De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mr. Leo Blom CPL Syntrus Achmea – Beleidsontwikkeling 19 juni 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mr. Leo Blom CPL Syntrus Achmea – Beleidsontwikkeling 19 juni 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Mr. Leo Blom CPL Syntrus Achmea – Beleidsontwikkeling 19 juni 2013
Vereniging voor pensioenrecht Karakter van het nieuwe pensioencontract Mr. Leo Blom CPL Syntrus Achmea – Beleidsontwikkeling 19 juni 2013

2 Agenda Opmaat naar vernieuwing Nieuw pensioencontract Pagina 2

3 Opmaat naar vernieuwing
Huidige pensioencontract (art. 10 PW) Uitkeringsovereenkomst (DB) Vastgestelde pensioenuitkering Loon- en diensttijdgerelateerd Kapitaalovereenkomst Vastgesteld kapitaal Premieovereenkomst (DC) Vastgestelde premie

4 Opmaat naar vernieuwing
Huidige uitkeringsovereenkomst Nominale opbouw onvoorwaardelijk Indexatie voorwaardelijk Kostendekkende premie Buffereisen Schokken verwerken in 3 resp. 15 jaar Verlagen aanspraken en rechten als ultimum remedium (art. 134 PW)

5 Opmaat naar vernieuwing
Tussenvorm: CDC-regeling Vooraf vastgestelde pensioenuitkering Vaste, kostendekkende premie Is meestal een uitkeringsovereenkomst

6 Opmaat naar vernieuwing
Pensioen-overeenkomst Beleggingsrisico Langleven- en renterisico Uitkerings-overeenkomst pensioenfonds Kapitaal-overeenkomst werknemer - Zuivere premie-overeenkomst - Premies direct omgezet in kapitaal - Premies direct omgezet in uitkering

7 Opmaat naar vernieuwing
Pensioenstelsel is niet toekomstbestendig Verwachtingskloof Nominale verplichtingen en voorwaardelijke toeslagen Pensioen met koopkrachtbehoud verwacht Nieuwe balans tussen ambitie, zekerheid en kosten Lagere ambitie met huidige zekerheid Of huidige ambitie met meer onzekerheid

8 Agenda Opmaat naar vernieuwing Nieuw pensioencontract Pagina 8

9 Nieuw pensioencontract
Twee pensioencontracten Nominaal Reëel

10 Nieuw pensioencontract
Zekerheid? Nominaal contract Zekerheidsmaat van 97,5% voor nominaal deel Wel of geen ambitie voor indexatie > erg onzeker Reëel contract Zekerheidswaarborgen

11 Nieuw contract - onbekend terrein

12 Nominaal contract Nominaal contract Nominale opbouw onvoorwaardelijk
Indexatie voorwaardelijk Kostendekkende stabiele premie Buffereisen Schokken verwerken in 3 resp. 15 jaar Verlagen als ultimum remedium, maar direct verlagen wegens stijging levensverwachting (LAM) Communicatie over risico’s en koopkracht

13 Reëel contract Nominale opbouw inclusief indexatie voorwaardelijk
Kostendekkende stabiele premie Geen buffereisen, eventueel egalisatiereserve Aanspraken en rechten direct verlagen wegens stijging levensverwachting (LAM) En wegens financiële schokken (AFS) Communicatie over risico’s en koopkracht

14 Integraal contract Er komt een integraal FTK waarin de rigide scheiding tussen een nominaal en een reëel contract kan worden voorkomen Het voorziene nominale FTK waarin het realiseren van een indexatie ambitie ernstig wordt belemmerd kan vervallen

15 Kwalificatie (1) Is het reële contract een uitkeringsovereenkomst?
Uitgangspunt is loongerelateerde opbouw Afspraken zijn aanspraak gestuurd Schokken geleidelijk verwerken Pensioen is niet zeker, maar een ambitie er is dus geen pensioenuitkering vastgesteld Bevat elementen van DB en DC, is te vergelijken met CDC Definitie uitkeringsovereenkomst in art. 1 PW aanpassen om voorwaardelijke aanspraken en rechten mogelijk te maken Definities pensioensoorten in art. 1 PW aanpassen

16 Kwalificatie (2) Is het reële contract een premieovereenkomst?
Naar huidig recht lijkt het op een premieovereenkomst, omdat er geen pensioenuitkering is vastgesteld Beleggingsrisico en langlevenrisico liggen bij deelnemers De premie is echter niet het uitgangspunt De premie wordt niet omgezet in een uitkering (geen inkooprisico)

17 Consultatieversie FTK juli 2013
Uitkeringsovereenkomst Kapitaalovereenkomst Premieovereenkomst Reële ambitieovereenkomst

18


Download ppt "Mr. Leo Blom CPL Syntrus Achmea – Beleidsontwikkeling 19 juni 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google