De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOKALE DIENSTENCENTRA BINNEN HET WOONZORGDECREET VAN 4 MAART 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOKALE DIENSTENCENTRA BINNEN HET WOONZORGDECREET VAN 4 MAART 2009."— Transcript van de presentatie:

1 LOKALE DIENSTENCENTRA BINNEN HET WOONZORGDECREET VAN 4 MAART 2009

2 Doel en werkwijze  Lokaal Dienstencentrum staat open voor iedereen  Laagdrempelig  Aanbod op maat van de deelnemers  Rekening houden met maatschappelijke tendensen  Pluralistisch 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

3 Uitgangspunten van de werking 1.Dienstencentrum staat 32 uur open als opvang-en ontmoetingscentrum met goede spreiding over de werkdagen 2.Centrumraad: geeft advies over dienstverlening, activiteiten, jaarverslag. Bestaat minimum uit 9 leden, met 5 gebruikers en vertegenwoordiger ouderenadviesraad. Vergadert 4 x per jaar. 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

4 Uitgangspunten van de werking 3. Dienstencentrum formuleert missie en doelstellingen en evalueert die ook. 4. Dienstencentrum garandeert inspraak van gebruikers in de werking 5. Dienstencentrum onderzoekt tevredenheid van de gebruikers 6. Klachtrecht wordt vastgelegd in procedure. 7. Intern overleg met medewerkers en gebruikers 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

5 Infrastructuur 1. Lokalen van dienstencentrum zijn aaneensluitend en herkenbaar 2. Ontmoetingsruimte met minimum 50 zitplaatsen 3. Aparte gespreksruimte 4. Activiteitenruimte minimum 20 personen 5. Iedere ruimte is toegankelijk voor rolstoelgebruikers 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

6 Basisprincipes van een lokaal dienstencentrum? 1. Informatie geven 2. Activiteiten organiseren 3. Diensten verstrekken 4. Vrijwilligers inschakele n 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

7 1.Informatieopdracht  Het dienstencentrum is een permanent aanspreekpunt in de buurt: personen zijn welkom met elke vraag : zorg, ontspanning, tegemoetkomingen, diensten…  Personen met beginnende zorgbehoevendheid worden opgevangen in het centrum. 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

8 1.Informatieopdracht  Informatie gericht op de zelfstandigheid en emancipatie van de persoon en op de integratie in de gemeenschap.  10 activiteiten worden georganiseerd. Dit zijn voordrachten, vormende reeksen, groepsgesprekken…  Op drie andere manieren(website, brochures, folders, persoonlijk contact) wordt informatie aan de gebruikers overgebracht. 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

9 1.Informatieopdracht 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

10 2.Activiteitencentrum  Doel: persoonlijke ontwikkeling, vorming en ontspanning, ontmoeting. Sociale netwerkvorming  Ontmoetingsruimte 32 uren open met vrijblijvend aanbod (gezelschapsspelen, kaarten, lectuur…)  75 groepsactiviteiten van recreatieve aard, verspreid over 5 verschillende soorten. 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

11 2.Activiteitencentrum  Recreatieve activiteiten: - optredens - uitstappen - hobbyclub - sport en beweging( petanque, fietsen) - feestnamiddagen - gezelschapsspelen 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

12 2.Activiteitencentrum 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

13 2.Activiteitencentrum  100 groepsactiviteiten van algemeen vormende aard gespreid over 5 verschillende onderwerpen. - computerlessen - taallessen - sportlessen (tai chi, aquagym, turnen) - Gsmlessen - creatieve lessen - clubs 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

14 3.Dienstverlening  2 activiteiten van het dagelijks leven inzonderheid hygiënische zorg. - pedicure of manicure - gelaats- en haarverzorging - hulp bij bad of douche - wassalon - gezondheidsconsult - dieetadvies Professionele zorgverlener met kwalificaties 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

15 3.Dienstverlening  Aanbieden van maaltijden: -middagrestaurant in het dienstencentrum -maaltijden aan huis -richten naar maatschappelijk zwakkere bewoners  Hulp bij boodschappen - bij gebruikers met onvoldoende mogelijkheden tot zelfzorg 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

16 3.Dienstverlening 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

17 3.Dienstverlening  Buurthulp: organiseren, ondersteunen en opvolgen van activiteiten en initiatieven die het sociale netwerk, de communicatie en het veiligheidsgevoel versterken. - spreekuur politie - kleine diensten en begeleidingen - verkoop vuilzakken 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

18 3.Dienstverlening  Ondersteunen van mobiliteit: initiatieven die de mobiliteit van bewoners tot stand brengen of verhogen. - mindermobielen centrale - woningaanpassing  Oog hebben voor hiaten in de buurt en hierop een antwoord geven door eigen initiatief of samenwerking. 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

19 4.Vrijwilligers in het dienstencentrum  Vrijwilligerswerk op maat: -rekening houden met de kennis, interesse en vaardigheden van een persoon - keuze van tijdsbesteding en taken  Volwaardige medewerkers die het dienstencentrum mee vorm en richting geven via inspraak en participatie 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

20 4.Vrijwilligerswerk  Vorming en ervaringsuitwisseling - taakgericht - organisatiegericht - persoonsgericht  Taken van de vrijwilligers * Organisatorisch: inrichten van voordrachten, lessen, clubs, sportactiviteiten, uitstappen… 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

21 4.Vrijwilligerswerk 25-10-2010 Lokale Dienstencentra

22 4.Taken van vrijwilligers *Dienstverlenend: onthaal, gezelschap, informatie, advies * Ondersteunend: logistiek en onderhoud, administratie, databestanden, boekhouding, netwerkbeheer, cafetaria, interne en externe communicatie * Bestuurlijk: beheer van de vzw via wettelijke organen 25-10-2010 Lokale Dienstencentra


Download ppt "LOKALE DIENSTENCENTRA BINNEN HET WOONZORGDECREET VAN 4 MAART 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google