De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ouderenbeleid in Vlaanderen na de zesde staatshervorming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ouderenbeleid in Vlaanderen na de zesde staatshervorming."— Transcript van de presentatie:

1 Het ouderenbeleid in Vlaanderen na de zesde staatshervorming

2 In welke context spelen we ? 1)Veranderende omgeving 2)Veranderende senioren 3)Veranderende overheid

3 Veranderende omgeving –In 2020 zal 21% van populatie 65+ zijn (in 2005 18%) –Van 2010 tot 2020 neemt aantal 80-plussers toe met 84 000 –100 000 personen met dementie in Vlaanderen (+ 30% tegen 2020) waarvan 2/3 thuis –Van 80-89 jarige vrouwen woont helft alleen (mannen ¼) –60% van ouderen heeft minstens 1 kind binnen straal van 5 km –Aantal 85+ in woonzorgcentrum stijgt in absolute aantallen, maar daalt procentueel (meer zelfstandig wonend) –Zeer zwaar zorgbehoevenden stijgen met kwart tussen 2010 en 2020 (+50 000) –Minder (potentieel) zorgverlenende vijftigers

4 Veranderende senioren –De zorgbehoevende oudere wil steeds nadrukkelijker zelfstandig kunnen blijven wonen en de regie over zijn leven met beperkingen in eigen handen houden –De zorgbehoevende oudere stelt zich steeds kritischer op ten aanzien van de georganiseerde zorgvormen –De zorgbehoevende oudere is, zeker in de steden, meer en meer gekleurd en cultuursensitieve zorg wordt een aandachtspunt –Het informele zorgnetwerk verzwakt –Minder zorgende handen en minder middelen –Het (zorg)aanbod wordt almaar complexer

5 Veranderende overheid –Momenteel is Vlaanderen bevoegd voor de thuiszorg (gezinszorg, aanvullende thuishulp, oppas, gastopvang …) –De federale overheid is bevoegd voor de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf en dagverzorging, evenals voor de thuisverpleging –Vlaanderen subsidieert wel de infrastructuur en de animatiewerking van de residentiële ouderenzorg –Zesde fase van de staatshervorming hevelt residentiële ouderenzorg volledig over naar Vlaanderen, maar niet de thuisverpleging –Ook de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden gaat van FOD SZ naar gemeenschappen en GGC te Brussel –Ook de mobiliteitshulpmiddelen worden een gemeenschapsbevoegdheid

6 Gezondheid, ouderen en personen met beperking (1) Mobiliteitshulpmiddelen

7 Gezondheid, ouderen en personen met beperking (2) ziekenhuizen Normering Infra structuur Sp en G ELG Z Impulseo, GDT, LMN, HAK, TA, PAL SV en MDT GGZ Overleg platforms, PVT en BW

8 Gezondheid, ouderen en personen met beperking (3) Ouderenbeleid RVT, ROB, CVK, CDV THAB Preventie Vaccins,screenin g, NVP, mondhygiëne, tabak G- beroepen Erkenning, subquota en soc akkoorden

9 Gezondheid, ouderen en personen met beperking (3) Ouderenbeleid RVT, ROB, CVK, CDV THAB Preventie Vaccins,screenin g, NVP, mondhygiëne, tabak G- beroepen Erkenning, subquota en soc akkoorden

10 Zesde staatshervorming •Pakket nieuwe bevoegdheden zeer heterogeen: –Directe dienst- en zorgverlening (WZC, PVT, THAB,…) –Ondersteunende of organisatiegebonden zaken (organisatie eerste lijn, ziekenhuisnormering, …) –Cure versus care •Context: –Vergrijzing en meer chronische aandoeningen = verandering in organisatie en financiering van de zorg –Noden van patiënt/gebruiker centraal = ontkokering en integrale, kwaliteitsvolle, vaak multidisciplinaire zorg –Schaarste aan middelen = efficiëntieverhoging maar ook toegankelijkheid van zorgaanbod bewaken –Vermaatschappelijking van de zorg

