt  In totaal voorzien we hiervoor 0,75 FTE verspreid over de diverse disciplines 3. ONDERSTEUNEN MANTELZORG

8  0,75 psycholoog  1,50 psychiatrisch verpleegkundige  0,75 sociaal verpleegkundige/personeel reactivering  0,25 ergotherapeut  0,50 kinesitherapeut/psychomotorisch therapeut PERSONEELSINZET

9  wzc Huize Ter Walle vzw CIGB  vzw Eigen Woonst (beschut wonen)  mobiel team Amphora (psychiatrische thuiszorg)  SEL en geïnteresseerde aangesloten leden  Huisartsenkring PARTNERS


Download ppt "Zp3 tweede oproep Huize Ter Walle vzw CIGB INTEGRATIE IN DVC VAN KWETSBARE OUDEREN MET PSYCHISCHE / PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN (VERVOLGPROJECT)"

Verwante presentaties


Ads door Google