De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten Gebruik van het recept.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten Gebruik van het recept."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten Gebruik van het recept

2 Ofwel: Hoe om te gaan met de ingrediënten?

3 Doel van deze presentatie n n Achtergrondinformatie bij de verschillende begrippen van het stroomschema n n Inzicht krijgen in de bruikbaarheid van de overlegde informatie

4 De ingrediënten Wat valt er te zeggen over de volgende aspecten? erfelijke schade veroorzaken van kanker acute toxiciteit afbreekbaarheid bioaccumulatie

5 Biologische effecten wat moet ik mij daar bij voorstellen? Effecten op organismen als gevolg van stoffen die toxisch, mutageen, carcinogeen, bioaccumulatief of slecht afbreekbaar zijn

6

7 Kan erfelijke schade veroorzaken? Erfelijke schade, wat is dat? - mutageniteit - bewezen erfelijke schade, dus alleen stoffen met R 46 zin

8 Kan kanker veroorzaken? Ook wel bekend als “carcinogeniteit” - voorbeeld: hexachloorbenzeen, benzo(a)pyreen - bewezen kankerverwekkend, dus alleen stoffen met R 45 zin

9 Wat is Toxiciteit? n n De giftigheid van stoffen n n Elke stof is in principe giftig, maar de dosis en de tijdsduur van blootstelling bepaalt de mate van giftigheid. n n Grootte speelt een rol bij gevoeligheid

10 Gevoeligheid en grootte

11 Toxiciteit vervolg Voorbeelden: - - Zout (4 g/kg lichaamsgewicht) - - Solanine (1 kg rauw = 80 mg; dagelijks 100 mg is ADI) - - botulisme-toxine (enkele grammen voor 15 miljoen Nederlanders) - - Wesp (1 of 100 steken)

12 Testorganismen (Europese keuze) OECD/ISO-protocollen

13 Toxiciteit vervolg n n Wat is eigenlijk een LC 50 of EC 50 ? n n Waarom is  1 mg/l erger dan 10-100 mg/l? n n Acuut vs. chronisch

14 Toxiciteit (hoofdstuk 12 MSDS) ___________________________ XIIEcologische informatie Toxiciteit voor waterorganismen LC50 (regenboogforel (Salmo gairdneri)): (96 u blootstelling) 6000 mg/l; NOEC (No Effect Level) 850 mg/l. EC50 (Daphnia pulex): (48 u blootstelling) 7300 mg/l; NOEC: 850 mg/l. LC50 (algen): (96 u blootstelling) >87 – 850 mg/l; NOEC: 87 mg/l.

15 Wat is afbreekbaarheid? n n Dit geeft aan in hoeverre een stof of een preparaat uiteen kan vallen, als gevolg van fysische, chemische en biologische invloeden n n Het betreft dus niet de verwijderbaarheid

16 Afbreekbaarheid vervolg In de ABM-nota is duidelijk aangegeven wat onder ‘gemakkelijk afbreekbaar’ verstaan moet worden: n n DOC-gebaseerd: 70% n n CO 2 of O 2 -gebaseerd: 60% n n BZV5/CZV-quotiënt  0,5 Dit is gebaseerd op een Europese keuze

17 Wat is bioaccumulatie? n n Ophoping van stoffen in organismen n n Hoe?

18

19

20 Bioaccumulatie vervolg n n Wat betekent een log P ow  3,0? n n Wat betekent een BCF  100? n n Gebaseerd op een Europese keuze

21 Tot slot Vist u nog in troebel water of is het intussen helder geworden ?


Download ppt "Algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten Gebruik van het recept."

Verwante presentaties


Ads door Google