De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychologische begeleiding van ouderen en mantelzorgers OCMW Gent-RIZIV (Protocol 3)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychologische begeleiding van ouderen en mantelzorgers OCMW Gent-RIZIV (Protocol 3)"— Transcript van de presentatie:

1 Psychologische begeleiding van ouderen en mantelzorgers OCMW Gent-RIZIV (Protocol 3)

2 Overzicht 1.Voor welke doelgroep? 2.Welke regio? 3.Welke dienstverlening? 4.Focus op welke problematieken? 5.Welke problematieken niet? 6.Hoe doorverwijzen? 7.Doel project? 8.Voordelen project 9.Nadelen project 10.Metingen 11.Extra aandachtspunten doorverwijzers WZC “De Vijvers”2april 2010

3 WZC “De Vijvers”3april 2010 1.Voor welke doelgroep? Kwetsbare ouderen (60+, uitzondering mogelijk) ◦ Vanaf een A-profiel op de Katz-schaal ◦ OF Ouderen met diagnose dementie (vastgesteld door een geneesheer- specialist) ◦ OF Vanaf score 6/17 op de Edmonton Frail scaleEdmonton Frail scale Mantelzorgers

4 EDMONTON FRAIL SCALE De gemaakte evaluatie samenvatten en de punten optellen. Score : /17 (0-3: niet fragiel; 4-5: een beetje fragiel; 6-8: matig fragiel; 9-17: ernstig fragiel) DomeinItem0 punten1 punt2 punten Cognitief functionerenStelt u zich voor dat deze cirkel een klok is. Ik vraag u om de cijfers op de juiste plaats te zetten en om vervolgens de wijzers op 11.10 uur te zetten. Geen foutenKleine fouten met betrekking tot de plaatsing Andere fouten Algemene gezondheidHoeveel maal bent u het afgelopen jaar in het ziekenhuis opgenomen? 01-23 of meer Hoe vindt u uw gezondheid in het algemeen? Uitstekend, zeer goed, goed Behoorlijk, redelijk Slecht Functionele zelfstandigheidVoor hoeveel van de volgende 8 activiteiten heeft u hulp nodig: verplaatsingen, boodschappen, bereiding van de maaltijden, het huishouden doen, telefoneren, uw geneesmiddelen beheren, uw financiën beheren, de was doen. 0-12-45-8 Sociale ondersteuningIndien u hulp nodig heeft, kunt u dan op iemand rekenen die bereid is om u te helpen en die in staat is om u te helpen? AltijdSomsNooit Gebruikte geneesmiddelenNeemt u regelmatig 5 of meer voorgeschreven geneesmiddelen in? NeenJa Vergeet u soms een voorgeschreven geneesmiddel in te nemen? NeenJa VoedingHeeft u onlangs gewicht verloren waardoor uw kleren te groot waren? NeenJa HumeurVoelt u zich vaak droevig of gedeprimeerd?NeenJa ContinentieVerliest u ongewild urine?NeenJa Functionele performantie«Up and go»-test met chronometer. (Neem rustig plaats op deze stoel, sta recht, wandel drie meter tot aan het merkteken en keer terug om weer te gaan zitten) 0-10sec11-20sec>20 sec, of met hulp, of weigering

5 WZC “De Vijvers”5april 2010 2. Welke regio? Woonzorgzone Ledeberg Vanuit kortverblijf/nachtopvang in « De Vijvers » =>Regio Groot Gent (Centrum, Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Wondelgem, Mariakerke, Zwijnaarde, Drongen, Merelbeke,…)

6 WZC “De Vijvers”6april 2010 Woonzorgzone Ledeberg Rechtse afgrenzing: Brusselse Steenweg Linkse afgrenzing: B 401 Afgrenzing bovenaan: R4 Afgrenzing onderaan: E17

7 WZC «De Vijvers» 7april 2010 Vier wijken buiten de afbakening E3-plein Bellevuestraat Adolf Papeleupark ‘t Eindeke Reden: Zeer hoge concentratie aan ouderen in deze delen.

8 WZC “De Vijvers”8april 2010 3. Welke dienstverlening? De psychologe van WZC « De Vijvers » (Celien Scheire) zal nu ook halftijds huisbezoeken doen bij kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers in een welbepaald gebied, zoals voorgaand afgebakend.

9 WZC “De Vijvers”9april 2010 4. Focus op welke problematieken? Depressieve symptomen Rouwproblematiek Ouderen met dementie en hun mantelzorgers Andere psychologische problemen, maar van matige aard

10 WZC “De Vijvers”10april 2010 5. Welke problematieken niet? Langdurige therapeutische interventies, die deskundige zorg vereisen vb. door een psychiater Diagnoses rond cognitieve problemen vb. door een neuropsycholoog Ernstige psychiatrische problematieken Indien twijfel kan men de psychologe steeds raadplegen om na te gaan of een doorverwijzing naar een CGG aangewezen is.

