De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0 VPL Een actuele beschouwing Mr. Karin Bitter Manager Beleid, Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0 VPL Een actuele beschouwing Mr. Karin Bitter Manager Beleid, Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen."— Transcript van de presentatie:

1 0 VPL Een actuele beschouwing Mr. Karin Bitter Manager Beleid, Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen

2 1 Inhoud: VPL na behandeling 2e Kamer Toch eerder met pensioen Levensloop uitgevoerd door pf-dochters Implementatietraject

3 2 25-11-2004: Wetsvoorstel VPL aangenomen door 2e Kamer Groen Links en SP stemden tegen PvdA: geen verantwoordelijkheid voor invoeringstermijn 15-02-2005: Behandeling wetsvoorstel VPL in 1e Kamer > invoering per 1-1-2006?

4 3 3 moties: Flexibilisering AOW Levensloop voor zzp’ers Levensloop bij vrijwillig tijdelijk geen dienstbetrekking en demotie 3 amendementen: Levenslooptegoed niet in vermogenstoets Bijstand Behoud stamrechtvrijstelling Invoering ‘Spaar-VUT’

5 4 Per 1-1-2006 (of later?): Einde fiscale faciliteit VUT/pp/overbruggingspensioen Uitz. 1: Voor wn’ers 55 jr. en ouder op 01-01-2005 Uitz. 2: 40 deelnemingsjarenregeling - > 70% bij 63 jr. En per 1-1-2015: Einde verplichtstelling voor vervroegd pensioen buiten fiscale kaders

6 5 Overgangsregeling 55+ (tot 01-01-2015) Amendement Groen Links inzake ‘spaar- VUT’: Herrekening VUT en prepensioen bij uitstel + prepensioen in deeltijd Omissie gerepareerd in wetsvoorstel arbeid en zorg

7 6 40-deelnemingsjarenpensioen/63 jaar: Fiscaal gefacilieerd (omkeerregel) Ingang gelijk met (actuarieel vervroegd) OP Aanvulling op (actuarieel vervroegd) OP tot 70% Spilleeftijd 63; vervroeging/uitstel mogelijk Opbouw vanaf 40 deelnemingsjaren Voorwaardelijk recht, maar kapitaalgefinancierd Geen premievrije rechten Hoog/laag-constructie mogelijk Uitwerking begrip deelnemingsjaren in AmvB

8 7 Toch eerder met pensioen: A. Gebruik van opgebouwde prepensioenrechten B. Actuariële vervroeging vanaf pensioenrichtleeftijd 65 C. Gebruik van levensloop

9 8 A. Opgebouwd prepensioen Laten staan Toevoegen aan OP Toevoegen aan LL Amendement VVD: ‘cashen’ is van de baan - In 2006: opgave opgebouwde pp-rechten - Slapers alleen op verzoek - Waarderingsregels volgen

10 9 B. Actuariële vervroeging Ruimte: PP of overbruggingspensioen toevoegen aan OP Max 100% eindloon Optimalisering mogelijk door keuze uit franchises Schrappen toetredingsleeftijden: langere opbouwperiode Inkoop extra OP/NP over verleden (niet benutte fiscale ruimte) Meer loonelementen in pensioengrondslag Opbouw volledig kapitaalgedekt NP Jaarlijkse overheveling van LL naar OP

11 10 C. Gebruik van levensloop Max 210% (evt. incl. overgeheveld PP) = 3 jaar verlof direct voorafgaand aan pensioen tegen 70% laatstverdiende loon

12 11 Levensloop uitgevoerd door pensioendochters of pensioenuitvoeringsbedrijven (1) Marktconform en VPB-plichtig Moet passen in governance pensioenfonds Geen personele unie met pensioenfonds Ander logo/beeldmerk dan pensioenfonds Machtiging aan pensioenfonds voor verstrekking gegevens aan levensloopfonds Geen eisen aan opnamemoment (geen earmarking) Valt onder financieel toezicht

13 12 Levensloop uitgevoerd door pensioendochters of pensioenuitvoeringsbedrijven (2) Collectief, maar individuele vrijwillige keuze, dus: Opting out:Ja, tenzij afmelding Opting in:Nee, tenzij aanmelding Bij niet deelnemen: Wel werkgeversbijdrage (belast)

14 13 Levensloop uitgevoerd door pensioendochters of pensioenuitvoeringsbedrijven (3) Voordelen: Schaalvoordeel: lagere kosten, beter rendement Eén loket voor de uitvoering Omzetting in pensioen of overheveling PP makkelijk

15 14 Levensloop uitgevoerd door pensioendochters of pensioenuitvoeringsbedrijven (4) Inhouding op loon, dus: Besluit fondsen en Spaarregelingen ex artikel 7:631, lid 3 BW Rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid Bestuur min. 50% deelnemers Bestuur beheert fondsvermogen Verantwoording aan algemene vergadering Verstrekking statuten en reglementen Verstrekking bewijs deelgerechtigdheid + waarde deelneming


Download ppt "0 VPL Een actuele beschouwing Mr. Karin Bitter Manager Beleid, Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen."

Verwante presentaties


Ads door Google