De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerjarenplanning Lokale Besturen Verwachtingen en aandachtspunten van de eerstelijnszorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerjarenplanning Lokale Besturen Verwachtingen en aandachtspunten van de eerstelijnszorg."— Transcript van de presentatie:

1 Meerjarenplanning Lokale Besturen Verwachtingen en aandachtspunten van de eerstelijnszorg

2 Waarom een memorandum? Opdracht van het SEL: “Het adviseren van de lokale besturen bij de opmaak van het onderdeel eerste lijn van hun lokaal sociaal beleidsplan.”  Memorandum: aandachtspunten inzake eerstelijnszorg ter bespreking, gekoppeld aan een aantal focuspunten.

3 Cijfergegevens 1.MDO 2.Zorgverzekering 3.Gezinszorg: aantal gepresteerde uren in 2011 4.Zorgzwaarte in de hulpverlening (forfait) *thuisverpleging *kortverblijf *WZC 5.Vergrijzing

4 1. MDO Totaal: 309 in 2012 *121 GDT *97 niet-GDT *91 OPP

5 GDT en niet-GDTOPP

6 2. Zorgverzekering * Algemeen: blijft stijgen 2004-2008: + 20,33% 2004-2011: + 33,95% *Opdeling residentieel/thuiszorg: Meer gerechtigden in de thuiszorg Sterke stijging in de thuiszorg, beperkte stijging in de residentiële zorg

7 3. gezinszorg: aantal gepresteerde uren in 2011 *Algemeen: het aanbod van de diensten neemt toe, alsook het aantal geholpen gezinnen (+60% tov. 1997). *Het aantal gepresteerde uren gezinszorg tegenover het aantal inwoners per gemeente (2011): gemiddeld: 2,7 uur/inwoner.

8 4. Zorgzwaarte in de hulpverlening (forfait) Thuisverpleging Algemeen (gestandaardiseerde cijfers) Het totaal aantal toegekende forfaits: gestegen met 10% (2004-2008) Het aantal forfaits voor lichte zorg nam sterker toe (14%) dan zwaardere zorg (6% en 10%).

9 Zuid-West-Vlaanderen Lichte zorg: grotere stijging (+24%) dan gemiddeld in Vlaanderen. Zwaardere zorg: grotere stijging (+ 16%) dan gemiddeld in Vlaanderen.

10 4. Zorgzwaarte in de hulpverlening (forfait) Kortverblijf Algemeen: stijging van het aantal zorgforfaits van 116% (oorzaak: toegenomen aanbod)  Ten opzichte van thuisverpleging: omgekeerde evolutie: aandeel van het A-type is afgenomen.

11 4. Zorgzwaarte in de hulpverlening (forfait) Woonzorgcentra Algemeen: totaal aantal forfaits: lichte stijging (8%)  Groter aantal forfaits voor zware dan voor lichte zorg  Aandeel bewoners in WZC: nam overal af (behalve in de leeftijd 90-94 jaar): men gaat op zoek naar alternatieve woonvormen.

12 Zuid-West-Vlaanderen Zorgforfait A+O: 25% van totaal aantal Dalende trend Zorgforfait B+C: 75% van totaal aantal Licht dalende trend

13 5. vergrijzing

14 Aandachtspunten en verwachtingen *complexe thuiszorg  behouden van LST’s: voor communicatie en als adviserend orgaan *optimaliseren van de thuiszorg  organisatie MDO: aanwezigheid (thuis)zorgcoördinatoren *ouderen blijven langer thuis wonen  inzetten op wijkgerichte werking: wijkverpleegkundige, woonzorgzone’s of levensloop bestendige wijken *nood aan evenwicht tussen zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg  ondersteuning op lokaal niveau en (financiële erkenning): thuiszorgpremie, mantelzorgwerking *zorgbehoevende personen moeten beroep doen op vervoersdiensten  gratis vervoer voor zieken en zorgbehoevenden: sluiten convenant met vervoersdiensten *oneigenlijk gebruik kortverblijf  thuiszorgondersteunende functie herwaarderen: zoeken naar alternatieven, sensibiliserende rol bij vroegtijdige zorgplanning *druk op de residentiële en eerstelijnszorg  vernieuwende initiatieven en zorgvormen: CADO, zorgnetwerken *projecten art.107  nieuwe doelgroepen binnen de eerstelijnszorg: actieve rol voor lokale besturen


Download ppt "Meerjarenplanning Lokale Besturen Verwachtingen en aandachtspunten van de eerstelijnszorg."

Verwante presentaties


Ads door Google