De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigingen etikettering afleververpakking wereldwijde harmonisatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigingen etikettering afleververpakking wereldwijde harmonisatie"— Transcript van de presentatie:

1 Wijzigingen etikettering afleververpakking wereldwijde harmonisatie
D!ck Arentsen & Piet Aantjes, januari 2010

2 Pictogrammen OUD & NIEUW

3 Wat verandert er? Criteria en gevarenklassen Negen nieuwe pictogrammen
Signaalwoorden op etiket - gevaar en waarschuwing EUH-, H- en P-zinnen i.p.v. R en S zinnen

4

5 Geldigheid? Niet van toepassing (Gedeeltelijke) vrijstelllingen
Radioactieve stoffen Stoffen en preparaten onder douanetoezicht Vervoer gevaarlijke stoffen Afvalstoffen (Gedeeltelijke) vrijstelllingen Geneesmiddelen Levensmiddelen (zoals aromastoffen) Gewasbeschermingsmiddelen Stoffen als vetzuren, zonnebloemolie, argon, stikstof Stoffen uit de natuur zoals aardgas, aardolie, steenkool

6

7 Pictogrammen materiële gevaren
Ontplofbare stoffen Zelfontledende stoffen en mengsels Organische peroxiden Brandbare gassen, aërosolen, vloeistoffen en vaste stoffen Voor zelfontbranding vatbare vloeistoffen en vaste stoffen Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels Stoffen en mengsels die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen Oxiderende gassen, vloeistoffen en vaste stoffen Gassen onder druk Bijtend voor metalen

8 Pictogrammen Gezondheid
Huidcorrosie Ernstig oogletsel Acute toxiciteit Huidirritatie Oogirritatie Huidsensibilisatie STOT (éénmalige blootstelling) Sensibilisatie van de luchtwegen Mutageen in geslachtscellen Kankerverwekend Giftig voor de voortplanting STOST (éénmalige en herhaalde blootstelling) Aspiratiegevaar

9 Pictogrammen Milieu Geen Gevaar voor het aquatisch milieu
Gevaarlijk voor de ozonlaag (aanvullend van EU)

10

11

12

13

14

15


Download ppt "Wijzigingen etikettering afleververpakking wereldwijde harmonisatie"

Verwante presentaties


Ads door Google