11 Waar moeten we aan denken ? –De zorgbehoevende oudere toelaten om maximaal zelfstandig te kunnen blijven wonen –De mantelzorger ondersteunen zodat die kan volhouden –Zwaar zorgbehoevende oudere, die opvang in een thuisvervangende omgeving nodig heeft, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg garanderen –Het zorgaanbod diversifiëren om gepaste zorg te kunnen leveren –De zorg vermaatschappelijken –Goed bestuur in publieke en private voorzieningen –Integratie van woonzorg en eerstelijnsgezondheidszorg

12 Dit betekent : Continuïteit van zorg : thuiszorg, thuisondersteunende zorg en thuisvervangende zorg in al zijn flexibliteit en diversiteit

13 THUISZORG –Verder inzetten op uitbreiding aanbod •2009-2013 : 1.750.000 uren extra = 45 mio euro –Verder inzetten op diversificatie van het aanbod •2009-2013 : CADO, gastopvang, nachtopvang –Linken met de dienstencheques –Oog hebben voor financiële leefbaarheid sector en voor financiële toegankelijkheid (MAF) –Oog hebben voor de ondersteuning van de mantelzorger

14 Vermaatschappelijking van de zorg Mantelzorgondersteuning –Doorbreken van sociaal isolement, psychologische ondersteuning en rust gunnen belangrijk voor oudere mantelzorger –Vrijwilligerswerk en buurtzorg

15 THUISONDERSTEUNENDE ZORG –Vandaag 117 gemeenten met een of meerdere dagverzorgingscentra; op termijn minstens één in elke gemeente –Tot vandaag RIZIV-gesubsidieerd en gelinkt aan WZC –Nu ook alternatieve Vlaamse formule mogelijk: CADO –Verdere uitbreiding van het aanbod –Verdere diversificatie van het aanbod •vb herstelverblijf, zorghotel

16 THUISVERVANGENDE ZORG –Uitbreiding van het bestaande aanbod van bv assistentiewoningen, wzc … –Ondersteuning nieuwe woonvormen •Vb Abbeyfield •Pilootprojecten in de zorg –Verdere diversificatie van het aanbod –Betaalbaarheid van het aanbod

17 Woonzorgcentra –In bijna alle Vlaamse en Brusselse gemeenten is een woonzorgcentrum –De capaciteit moet kunnen groeien. Maar : we botsen op limieten, zowel budgettair als ruimtelijk. –Voldoende kwalitatief personeel vinden is reëel probleem: Zoekconferentie, www.wordzorgverlener.be, www.ikgaervoor.bewww.wordzorgverlener.be www.ikgaervoor.be –Het meten van de kwaliteit van zorg in woonzorgcentra: in 2013 met de eerste 16 indicatoren die zullen gebruikt worden over gans Vlaanderen www.zorg-en- gezondheid.be/beleid/kwaliteitwww.zorg-en- gezondheid.be/beleid/kwaliteit

18 Dit betekent : –Nieuwe regelgeving vergunningen : activeren wat reeds is toegekend, erkennen binnen budgettaire mogelijkheden –Ruimtelijk overkoepelend zorgstrategisch plan –Onderzoeken hoe nieuwe financiering kan verlopen : infrastructuur, werking, scheiding zorg en wonen. –Sturen op kwaliteit ipv op rechtspersoon

19 Kwaliteit 1) Kwaliteit van zorg –Doorligwonden –Valincidenten –Onbedoelde gewichtsafname –Dagelijkse fysieke vrijheidsbeperking –Medicatie-incidenten –Vaccinatie personeel (griep) –Medicatiegebruik –Plan zorg voor levenseinde

20 Kwaliteit 2) Kwaliteit van organisatie –Ziekteverzuim personeel –Zorgpersoneel dat instelling verliet –Vorming –Betrekken van vrijwilligers 3) Kwaliteit van leven (subjectief ervaren)

21 Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden -Zorgen voor continuïteit uitbetaling -Herdenken systeem in kader van een volksverzekering (zorgverzekering)


Download ppt "Het ouderenbeleid in Vlaanderen na de zesde staatshervorming."

Verwante presentaties


Ads door Google