De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vdab.be 0800 30 700 INFODAG ESFTENDER Trajectbegeleiding WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vdab.be 0800 30 700 INFODAG ESFTENDER Trajectbegeleiding WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 INFODAG ESFTENDER Trajectbegeleiding WELKOM

2  Inleiding  Trajectmodel  Aandachtspunten  Rechten en plichten van de werkzoekende  Financiering  Tenderteam  Planning  Voorbeelden trajectverloop  Vragen en antwoorden AGENDA

3 Antwerpen-Boom Gent-Eeklo ESF Trajectbegeleiding : arbeidsgehandicapten Hasselt - Tongeren Brugge – Kortrijk Oostende St-Niklaas - Aalst Leuven - Vilvoorde Mechelen - Turnhout (lettercode A) Te starten trajecten: Uitstroom-engagement: Prijs per jaar: % of €

4 Antwerpen-Boom Gent-Eeklo Hasselt - Tongeren Brugge – Kortrijk Oostende St-Niklaas - Aalst Leuven - Vilvoorde Mechelen - Turnhout Lettercode C Te starten trajecten: Uitstroom-engagement: Prijs per jaar: ,5 % of € ESF Trajectbegeleiding : andere kansengroepen

5 Aantal op te starten trajecten op jaarbasis A = Arbeidsgehandicapten C = Andere kansengroepen

6 ATB Antwerpen Antwerpen-Boom Gent-Eeklo Job & Co CBW Gegunden trajectbegeleiding: arbeidsgehandicapten Hasselt - Tongeren IGL-CBO29 Brugge – Kortrijk Oostende ATB W-Vl.Job & Co CBW St-Niklaas - Aalst ATB Vl-Brabant Brussel Leuven - Vilvoorde ATB Antwerpen Mechelen - Turnhout

7 Antwerpen-Boom Gent-Eeklo Hasselt - Tongeren Brugge – Kortrijk Oostende St-Niklaas - Aalst Leuven - Vilvoorde Mechelen - Turnhout Gegunden trajectbegeleiding andere kansengroepen GROEP INTRO Vl-Brabant GROEP INTRO O-VL VITAMINE W ALTERNATIEF DIENSTEN GROEP INTRO W-Vl. HIVSET WEB

8 Toeleiding naar aanbieder Kwalificerende intake Doelgroep- bepaling: (kansen- groepen) Screening Trajectbepaling Intakegesprek Traject- overeenkomst Traject begeleiding Traject- afsluiting Actie door aanbiederActie door VDAB of Partner Overdracht Trajectmodel Nazorg

9  doelgroepbepaling (kansengroepen)  kwalificerende intake screening intake trajectbepaling  toeleiding (warme overdracht)  uitnodiging eerste aanmelding bij aanbieder VDAB-stappen

10 Trajectmodel: Labeling  doelgroepbepaling kansengroepen door VDAB: personen met een arbeidshandicap (A) andere kansengroepen: (C)  allochtonen  50+  kortgeschoolden

11 Trajectmodel: Kwalificerende intake  Screening: Algemene Eventueel gespecialiseerde (vb Oriëntatiecentrum)  Intakegesprek  RESULTAAT= rapport van intake + trajectbepaling

12 Trajectmodel: Toeleidingscriteria  Doelgroep: lettercode A: 100 % PmAH lettercode C: min. 80 % kansengroepen  Kwalificerende intake  Inzetbaar op de arbeidsmarkt  Nood aan intensieve begeleiding met of zonder competentieversterking

13 Trajectmodel: Info bij toeleiding  Werkzoekende informeren Privacy-wetgeving Informatie over de aanbieder Rechten en plichten Klachtenprocedure  Eerste afspraak vastleggen voor de klant  Warme overdracht: Op vraag van tendertrajectbegeleider

14  Geen weigering toeleiding mogelijk  Vanaf aanmelding werkzoekende bij aanbieder is de toeleiding definitief (bevestiging in CVS)  Opstellen trajectovereenkomst in samenspraak met werkzoekende bij het eerste gesprek.  Registreren eerste gesprek  Intensieve begeleiding Trajectmodel: Trajectbegeleiding

15  Intensieve begeleiding Inclusief sollicitatieondersteuning en attitudevorming Ook tijdens competentieversterkende acties inclusief WEP+ en IBO. Uitvoering competentieversterking door VDAB of daartoe door VDAB erkende opleidingsinstantie. Trajectmodel: Trajectbegeleiding

16 Trajectmodel: Trajectovereenkomst  Op basis van trajectbepaling  Verplicht gebruik CVS-model  Ten laatste 15 kalenderdagen na toeleiding  Getekend door werkzoekende en trajectbegeleider

17 Trajectmodel: Trajectovereenkomst  Inhoud : Jobdoelwit Stappen en acties (actieplan) Doel van de stappen en acties Tijdsplanning Informatie over rechten en plichten (zoals klachtenprocedure van de aanbieder) wordt doorgenomen met de klant.

