De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie MDO Knokke-Heist en Damme

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie MDO Knokke-Heist en Damme"— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie MDO Knokke-Heist en Damme

2 Oplijsting situatie in Tielt
Enig idee van het aantal overleggen op jaarbasis? Waar zitten volgens jullie knelpunten? Wat verwachten jullie in 2012? Zijn er veel voorzieningen op het grondgebied? Samenstelling van de bevolking?

3 Knokke-Heist en Damme Groot Damme Knokke-Heist Ongeveer 25% 60-plusser
Sterke interne vergrijzing die zich onderscheid in de regio Veel sociaal netwerk Grote landelijke gemeente met beperkt aantal inwoners Knokke-Heist 39% 60-plus Beperkt sociaal netwerk => veel familie in binnenland Concentratie van bewoners, maar ook veel landelijk gebied

4 Een stukje geschiedenis
Sinds 1993 was er een SIT-werking In 1999 met coördinatie Naast SIT-opdrachten, wordt ook de kaart van lokaal aanspreekpunt thuiszorg getrokken Beperkte uitbouw Beperkte promotie => toch aanvragen 2010: SIT stopt, op zoek naar een nieuw verhaal Vraag huisartsen naar lokaal aanspreekpunt

5 Samenstelling overlegcoördinatoren in de regio
Overlegcoördinatoren vanuit de regionale dienstencentra Overlegcoördinator vanuit Solidariteit voor het gezin Kobalt Specifiek voor ouderen met een beperking 2 overlegcoördinatoren vanuit het Thuiszorgplatform Gefinancierd via het OCMW Knokke-Heist Subsidie via OCMW Damme aan Knokke-Heist Meer dan overlegcoördinatie (projectwerking, aanspreekpunt thuiszorg…)

6 Visie aanbod overleg door Thuiszorgplatform
Belang van aanvullendheid Is er wel een nood aan externe overlegcoördinatie? Hoe leidt je dit af? Bevraging sector Aantal aanvragen Niet in de plaats van andere diensten, maar in samenwerking Ondersteunen van eerstelijnspartners is de basisboodschap. Kunnen wij hier aan helpen? Wat is de meerwaarde voor de zorgbehoevende gebruiker en zijn of haar mantelzorgers?

7 Visie aanbod overleg door Thuiszorgplatform
Belang van overeenkomsten Afspreken met sociale diensten ocmw, dmw ziekenfondsen, sociale diensten ziekenhuis Wie doet wat en wanneer een beroep doen op? Gebruiker centraal Overleggen met een staartje Blijvend opvolgen Bevragen aan hoe het loopt en of er nog noden zijn

8 Bekendmaking Belang van lokale inbedding en bekendmaking
Werking kenbaar maken in de gemeente Bezoek huisartsen en dit op regelmatige basis Bezoek thuiszorgdiensten, -voorzieningen en andere individuele zorgverstrekkers Netwerking en samenwerking: Voorstelling op alle mogelijke overlegvergaderingen Voorstelling seniorenverenigingen Duiden van de meerwaarde van overleg Tijdsbesparing door de opname van taken: voorbereiden, leiden overleg, afhandelen administratie Zorg dat je gezien wordt. Pr is van essentieel belang

9 Troeven van het Thuiszorgplatform
Aanwezig in de gemeentes Zitdagen op beide locaties Herkenbaar en makkelijke bereikbaar Zowel binnen sociaal huis als gemeente zeer goed gekend Lokaal gezicht in de gemeente, belang inbedding

10 Overleggen in Knokke-Heist en Damme
Alle overleggen vinden plaats met de gebruiker en mantelzorgers, tenzij het niet anders kan Start in 2010: 40 overleggen 2011: 59 overleggen 2012: tot op vandaag 23 aanvragen Sel Nwvl in 2011: 221 overleggen Damme en Knokke-Heist behalen 27% van alle overleggen, maar 22% komt uit Knokke-Heist Werk aan de winkel in Damme??? Of is er reeds een aanbod? We merken momenteel een duidelijke stijging in Damme

11 Wie vraagt een overleg aan?
Grootste instroom via thuisverpleging, zowel diensten als zelfstandigen Huisartsen en dit breidt uit Diensten voor gezinszorg Diensten maatschappelijk werk ziekenfondsen Beide ziekenhuizen Recent ook via Psychiatrische Zorg Thuis en politie Beperkter Psychiatrische ziekenhuizen Diensten voor personen met een beperking

12 Procedure Voortdurend proces van bijsturing
Vroeger aanvraag => overleg Nu aanvraag Aftoetsen noodzaak bij hv, gebruiker en mantelzorg Huisbezoek bij gebruiker indien nodig: wordt meer en meer gedaan en ook gevraagd Vlug inspelen op een vraag, niet laten liggen Overleg samenroepen, leiden en afhandelen Opvolging van het overleg

13 Tijdsbesteding Sterk afhankelijk van overleg tot overleg
Makkelijk anderhalf uur voorbereiding Overleg duurt gemiddeld 1 uur, zonder nabespreking met de zorgbehoevende gebruiker, zonder verplaatsing Administratie makkelijk 1 uur

14 Wanneer overleg (Zeer) Vaak vraag in crisissituatie, situaties die uit de hand lopen Belang van preventief overleg Planning van bvb palliatieve situatie, dementie, geestelijke gezondheidszorg… Opmaken van een planning => 1 overleg is hier veelal te weinig Geen overleg voor overleg

15 En nu is het aan u Wat is de meerwaarde van een overleg?
Waarom doe je een overleg? Wat zorgt voor de baten en wat zorgt voor de kosten? Wat moet/kan een overleg opleveren? Is overleg een wondermiddel? Hoe zie je de structuur van een overleg? Altijd met de zorgbehoevende gebruiker en zijn of haar mantelzorger? = thuis per situatie Gezamenlijk op vaste tijdstippen per vooraf bepaalde frequentie? Met alle betrokken hulpverleners?

16 En we gaan nog wat door Draagt overleg bij tot het langer thuisblijven van een zorgbehoevende gebruiker? Wat zijn succesfactoren? Wat zijn valkuilen? Wanneer kies je voor een overleg? Wie moet overlegcoördinator zijn? Externe overlegcoördinatie bvb via RDC/OCMW Betrokken zorgverlener uit de situatie

17 Nadenken rond bekendmaking
Hoe kun je de werking rond overlegcoördinatie bekend maken? Maak een fiche Wie wil je bereiken? Welke doelgroep hou je voor ogen? Verbetertraject opstellen Welke boodschap wil je uitdragen? Hoe ga je dit doen? Met welke (financiële) middelen? Wat wil je bereiken, wat is je outcome?

18 Stellingen Overleg wordt het best georganiseerd met een externe overlegcoördinator Overleg moet steeds georganiseerd worden bij de gebruiker thuis Overleg moet met een maximaal aantal partners (maw iedereen die betrokken is) De huisarts moet steeds aanwezig zijn op een overleg (even los van de wetgeving) Een thuissituatie kan alleen maar draaien mits een goed geïnstalleerd netwerk

19 Stellingen Overleg moet enkel in complexe situaties en dus niet preventief Overleg kan ervoor zorgen dat een zorgbehoevende gebruiker langer thuis kan blijven Overleg is sterk aangewezen bij personen met dementie en in palliatieve situaties In elke situatie moet een zorgbemiddelaar worden aangesteld


Download ppt "Organisatie MDO Knokke-Heist en Damme"

Verwante presentaties


Ads door Google