De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rek is eruit Cardiotoxiciteit bij chemotherapie Michel Boom M ANP cardiologie IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel www.ysl.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rek is eruit Cardiotoxiciteit bij chemotherapie Michel Boom M ANP cardiologie IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel www.ysl.nl."— Transcript van de presentatie:

1 De rek is eruit Cardiotoxiciteit bij chemotherapie Michel Boom M ANP cardiologie IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel

2 Inleiding Casus uit de praktijk Cardiotoxiteit bij chemotherapie Type I & II chemo gerelateerde cardiale dysfunctie Systolische/ diastolische dysfunctie Acute/ chronische cardiotoxiciteit Pre- behandeling assessment en biochemische markers Voettekst2

3 Casus Vrouw 38 jaar 2009 mammacarcinoom T2N1 waarvoor radicale mastectomie PA: oestrogeen, progresteron en Her2-Neu positief Voettekst3

4 Casus Behandeling: – 4 maal kuur Adriamycine (Doxorubicine) & Cyclofosfamide – 12 maal Taxol (chemotherapie)/ Traztuzumab (immuuntherapie) – Hormonale therapie – Radiotherapie Voettekst4

5 Casus Voor aanvang van chemotherapie nucleaire ejectiefractie (EF) >50% (okt 2009) Na 4 maal AC kuur klachten van dyspnoe NYHA klasse II Controle nucleaire EF 39% (dec 2009) Trastuzumab niet gestart vanwege eventuele cardiotoxiciteit Verwijzing naar cardioloog Voettekst5

6 Casus Echocardiografie januari 2010, ernstig gedilateerde LV, EF 38% Conclusie: Chemotherapie geïnduceerde type I cardiomyopathie Start ACE, B-blokker en diuretica Voettekst6

7 Casus In later stadium alsnog gestart met Taxol chemotherapie, hormonale therapie en radiotherapie Echo cor mei 2012: EF 28% Juni 2012: VVI ICD implantatie ter preventie acute hartdood Voettekst7

8 Cardiotoxiciteit gerelateerd aan behandeling van maligniteit Chemotherapie en hartschade – Endotheel dysfunctie – Aritmieën – Cardiomyopathie (Floyd & Morgan, 2012) Voettekst8

9 Middelen die hartschade kunnen veroorzaken Anthracyclines – Doxorubicin – Daunorubicin – Indarubicin – Epirubicin – Mitoxantrone Alkylerende cytostatica – Cyclofosfamide – Ifosfamide – Cisplatin – Busulfan Antimetabolieten – Fluorouracil – Capecitabine – Methotrexaat Vinca alkaloïden – Vincristine – Vinblastine – Vinorelbine Taxanen – Paclitaxel – Docetaxel Targeted therapie – Monoclonale antilichamen Trastuzumab Rituximab Cetuximab Alemtuzumab – Tyrosine kinase remmers Lapatinib Sorafenib imatinib Voettekst9

10 Pathofysiologie Pathofysiologisch mechanisme van anthracycline geïnduceerde cardiotoxiteit onduidelijk Belangrijke rol van vrije radicalen Voettekst10

11 Type I chemotherapie gerelateerde cardiale dysfunctie Resulteert in cardiomyocyten dood en klinisch hartfalen Is irreversibel Voettekst11

12 Risicofactoren ontstaan type I Cumulatieve dosis (max 550 mg/ m2 BSA) Dosis per kuur, frequentie en infusie snelheid Combinatie met radiotherapie Voorgeschiedenis en cardiale risicofactoren Voettekst12

13 Cardiotoxiciteit en cumulatieve dosis Voetteksts13s Swain et al., Cancer 2003; 97:2869 Von Hoff et al., Ann Intern Med 1979;91: 710

14 Anthracyclines en Trastuzumab Voettekst14 Chien et al., N Engl J Med 2006; 354:789

15 Type II chemotherapie gerelateerde cardiale dysfunctie Geassocieerd met verlies van contractiliteit en niet met myocytenschade en klinisch hartfalen Is reversibel (Perez & Morgan, 2012) Voettekst15