18 Trajectmodel: Trajectafsluiting  VDAB afsluitregels: automatische afsluiting 6 maand na laatste actieve module  Verwittiging bij naderende afsluiting op basis van monitoringgegevens.  Voortijdige stopzetting van de begeleiding kan in overleg met de klant.  Einde inzagerecht bij trajectafsluiting

19 Aandachtspunten: CVS  Toegang CVS : via Tenderteam Ondertekenen CVS-contract erkende promotoren Verklaring van de gebruiker (trajectbegeleider) Verplichte CVS opleiding Toekenning persoonlijke login

20 Aandachtspunten: personeelswissel Beoordeling evenwaardigheid van het opgegeven personeelslid: Voorafgaandelijk akkoord Tenderteam Beoordeling op basis van CV

21 Aandachtspunten: ESF-verplichtingen  Sluitende registratie-verplichting (aanvullend op CVS)  Publicitaire verplichtingen  Bewaarduur van de stukken: 10 jaar vanaf documentdatum (VDAB) sowieso tot 31/12/2021 (Europa)

22 Belangrijke principes  Vacatures Mededelingen vacatures en informatie betreffende competentieversterkende acties blijven lopen Verwijzingen naar vacatures (incl. WEP+ ) : in overleg met trajectbegeleider  Aanpassing persoonlijke gegevens klant: bij VDAB of via zelfbeheer door de WZ

23 Rechten van de werkzoekende  Gedragscode gerespecteerd door aanbieders  Respecteren privacy-wetgeving  Zelfde statuut als andere VDAB-cursisten

24 Rechten werkzoekende: klachtenprocedure  Elke aanbieder heeft een interne procedure  Trajectbegeleider informeert de werkzoekende over interne en externe procedures  De klant kan kiezen welke klachtenprocedure wordt gevolgd

25 Plichten werkzoekende: Transmissie RVA  Aanbieder geeft nooit rechtstreeks gegevens door aan RVA  Aanbieder registreert verloop van acties in CVS (automatische gegevensuitwisseling RVA- VDAB)  Aanbieder meldt weigering van de medewerking van de klant aan het Tenderteam.  VDAB hoort de partijen en beslist over eventuele transmissie.  De VDAB start de transmissieprocedure indien nodig.

26 Financiering  80% vast gedeelte Indien voldaan aan kansengroepvoorwaarden Betaald in 18 maandelijkse schijven Indien vroeger beëindigd: resterende maandelijkse schijven  20% variabel gedeelte Resultaat uitstroom gemeten bij afsluiting traject Betaald per positief resultaat tot uitstroomnorm van het kalenderjaar bereikt is

27 Rol Tenderteam  Zorgt voor een afsprakenkader tussen de aanbieders en de lokale VDAB  Leidt tendering in goede banen Bemiddeling Monitoring Voorbereiding facturatie …  Eerste aanspreekpunt voor de aanbieders

28 Arbeidsmarktregie Centraal  Afdeling Arbeidsmarktregie: Luc Van de Putte, directeur  Tenderteam: Gregory Verhaeghe, teamverantwoordelijke  Internet: trefwoord ‘esftendering’

29 AntwerpenAnke Anseel en Jeroen Peeters Mechelen / Turnhout Patrick Maes en Laurent De Cock Vlaams-Brabant Chris Thijs en Anna Vanderstukken West-Vlaanderen Guido Deschacht en Erik Lievens Gent Laurent De Cock en An Leemans Aalst / Sint-Niklaas An Leemans en Laurent De Cock Limburg Patrick Maes, Lieve Gerrits en Anna Vanderstukken Projectmedewerkers Tenderteam

30 Planning Week 47-48: Regionaal overleg: maken toeleidingafspraken in samenspraak met aanbieder en lokale VDAB Week 01: Start toeleiding Week 03: CVS-opleidingen

31 Geen actie en positief

32 Actie en positief

33 Geen actie, terugname en positief

34 Actie en negatief

35 Geen actie en negatief

36 VRAGEN EN ANTWOORDEN


Download ppt "Www.vdab.be 0800 30 700 INFODAG ESFTENDER Trajectbegeleiding WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google