De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden"— Transcript van de presentatie:

1 Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden
Stand van Zaken J.L. Zuijdam (RWS-DON) 23 september 2004

2 J.L. Zuijdam (RWS-DON) Leidraad 23 september 2004 Leidraad is in 2000 opgestart als vervolg op de Tussenrichtlijn Prioriteit gegeven aan de modules 1, 2, 3 en 10. De eerste planning was om deze modules gelijktijdig met de vaststelling van ABM/ABR gereed te hebben (juni 2003). Methode van onderzoek houdt rekening met: de kenmerken van diffuse verontreiniging in de uiterwaarden de fasering van de inrichtingsprojecten en is afgestemd op de huidige wet- en regelgeving (ABR/ABM)

3 Organisatorisch: Projectteam
J.L. Zuijdam (RWS-DON) Organisatorisch: Projectteam 23 september 2004 Joyce Zuijdam (RWS-DON) Ger Cruts, (RWS-DLB) Bertie van der Heijdt, (IVW) Etta ten Kate, (RIZA) Jeroen de Bode (RWS-DON/DHV)

4 Leidraad is modulair opgebouwd
J.L. Zuijdam (RWS-DON) Leidraad is modulair opgebouwd 23 september 2004 Module 1: Vooronderzoek (in concept gereed) Module 2: Waterbodemonderzoek in de uiterwaarden (2a + 2b Ruggengraat van de leidraad : Keuzedocument met nog in te vullen delen aan de hand van spelregels ABR/ABM) Module 3: Partijonderzoek voor toepassing van grond (Voorstudie, discussie over ontwikkeling BRL) Module 4: Fysisch en geotechnisch onderzoek

5 Leidraad is modulair opgebouwd
J.L. Zuijdam (RWS-DON) Leidraad is modulair opgebouwd 23 september 2004 Module 5: Bodemonderzoek puntbronnen (voorstudie) Module 6/7: Risicoschatting en boordeling (voorstudie; uitwerken bodem blijft bodem en bergen in putten/kleischermen) vindt plaats Module 8: WBO waterpartijen en lintvormige terreindelen (in concept gereed) Module 9: WBO in de kribvakken (Basisdocument grootonderhoud aanwezig = startdocument)

6 Leidraad is modulair opgebouwd
J.L. Zuijdam (RWS-DON) Leidraad is modulair opgebouwd 23 september 2004 Module 10: Milieukundige begeleiding (concept achtergronddocument gereed) Module 11: Beheer en Nazorg (nog geen werkzaamheden verricht. Afhankelijk van module 6/7)

7 Leidraad: afbreukrisico’s
J.L. Zuijdam (RWS-DON) Leidraad: afbreukrisico’s 23 september 2004 PROCES Ontbreken spelregels ABR/ABM “Valsspelen” Het lijkt er op dat ‘men’ geen heil ziet in ABR/ABM Onbekend maakt onbemind? INZET Schaarste aan specialistische inhoudelijke kennis

8 Saneringsdoelstelling
J.L. Zuijdam (RWS-DON) Saneringsdoelstelling 23 september 2004 Voor achterblijvende bodem in leeflaag Welke waarde wordt getoetst?…… Is de HVN een getal of ook een getalsreeks? Voor toepassen grond als bodem En als ik daarboven op weer een leeflaag aanbreng? En als ik bodem aanbreng dat van een betere kwaliteit is dan de ontvangende bodem? Gebruik van herverontreinigingsniveau (HVN) Bij de Nederrijn wordt nog steeds klasse 4 materiaal op de oevers afgezet! HVN is ook een gemiddelde

9 Afbreukrisico’s verkleinen door:
J.L. Zuijdam (RWS-DON) Afbreukrisico’s verkleinen door: 23 september 2004 Spelregels opstellen door: projectteam Leidraad en Steungroep ABR/ABM Waardoor: Leidraad, vergunningverlening, handhaving een duidelijk toetsingskader heeft Meer draagvlak ontstaat voor ABR/ABM Bij de “opstellers” meer kennis aanwezig is

10 Planning Leidraad Prioriteit bij: “spelregels” ABR/ABM op hoofdlijnen:
J.L. Zuijdam (RWS-DON) Planning Leidraad 23 september 2004 Prioriteit bij: “spelregels” ABR/ABM op hoofdlijnen: - interpretatie Actief Bodembeheer - Toetsingskader Module 2a + 2b: wordt afgerond na “spelregels” Wordt nu gewerkt aan module 5, 6, 7 Module 11 wordt uitgewerkt na module 6 en 7


Download ppt "Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden"

Verwante presentaties


Ads door Google