De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Slot Themalessen Situering Structurele aanpak risicobeheersing Begrippen Risicoanalyse Risicobeheersing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Slot Themalessen Situering Structurele aanpak risicobeheersing Begrippen Risicoanalyse Risicobeheersing."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding Slot Themalessen Situering Structurele aanpak risicobeheersing Begrippen Risicoanalyse Risicobeheersing

2 Structurele Aanpak Risicobeheersing Welzijn op het werk

3 De werkelijkheid is complex daarom... Analyse van de omstandigheden beter analyseren is beter evalueren! MensUitrusting MateriaalOmgevingOrganisatie Risicoverhogende factoren Risicoverlagende factoren W?

4 Praktische uitwerking

5 RIE

6 Verklaring van de begrippen...

7 Welke zijn de risico’s? Welke zijn de grootste risico’s? Hoe groot zijn die risico’s dan wel? Zijn deze risico’s aanvaardbaar? Zo niet, hoe kan je ze beheersen?

8 Verklaring begrippen GEVAAR RISICO

9 Oefening: zoek en omcirkel de gevaarlijke situaties, Welk gevaar schuilt erachter?

10 Conclusie: Gevaarlijke situaties zijn aanwijsbaar Worden vaak verward met niet- conformiteiten of risicoverhogende factoren Zijn moeilijk eenduidig te omschrijven Geven nog geen inzicht en inhoud aan het begrip risico »We hebben nood aan een methode om de gevaren systematisch op te sporen en te omschrijven - met het oog op het verder bepalen van het risico

11 SARIER®-methode Systematische Analytische Risico Inventarisatie Evaluatie en Registratie Invulling te geven aan de welzijnsreglementering De methode werd ontwikkeld, specifiek om de welzijnsrisico’s in een bedrijf in kaart te brengen. Basis voor een structureel en planmatig preventiebeleid

12 Stap 1 in de risicoanalyse (RIE) Identificeer en inventariseer de gevaren –>>> Systematische en Analytische aanpak van RIE

13 Gevaar - schademodel Uitingsvorm Blootstelling Belasting Schadeverwekker Schadedrager Schade Gevaar

14 Gevaarsdriehoek (potentiële) energie Agens Aansturing/activering/vrijgave Energie/agensstroom Energie/Agensstroom Schade

15 Agens? Gezondheidsschade? Energie? Uitingsvorm? Kan het?

16 In België: 1.200 000 honden 60 000 honden zijn te beschouwen als agressief 35 000 bijtongevallen per jaar (verzorging bij arts) Ongeveer 1/40 honden bijt per jaar iemand Kostprijs: ± 18 750 000 € (750 miljoen BEF) ± 1000 gerechtelijke onderzoeken per jaar tegen hondeneigenaars t.g.v. bijten

17 Definitie van gevaar: Gevaar wordt omschreven als een aanwezige energievorm die in combinatie met een agens één of andere gezondheidsschade bij een werknemer kan veroorzaken.

18 Andere voorbeelden van gevaren Aandrijfmechanisme van een machine Chemisch agens Heet voorwerp Biologisch agens Radioactieve bron... Energie ?Agens ? ? ?

19 Stap 2 in de risicoanalyse (RIE) Bepaal de mogelijke schade

20 Het inventariseren van gevaren met het strikmodel

21

22 Oefening :inventariseer de gevaren

23 Gevaren zien...... vergt inzicht

24 Stap 3: Evaluatie van de risico’s Hoe groot is het risico?

25 Waarom de grootte van risico’s bepalen? Rangschikken in categorieën Laat toe grootste risico’s prioritair aan te pakken Leidt tot efficiënte en verantwoorde risicobeheersing

26 Definitie van risico: Een risico is de kans dat een welbepaalde schade optreedt door de uitwerking van het beschouwde gevaar. De grootheid “risico” omvat twee elementen: namelijk de “kans” en de “ernst”. De ernst is een mate van negatief gevolg (schade) De kans is een mate van waarschijnlijkheid

27 AgensEnergie Kans ? Ernst? R = f (kans en ernst

28 Principe kwantificering Steeds 5 gradaties - aangegeven met cijfers 1 : Kleinst 2 : Klein 3 : Middelmatig 4 : Groot 5 : Grootst

29 ActiebereidheidAanvaardbaarheid Praktische werkwijze: Risico-evaluatie = logische gedachtegang SARIER-o-graaf is een leidraad

30 gevaar schade Inschatten van risico B E blootstelling ernst W waarschijnlijkheid

31 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 MUMOO Omstandigheden 5 4 3 2 1 Risicofactoren Evaluatie van de omstandigheden

32 5 4 3 2 1 54321 5 4 3 2 1 Blootstellingsgraad B

33 54321 W 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 B OmstandighedenOmstandigheden Waarschijnlijkheidsgraad

34 W E R 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 54321 Bepaling grootte van het risico

35 Ernstgraad van letsels

36 Ernstgraad van aandoeningen / (beroeps)ziekten

37 Ernstgraad van psychosociale effecten

38 Het risico wordt subjectief beïnvloed - is afhankelijk van aanvaarding en actiebereidheid R 5 4 3 2 1 Aanvaardingsgraad Actieniveau (RB) 54321 5 4 3 2 1

39 Oefening: Bepaal het risico voor verbranding aan hete koffie in de refter/keuken

40 Identificeer het gevaar

41 E = 1 Bepaal de Ernst

42 Analyseer de omstandigheden

43 Bepaal de Waarschijnlijkheid

44 Bepaal het Risico en evalueer Bedrijf heeft een voorbeeldfunctie Kleine haalbare ingrepen

45 De werkelijkheid is complex daarom... Analyse van de omstandigheden beter analyseren is beter evalueren! MensUitrusting MateriaalOmgevingOrganisatie Risicoverhogende factoren Risicoverlagende factoren W?

46 Praktische uitwerking


Download ppt "Inleiding Slot Themalessen Situering Structurele aanpak risicobeheersing Begrippen Risicoanalyse Risicobeheersing."

Verwante presentaties


Ads door Google