De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beknopt SEL-actieplan TOM periode 2010 - 2015 Terugblik op 2012 & werkpunten 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beknopt SEL-actieplan TOM periode 2010 - 2015 Terugblik op 2012 & werkpunten 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Beknopt SEL-actieplan TOM periode 2010 - 2015 Terugblik op 2012 & werkpunten 2013

2 Taken 1 – 2 Sociale kaart (SOKA) • 6-jarenplan: -Verzamelen gegevens SOKA -Samenwerken met SOKA provincie Antwerpen -Vergelijken en linken beide SOKA -Updaten SOKA -Linken website TOM met website SOKA van de provincie -Samenwerken met Sociaal Huis van Mechelen -Actief bekend maken SOKA en website

3 Taken 1 – 2 SOKA • Terugblik op 2012: -Vanuit … middelen vrijgesteld voor de uitwerking van een platform welzijn en gezondheid. -Eerste vergaderingen • Werkpunten 2013: -Verdere uitwerking platform -Inputten van gegevens: provinciale samenwerking

4 Taak 3 Samenwerking WZC, DVC, CVK • 6-jarenplan: -Samenwerking met WZC opzetten • Terugblik op 2012: -Inventariseren “oude” samenwerkingsovereenkomsten -Contact met WZC uit de regio -Eerste overleg met de sector -Bespreking huidige samenwerking met de eerstelijn op streekplatform

5 Taak 3 Samenwerking WZC, DVC, CVK • Werkpunten 2013: -Verdere expertise ontwikkeling -Aftoetsen voorstel overeenkomst bij WZC uit bestuur -Voorstel overeenkomst op RvB -Voorleggen overeenkomst aan koepels -Subregionaal aftoetsen -Samenkomst met thuiszorgondersteunend aanbod WZC -Vormingsmoment ter ondertekening

6 Taak 3 Samenwerking ziekenhuizen • Werkpunten 2013: -Aanwerving Laure (projectmedewerker) -Expertise ontwikkeling -Samenstellen werkgroep -Eerste samenkomst -Voorleggen ontwerptekst aan RvB -Bespreking huidige samenwerking met eerstelijn op streekplatform -Vormingsmoment ter ondertekening

7 Taak 4 Ondersteunen zorgtrajecten • 6-jarenplan: -Concretiseren engagement mbt 3 zorgtrajecten • Terugblik op 2012: -Wijziging definitie zorgtraject = zorgpad -I.s.m. LMN vormingsproject diabetes in regio Heist-op- den-Berg -Ondersteunen zorgpad dementie Bonheiden-Rijmenam

8 Taak 4 Ondersteunen zorgtrajecten • Werkpunten 2013: -Zorgpad dementie Bonheiden-Rijmenam: opstart 1 maart -Transmuraal zorgpad oncologie mee ondersteunen -I.s.m. LMN vormingsproject diabetes in regio Mechelen -Zorgpad eenzaamheid: verder uitwerken, ondersteunen en promoten van het meldpunt

9 Taak 5 e-zorgplan • 6-jarenplan: -2010 keuze uit model Limburg of Vlaams Brabant -Inpassen administratieve database in e-zorgplan (?) • Terugblik 2012: -Verspreiden folders “E-zorgplan: log je in!” -Demonstraties e-zorgplan

10 Taak 5 e-zorgplan • Werkpunten 2013: -Promoten e-zorgplan als communicatiemiddel -Vorming/ondersteuning aanbieden ifv wijzigingen -Uitwerken van een e-zorgplan dat gelinkt is aan huidige IT-ontwikkelingen i.s.m. Vlaamse Overheid

11 Taak 6 Multidisciplinaire vorming • 6-jarenplan: -Brede rondvraag bij de leden -Bundelen noden per categorie -Opmaken stappenplan • Terugblik op 2012: -Evalueren 1 jaar streekplatformwerking -Brede rondvraag bij leden (thema’s) -Studiedag vereenzaming

12 Taak 6 Multidisciplinaire vorming • Werkpunten 2013 - 2014: -Streekplatfom ikv dementie -Streekplatform ikv mantelzorg -Vorming ikv ondersteuning mantelzorger -Vorming ter ondertekening samenwerkingsovereekomsten WZC, DVC, CVK en ZH

13 Taak 7 Evaluatie zelfzorgvermogen • 6-jarenplan: -Uitwerken kwaliteitscriteria MDO -Organiseren vormingsmomenten -Jaarlijkse of tweejaarlijkse evaluatie

14 Taak 7 Evaluatie zelfzorgvermogen • Terugblik 2012/werkpunten 2013: -Actief deelnemen van de medewerkers van TOM in ICT-werkgroepen op verschillende niveaus -Actief ondersteunen MDO-organisatoren, inwerken nieuwe MDO-organisatoren -Halfjaarlijkse intervisie met MDO-organisatoren -Vergoeding bij opvolgoverleg -Uitwerken (praktisch) draaiboek MDO

15 Spreiding MDO per organisatie

16 Cijfers MDO Totaal aantal MDO 2012: 170 Aantal SEL: 84 Aantal GDT: 86

17 Taak 8 Adviezen Vlaamse Overheid • 6-jarenplan: -Engagement om te participeren aan relevante adviesraden en werkgroepen

18 Taak 8 Adviezen Vlaamse Overheid • Terugblik 2012: -Januari 2012: gesprek minister Vandeurzen met de SEL- voorzitters en coördinatoren -Ingaan op ad-hoc vragen vanuit oa Agentschap Zorg en Gezondheid -Brief Vandeurzen ivm ICT-ondersteuning (SELCOV) -Mogelijke adviezen/vragen vanuit het SEL – voorzittersoverleg -Deelnemen aan werkgroepen vanuit SELCOV

19 Taak 9 - 10 – 11 MDO • 6-jarenplan: -Erkenningscommissie • Terugblik op 2012/ werkpunten 2013: -Erkenningscommissie -Toepasssen MDO-criteria -Aandacht voor opvolgen van gemaakte afspraken tijdens MDO -Toeleiden van hulpverleners en mantelzorgers naar een overlegorganisator

20 Taak 12 Adviezen Lokale Besturen • 6-jarenplan: • 2010-2011: informeren via leden AV wat ic advies LSB verwacht wordt en hoe te realiseren • Sub-regionaal te bekijken? • Terugblik op 2012: -Harmonisatie mantelzorgtoelage

21 Taak 12 Adviezen Lokale Besturen • Werkpunten 2013: -Na installatie nieuwe lokale besturen -Lokale beleidsplannen doornemen -Contact nieuwe besturen en informeren over SEL en meldpunt vereenzaming -Opnieuw voorstel tot harmonisatie mantelzorgtoelage

22 Andere dan ‘de’ 12 opdrachten • Streekplatformwerking in de drie kleinstedelijke gebieden: Boom, Lier en Mechelen met eigen aanspreekpunt op TOM vzw • Nieuwsbrief: SELect • Bekendmaking lokale e.a. initiatieven eerstelijnsgezondheidszorg • Meldpunt vereenzaming


Download ppt "Beknopt SEL-actieplan TOM periode 2010 - 2015 Terugblik op 2012 & werkpunten 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google