11 WZC “De Vijvers”11april 2010 6. Hoe doorverwijzen? Ingevuld doorverwijsformulier doormailen of per post opsturen Telefonisch doorverwijzen Mondeling in « De Vijvers »

12 WZC “De Vijvers”12april 2010 Doorverwijsformulier Doorverwijsformulier Psychologische Begeleiding Datum:.…/…./…… Doorverwijzer: □ arts □ verpleegkundige □ maatschappelijk werker □ ergotherapeut □ andere Naam Adres Tel Email Huisarts Adres Tel Email Naam Adres Tel Geboortedatum Patiënt: Mantelzorger: Relatie met patiënt:……………………………………… Naam Adres Tel Email ZIE volgende slide

13 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………… WZC “De Vijvers”13april 2010 Voldoet aan minstens één van de volgende criteria (gelieve aan te kruisen) O Minstens een A-profiel op de Katz-schaal O Diagnose dementie O Minstens een score 6/17 op de Edmonton Frail Scale O Voldoet niet aan bovenstaande criteria Reden van doorverwijzing O Depressieve symptomen O Rouwproblematiek O Ondersteuning van oudere met dementie en/of mantelzorger O Andere: …………………… Bijkomende informatie die van belang kan zijn: Doorverwijsformulier

14 WZC “De Vijvers”14april 2010 Doorverwijzers Verpleegkundigen/Maatschappelijk werkers van WZC « De Vijvers » vanuit kortverblijf/nachtopvang Maatschappelijk werker en ergotherapeut van de woonzorgzone Ledeberg Thuisverpleging Huisartsen Psychologen van de ziekenhuizen WGC Botermarkt LDC Speltinckx Andere

15 WZC “De Vijvers”15april 2010 7. Doel project? Daling van het aantal psychische (psychosomatische) klachten Verhoogde perceptie van de levenskwaliteit van de oudere en zijn mantelzorgers Versterking van de autonomie van de oudere Daling van het aantal ziekenhuisopnames Uitstel van de opname in een WZC

16 WZC “De Vijvers”16april 2010 Doel project? Continuïteit van de zorg: één en dezelfde psychologe begeleidt in kortverblijf of nachtopvang, van thuis tot in het ziekenhuis en omgekeerd.

17 WZC “De Vijvers17april 2010 8. Voordelen project Aandacht aan de psychische component van de zorg, naast de andere dienstverlening, die vaak de focus op het fysieke legt. De dienstverlening is volledig gratis. Laagdrempelig: de psychologe komt aan huis. Structureel overleg met en ondersteuning door het RIZIV Inhoudelijk overleg met ◦ andere psychologen binnen OCMW Gent ◦ ervaren therapeuten, extern ◦ ervaren therapeuten, via therapie- opleiding

18 WZC “De Vijvers”18april 2010 9. Nadelen project Redelijk uitgebreide metingen (opgelegd door het RIZIV, zowel voor cliënt als voor psychologe) Pioniersproject: nog alles in ontwikkeling, maar het beleid kan ook mee bepaald worden.

19 WZC “De Vijvers”19april 2010 10. Metingen Doorverwijzer: indien nodig Edmonton Frail Scale (score minstens 6/17) Psychologe: ◦ informed consent ◦ BelRai ◦ WHOQoL-8: levenskwaliteit ◦ Zarit Burden interview 12: belasting mantelzorger ◦ Economische vragenlijst: financiële belasting De psychologe zal soms contact opnemen met de huisarts of de thuisverpleegkundige om zaken te bevragen, die zij niet uit de beleidingsgesprekken kan afleiden, dit om de BelRai zo volledig mogelijk te kunnen invullen en de patiënt/mantelzorger hier zo weinig mogelijk mee te belasten.

20 WZC “De Vijvers”20april 2010 Wanneer meten? Bij start psychologische begeleiding Na (tijdelijke) stopzetting begeleiding Om de 6 maanden Na elke belangrijke gebeurtenis (vb. ziekenhuisopname)

21 11. Extra aandachtspunten Als doorverwijzer steeds nagaan of de patiënt aan de criteria voor inclusie voldoet (zie 1. Welke doelgroep? 2. Welke regio?). Doorverwijzer en/of huisarts laten altijd weten wanneer patiënten: ◦ gehospitaliseerd worden. ◦ definitief in een WZC opgenomen worden. ◦ overlijden. Dit in het belang van het onderzoek van het Riziv. Woonzorgcentrum De Vijvers21mei 2009

22 Contactgegevens Psychologe WZC « De Vijvers » Walstraat 1 9050 Ledeberg celien.scheire@ocmwgent.be Tel: 09/210.30.11 GSM: 0475/95.00.80


Download ppt "Psychologische begeleiding van ouderen en mantelzorgers OCMW Gent-RIZIV (Protocol 3)"

Verwante presentaties


Ads door Google