De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het einde van de citroenloopbaan? De stijging van het langdurig ziekteverzuim in perspectief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het einde van de citroenloopbaan? De stijging van het langdurig ziekteverzuim in perspectief."— Transcript van de presentatie:

1 Het einde van de citroenloopbaan? De stijging van het langdurig ziekteverzuim in perspectief

2 Jaarlijks verzuimrapport SD Worx Steekproef -460.057 medewerkers -15.242 organisaties uit de privésector Verzuim: ziekte arbeidsongeval ongewettigde afwezigheid: medewerker komt niet opdagen en heeft geen toestemming noch rechtvaardiging Verzuimpercentage: de verhouding van het aantal ziektedagen ten opzichte van de te werken dagen

3 Verzuimgradaties Mate van arbeidsongeschiktheid Motivatie Zwart verzuim Wit verzuim Grijs verzuim

4 Verzuim is een ijsberg Het verzuimcijfer is een goede indicator voor de algemene conditie van een organisatie. Verzuim is vooral een vorm van gedrag. De mate waarin de medewerker zich gemotiveerd en betrokken voelt, bepaalt zijn gedrag. Voor werkgevers is kortdurend ziekteverzuim de meest storende vorm van verzuim. Het loon van arbeiders en bedienden is namelijk gedurende 30 kalenderdagen gewaarborgd en maakt zo de belangrijkste kost uit van het ziekteverzuim.

5 Kortdurend ziekteverzuim Gemiddeld verliest een Belgische organisatie 9% van zijn normale capaciteit aan ongeplande, onverwachte afwezigheden. Kortdurend ziekteverzuim = ziekte van minder dan 1 maand Verzuimcijfer = graadmeter voor de totale conditie van een organisatie Kortdurend verzuim is vooral een vorm van gedrag.

6

7 Ziekteverzuim, tevredenheid & verloop Gemiddeld aantal dagen afwezig wegens ziekte TevredenOntevreden 5,3 dagen10,8 dagen % medewerkers dat uitkijkt naar een andere job TevredenOntevreden 7,4%56,5%

8 Ziekteverzuim ontevreden tevreden geëngageerd 2.8 3.3 4.3 Ontevreden medewerkers dubbel zo vaak ziek dan geëngageerde medewerkers Aantal ziektedagen per jaar (kortdurend) Bron: SD Worx – Engagement Study ©

9 Ziekteverzuim België 2011 % Ziekteverzuim volgens duur Verzuim Carens % Verzuim < 1 maand zonder Carens % Ziekteverzuim > 1 maand < 1 jaar Totaal Verzuim 0,14%2,30%2,29%4,73%

10 Kortdurend ziekteverzuim 2011

11 Kortdurend ziekteverzuim 2011 (gewesten)

12 Kortdurend ziekteverzuim 2011 (provincie)

13 Kortdurend ziekteverzuim ouderen is het duurst

14 Kortdurend ziekteverzuim jongeren stoort het meest Bradford-factor = totaal aantal dagen ziekteverzuim x frequentie x frequentie

15 Evolutie ziekteverzuim 2002-2011

16 Vaststellingen Kortdurend verzuim Stijgende tendens sinds 2002, met uitzondering van 2004. Stijging 2002-2011 = 10% ‘Plafonneert’ sinds 2008 tussen 2,40% en 2,45% (= 46 tot 48 uren verzuim op jaarbasis) Langdurend verzuim Bewoog zich in de periode 2002-2008 tussen 1,49% en 1,6% Stijgende tendens sinds 2008: Stijging 2008-2011 = 47% (van 1,56% naar 2,29%) Verschil tussen kort- en langdurend verzuim Periode 2002-2009: tussen 0,61 en 0,84%. 2010: 0,37% / 2011: 0,15%:

17 Ziekteverzuim Arbeiders 2002-2011

18 Ziekteverzuim bedienden 2002-2011

19 Vaststellingen Arbeiders: Kortdurend verzuim boven 3% sinds 2007 (uitgezonderd.2009: 2,94%) Stijging langdurend verzuim sinds 2008 van 2,47% naar 3,69% of een stijging met 49% tov 2008 Sinds 2010: meer langdurend verzuim dan kortdurend verzuim Bedienden: Kortdurend verzuim boven 2% sinds 2008 Stijging langdurend verzuim sinds 2002 Stijging met 58% tov 2007 (van 0,98% naar 1,55%) Verschil tussen kort- en langdurend verzuim wordt kleiner sinds 2008: van 0,99% (2008), 0,91% (2009), 0,69% (2010) tot 0,57% (2011)

20

21 Evolutie per sector

22 Evolutie per gewest

23

24 Vaststellingen langdurend verzuim Sterke stijging sinds 2008 -België: van 1,58% naar 2,29% ( +0,71%) -Vlaanderen: van 1,6% naar 2,3% (+0,7%) -Brussel HG: van 1,25% naar 1,91% (+0,66%) -Wallonië: van 1,94% naar 2,93% (+0,99%) -Arbeiders: van 2,47% naar 3,69% (+1,22%) -Bedienden: van 1,08% naar 1,55% (+0,47%) -Secundaire sector: van 1,75% naar 2,52% (+0,77%) -Tertiaire sector: van 1,3% naar 2,03% (+0,73) -Quartaire sector: van 2,03% naar 2,69% (+0,63)

25 Vaststellingen langdurend verzuim (2) Sterkere stijging sinds 2008 naarmate medewerkers ouder worden <25 jaar: 0,93% naar 0,66% (-0,27%) 25-29 jaar: 0,93 naar 1,24% (+0,31%) 30-34 jaar: 1,11% naar 1,49% (+0,38%) 35-39 jaar: 1,30% naar 1,78% (+0,48%) 40-44 jaar: 1,56 % naar 2,17 % (+0,61%) 45-49 jaar: 1,88 % naar 2,49 % (+0,61%) 50-54 jaar: 2,51 % naar 3,41% (+0,9%) 55-59 jaar: 2,57 % naar 4,13 % (+1,56%) >=60 jaar: 2,31 % naar 4,13 % (+1,99%)

26 Sectoren met hoog langdurend verzuim Tabaksindustrie Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting Maatschappelijke dienstverlening met huisvestingPapiernijverheid Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen Beveiligings- en opsporingsdiensten Vervaardiging van elektrische apparatuur Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten Voedingsindustrie

27 Mogelijke verklaringen Wisselende combinatie van factoren  Demografie: werknemerspopulatie is gemiddeld ouder  Impact van de economische crisis sinds 2008  Zware fysieke belasting (arbeiders)  Arbeidsomstandigheden  Zware engagementproblematiek (stress, burn- out, demotivatie, gebrek aan erkenning)  Reëel effect van ‘citroenloopbaan’

28 Zware engagementproblematiek NV België SD Worx 2010 (werknemersbevraging bij 5000 wns) Sterk afwijkende scores voor langdurige verzuimers (>30 dagen) vergeleken met niet-verzuimers op: - Mentale belasting job - Lichamelijke belasting job - Stressniveau - Tijdsdruk Sterkste afwijking evenwel op vlak van: - Inspraak (-25% tegenover niet-verzuimers) - Erkenning (‘Er wordt rekening gehouden met mijn visie bij het nemen van een beslissing’) (-20%) - Cultuur: ‘mismatch’ met de organisatie (-18%)


Download ppt "Het einde van de citroenloopbaan? De stijging van het langdurig ziekteverzuim in perspectief."

Verwante presentaties


Ads door Google