16 Acute (subacute) en chronische cardiotoxiciteit Acuut/ subacuut – Kan ontstaan vanaf het moment van starten therapie tot enkele weken na beëindiging therapie Chronisch – Manifesteert als klinisch hartfalen of subklinisch afname van myocardfunctie – Ontstaat vroeg (binnen een jaar na therapie) of laat vertraagt (word evident na > dan een jaar na therapie) Voettekst16

17 Acute cardiotoxiciteit ECG afwijkingen Aritmieën (supraventriculair/ ventriculair) Hartblok (2 e en 3 e gr AV- blok) Ventriculaire dysfunctie Verhoogd plasma brain natriuretic peptide (NT-PBNP) Pericarditis- myocarditis syndroom Voettekst17

18 Chronische cardiotoxiciteit Cardiomyopathie Symptomatisch congestive heart failure (CHF) Voettekst18

19 Incidentie cardiotoxiciteit Cardiotoxiciteit bij: – Anthracyclines varieert van 10% in verschillende studies – Trastuzumab monotherapie varieert van 2- 5% – Trastuzumab in combinatie met Anthracyclines of Cyclofosfamide tot 25% (Smit et al, Lancet 2007; 369:29-36 Tan- Chiu et al, J. Clin Oncol 2005; 23:7811-9) Voettekst19

20 Hartschade continu proces Celdood/ functieverlies Subklinisch functieverlies (systolisch/ diastolisch) Hartfalen Voettekst20

21 Compensatie/ functionele reserve Voettekst21

22 Systolische dysfunctie Vermindering van contractiliteit Verlaging van linker ventrikel ejectie fractie (LVEF) Voettekst22

23 Diastolische dysfunctie Verminderde vulling ventrikels door vertraagde relaxatie Verhoogde vullingsdruk Voettekst23

24 Cardiac output (CO) in stand houden door compensatiemechanisme Vergroting van linker ventrikel (vergroten van slagvolume) Verhogen van contractiliteit door rek van ventrikel Verhogen van hartfrequentie Vocht en zout retentie door activatie van renine en angiotensine systeem Voettekst24

25 Cardiac output (CO) in stand houden door compensatiemechanisme Indien compensatiemechanismen falen dan verlaagt CO Manifestatie klinisch hartfalen Voettekst25

26 Compensatie van verzwakte LV Voettekst26.

27 Congestieve (dilaterende) CMP Voettekst27 Dilaterende cardiomyopathie wordt gekarakteriseerd door verwijding en een gestoorde contractie van het linker ventrikel of beide ventrikels

28 Echo Echo 4 kamer opname normaal hart Echo 4 kamer opname CMP Voettekst28

29 Radiotherapie (RT) en hartschade (Sub) acuut – Pericarditis – Ischemie – ritmestoornissen Voettekst29

30 Radiotherapie (RT) en hartschade Chronische: cardiomyocytendood – Coronairlijden (schade aan intima van coronairen) – Kleplijden (fibrotische veranderingen van klepbladen) – Myocard fibrose (kan lijden tot diastolische dysfunctie) – Cel fibrose van geleidingssysteem (kan lijden tot aritmieën) (Marks, Constine & Adams, 2012) Voettekst30

31 Voettekst31 Hooning MJ, et al., J Natl Cancer Inst. 2007; 99: 365

32 Nieuwe bestralingstechnieken Voettekst32

33 Pre- behandeling assessment en monitoring Anamnese – Voorgeschiedenis en risicofactoren Linker ventrikel ejectie fractie (LVEF) – Transthoracale echo, MUGA scan, MRI Voettekst33

34 Biochemische markers Troponine T&I Creatine Kinases NT-proBNP Voettekst34

35 Behandeling bij cardiotociciteit Beëindigen van potentieel cardiotoxische therapie – Balans in antitumor effect en cardiale bescherming Bij symptomatisch hartfalen: – Verwijzing naar cardioloog – Behandeling met ACE, B-blokkers, Diuretica – Anti- oxidant in de vorm van vitamine E onvoldoende theoretische basis Leefstijladvies Voettekst35

36 Conclusie Denk bij congestieve cardiomyopathie aan chemotherapie/ radiotherapie in voorgeschiedenis Gouden standaard in vroege opsporing cardiotoxiciteit ontbreekt Voettekst36


Download ppt "De rek is eruit Cardiotoxiciteit bij chemotherapie Michel Boom M ANP cardiologie IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel www.ysl.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google