De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ABR en ABM Actief Bodembeheer Rijntakken en Maas

Verwante presentaties


Presentatie over: "ABR en ABM Actief Bodembeheer Rijntakken en Maas"— Transcript van de presentatie:

1 ABR en ABM Actief Bodembeheer Rijntakken en Maas
Aan de slag Hilda van de Laar Provincie Gelderland

2 Aanleiding voor het beleid
Ruimte voor de rivier Diffuse verontreiniging uiterwaarden Gebruikelijke verwerking (buiten gebied): Niet haalbaar (te duur) Niet doelmatig (herverontreiniging) Oplossing zoeken binnen riviersysteem

3 Oplossing: ABR en ABM Beleidsregels Toetsingskader voor Wm/Wvo/Wbb
Uitbreiding verwerkingsmogelijkheden Hoofdlijnen: saneringsdoelstelling verwerkingopties keuze obv ALARA Kostenreductie

4 Waarvoor gelden ABR en ABM
Diffuus verontreinigde uiterwaardengrond, Geen puntverontreiniging of onderhoudsspecie Rivierverruimingsprojecten en natuurontwikkelingsprojecten Maatschappelijk gewenste (her)inrichtingsmaatregelen

5 Saneringsdoelstelling
Voor achterblijvende bodem in leeflaag Voor toepassen grond als bodem Tussendoelstelling: niveau van herverontreiniging (HVN) Lange termijndoelstelling: Bodemgebruikswaarde (BGW)

6 Afwijken van saneringsdoelstelling
Op basis van kosteneffectiviteitsafweging

7 Verwerkingsopties Bodem blijft bodem Bodem wordt bouwstof
Hergebruik na bewerking Bergen in putten, plassen en kleischermen Storten in (baggerspecie)stortplaatsen voor elke optie gelden milieuhygiënische eisen en randvoorwaarden

8 Afwegingsmethode - opzet
Inzicht ALARA: grootste milieurendement tegen aanvaardbare kosten Maatschappelijke baten vermindering van blootsteling vermindering van verspreiding duurzaamheid Maatschappelijke lasten energieverbruik geld

9 Afwegingsmethode: Gebruik
Keuze verwerkingsopties Keuze wel/niet gescheiden ontgraven Inzichtelijk maken milieuverbetering Toetsing stand-still-principe In ontwerpfase Bij uitwerking inrichtingsplan Bij vergunningaanvragen

10 Bodemonderzoek Gebruik reeds aanwezige informatie: Bodemzoneringskaarten Tussenrichtlijn bodemonderzoek uiterwaarden Leidraad bodemonderzoek uiterwaarden (aparte presentatie)

11 ABR en ABM Meer mogelijkheden grondverzet uiterwaarden
Financiele en ruimtelijke besparing Binnen wettelijke kaders Alle bevoegde gezagen milieuwetgeving zelfde lijn Nu aan de slag ermee Over 4 jaar: herzien op basis van monitoren en evalueren


Download ppt "ABR en ABM Actief Bodembeheer Rijntakken en Maas"

Verwante presentaties


Ads door Google