De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Damme en Knokke-Heist V OORSTELLING THUISZORGPLATFORM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Damme en Knokke-Heist V OORSTELLING THUISZORGPLATFORM."— Transcript van de presentatie:

1 Damme en Knokke-Heist V OORSTELLING THUISZORGPLATFORM

2 O NTSTAAN T HUISZORGPLATFORM  SIT Oostkust als basis  SEL wetgeving: ruimere regio  Lokaal ankerpunt  Vraag vanuit huisartsen Knokke-Heist (Knokke)  Vraag vanuit gemeente en OCMW  Damme zat in het SIT Oostkust en besloot aan te sluiten  Blankenberge valt af omwille van Zeebrugge

3 Z OEKEN NAAR EEN T HUISZORGPLATFORM  Hoe kunnen we de lokale eerste lijn betrekken?  Wat is de verhouding met het SEL Noord-West- Vlaanderen  Wie financiert? Welk personeel voorzien we?  Wie betrekken we in de uitbouw van het platform  Juridische structuur of niet?

4 G ESPREKKEN  Gesprekken met  Gemeentebestuur  OCMW  Partners uit de eerste lijn in kader van het sit oostkust (voorbereiding startte in 2009)  Toelichting op raad van bestuur SEL (belang gedragenheid)

5 O PSTART T HUISZORGPLATFORM  Begin 2010 eerste stappen  Geen juridische structuur, maar vrijstelling van personeel vanuit OCMW Knokke-Heist  Bekendmaking bij afscheid SIT Oostkust  Akkoord van het SEL Noord-West-Vlaanderen  OCMW Damme sluit aan en geeft subsidie aan OCMW Knokke-Heist

6 B EKENDMAKING  Persoonlijk aanschrijven van alle partners uit de eerste lijn met inschrijfformulier  Bekendmaking via lokale raden in de gemeentes  Bezoeken van de huisartsen

7 V ISIE T HUISZORGPLATFORM  Zeer open en zonder mandaten  Minimale aanwezigheid van Sociaal Huis en SEL  Hopen op voldoende partners uit de eerste lijn  Enkel een voorzitter wordt aangeduid, bij voorkeur een huisarts (Dr. Bogaert), maar dit hoeft ook niet  Richt zich tot iedereen, ook andere sectoren zijn meer dan welkom

8 K EUZE T HUISZORGPLATFORM  Volledig op zichzelf staand initiatief  Geen verantwoording aan de raad voor werking, wel voor de aanvraag van budgetten  Wordt geprofileerd via Sociaal Huis als partner  Met eigen brievenbus, eigen logo  Binnen OCMW aanzien als externe partner

9 W ERKING THUISZORGPLATFORM

10 O VERLEGPLATFORM T HUISZORG  Samenkomst van alle geïnteresseerde hulpverleners, mantelzorgers, vrijwilligers  Open uitnodiging  Iedereen komt op basis van interesse in agenda  Geen mandaten  Geen vertegenwoordigingen  We willen open staan voor iedereen, iedereen kan zijn of haar mening inbrengen

11 O VERLEGPLATFORM  Thema’s  Informatieve thema’s, nieuwe werkingen  Lokale projecten worden voorgesteld Onderzoeksproject, lokaal sociaal beleid, gezinszorg  Sel Nieuws staat steeds op agenda  Meningen worden afgetoetst

12 O VERLEGPLATFORM  Adviesgroep bereidt de overlegplatforms voor  Gekozen vanuit het overlegplatform  Minimale samenstelling: sociaal huis en SEL  Terug geen mandaten, soort van dagelijks bestuur  Thema’s worden afgetoetst en voorbereid  Werkgroepen, afhankelijk van werking  Voor thema gezinszorg  Voor onderzoeksproject wordt deelname gevraagd  Valpreventie

13 O VERLEGPLATFORM  Frequentie  3 maal per jaar per gemeente  Adviesgroep komt extra 3 tot 4 maal per jaar samen  Aanwezigheden  Knokke-Heist: tussen 25 en 35 aanwezigen  Damme: tussen 18 en 25 aanwezigen  Duur  Max 1u30 en steeds van 12.30 tot 14 uur

14 P ROJECTWERKING  Enkel projecten die door lokale hulpverleners als zinvol worden aanzien  Valpreventie: via werkgroep gebruikers en mantelzorgers  Onderzoeksproject: via de ziekenfondsen, RDC’s en gebruikers en mantelzorgers => verankerd in lokaal sociaal beleid  E-zorgplan: op vraag van het SEL: momenteel 7 dossiers, waarvan 5 actief  Ondersteuning psychiatrische zorg in de thuissituatie: op vraag van lokale GZ en lokaal sociaal beleid

15 MDO  Aangevoeld als lokale nood ten tijde van het SIT  In 2010 46 aanvragen, waarvan 40 overleggen voor beide gemeentes  In 2011 70+ aanvragen over beide gemeentes

16 V ORMING  In samenwerking met het SEL Noord-West- Vlaanderen  Op vraag van lokale hulpverleners  Momenteel minst uitgebouwd  Wel vorming in kader van valpreventie en mantelzorg (zorgen voor jezelf, toneel valpreventie, samenwerking diëtiste)

17 P ERSONEELSBEZETTING  Fulltime en ¾ personeelslid vanuit het OCMW voor beide gemeentes  Damme voorziet in subsidie => geen extra personeel  Halftime personeelslid voor psychiatrische thuiszorg met optie langdurige begeleiding

18 F INANCIERING  Lokale middelen worden ingezet  Personeelskost  Eigen activiteitencentrum  Loonsubsidie OCMW Damme


Download ppt "Damme en Knokke-Heist V OORSTELLING THUISZORGPLATFORM."

Verwante presentaties


Ads door Google