De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examinering Taal & Rekenen Welkom Gerard Straathof (projectleider examinering) Onderwijsdag 10 april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examinering Taal & Rekenen Welkom Gerard Straathof (projectleider examinering) Onderwijsdag 10 april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Examinering Taal & Rekenen Welkom Gerard Straathof (projectleider examinering) Onderwijsdag 10 april 2012

2 Examinering Taal & Rekenen

3 Invoering Wet referentieniveaus taal en rekenen. Vanaf cohort 2010 vervallen alle generieke taaleisen uit het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap. Referentieniveaus taal en rekenen komen hiervoor in de plaats. Examenbesluit: in de WEB wordt een flink aantal zaken geregeld op het gebied van uitvoering en examinering.

4 Examinering Taal & Rekenen Vaardigheden Nederlandse taal: 1.Mondelinge taalvaardigheid - gesprekken - luisteren - spreken 2.Lezen van zakelijke teksten 3.Schrijven 4.Begrippenlijst en taalverzorging

5 Examinering Taal & Rekenen Vaardigheden Rekenen: 1.Getallen 2.Verhoudingen 3.Meten en meetkunde 4.Verbanden

6 Examinering Taal & Rekenen Voor wie, wat, wanneer en hoe ?

7 Examinering Taal & Rekenen WIE ? Voor iedereen die gestart is met een MBO-opleiding m.i.v. 1-8-2010 of later. Voor niveau 1 wordt in 2014 besloten of er centrale examinering komt.

8 Examinering Taal & Rekenen WAT ? MBO-niveau 1-2-32F[Ned. en Rek.] MBO-niveau 43F[Ned. en Rek.]

9 Examinering Taal & Rekenen Generiek: voor alle MBO-opleidingen gelijk. (is dus niet per se in een algemeen maatschappelijke context, mag dus ook in beroepsgerichte context) LuisterenLezen Gesprekken voeren SprekenSchrijven C1 B2 B1 A2 A1 Generieke eisen voor Engels niveau 4 vanaf 1-8-2012.

10 Examinering Taal & Rekenen WANNEER ? Mede afhankelijk van startmoment is er sprake van Instellingsexamen óf Instellingsexamen en Centraal ontwikkeld examen [COE]

11 Examinering Taal & Rekenen Het handigst is het om altijd in het cohortenschema te kijken. Voorkomt fouten en problemen. Staat bij Steunpunt, maar ook op onze portal.

12 Examinering Taal & Rekenen www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl

13 Examinering Taal & Rekenen www.kwalificatiesmbo.nl/taal-en-rekenen.html

14 Examinering Taal & Rekenen www.cve.nl/item/centraal_ontwikkelde_examens_taal

15 Examinering Taal & Rekenen HOE ? Rekenen: Vier vaardigheden leveren één geheel eindcijfer op.

16 Examinering Taal & Rekenen Nederlands Instellingsexamen:1 cijfer achter de komma Centraal examen:1 cijfer achter de komma Deze twee gedeeld door 2 en afronden volgens de regels = eindcijfer. Samenstelling eindcijfer instellingsexamen is aan de instelling zelf; wel alle vaardigheden toetsen. ROC West-Brabant: uniforme regeling i.v.m.: overstappen / rechtsgelijkheid

17 Examinering Taal & Rekenen Slaag/zakbeslissing niv. 4 2013-2014:2 x 5 en 1 x 6 voor Nederlands en Rekenen en Engels [coulance] 2014-2015:idem 2015-2016:1 x 5 en 2 x 6 voor Nederlands en Rekenen en Engels Levert twee jaar vrijstelling op.

18 Examinering Taal & Rekenen Planningen

19 Examinering Taal & Rekenen

20


Download ppt "Examinering Taal & Rekenen Welkom Gerard Straathof (projectleider examinering) Onderwijsdag 10 april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google