De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23 september 2004 J.L. Zuijdam (RWS-DON) Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden Stand van Zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "23 september 2004 J.L. Zuijdam (RWS-DON) Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden Stand van Zaken."— Transcript van de presentatie:

1 23 september 2004 J.L. Zuijdam (RWS-DON) Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden Stand van Zaken

2 23 september 2004 J.L. Zuijdam (RWS-DON)2 Leidraad Leidraad is in 2000 opgestart als vervolg op de Tussenrichtlijn Prioriteit gegeven aan de modules 1, 2, 3 en 10. De eerste planning was om deze modules gelijktijdig met de vaststelling van ABM/ABR gereed te hebben (juni 2003). Methode van onderzoek houdt rekening met:  de kenmerken van diffuse verontreiniging in de uiterwaarden  de fasering van de inrichtingsprojecten  en is afgestemd op de huidige wet- en regelgeving (ABR/ABM)

3 23 september 2004 J.L. Zuijdam (RWS-DON)3 Organisatorisch: Projectteam Joyce Zuijdam (RWS-DON) Ger Cruts, (RWS-DLB) Bertie van der Heijdt, (IVW) Etta ten Kate, (RIZA) Jeroen de Bode (RWS-DON/DHV)

4 23 september 2004 J.L. Zuijdam (RWS-DON)4 Leidraad is modulair opgebouwd Module 1:Vooronderzoek (in concept gereed) Module 2: Waterbodemonderzoek in de uiterwaarden (2a + 2b Ruggengraat van de leidraad : Keuzedocument met nog in te vullen delen aan de hand van spelregels ABR/ABM) Module 3: Partijonderzoek voor toepassing van grond (Voorstudie, discussie over ontwikkeling BRL) Module 4: Fysisch en geotechnisch onderzoek (in concept gereed)

5 23 september 2004 J.L. Zuijdam (RWS-DON)5 Leidraad is modulair opgebouwd Module 5: Bodemonderzoek puntbronnen (voorstudie) Module 6/7: Risicoschatting en boordeling (voorstudie; uitwerken bodem blijft bodem en bergen in putten/kleischermen) vindt plaats Module 8: WBO waterpartijen en lintvormige terreindelen (in concept gereed) Module 9: WBO in de kribvakken (Basisdocument grootonderhoud aanwezig = startdocument)

6 23 september 2004 J.L. Zuijdam (RWS-DON)6 Leidraad is modulair opgebouwd Module 10: Milieukundige begeleiding (concept achtergronddocument gereed) Module 11: Beheer en Nazorg (nog geen werkzaamheden verricht. Afhankelijk van module 6/7)

7 23 september 2004 J.L. Zuijdam (RWS-DON)7 Leidraad: afbreukrisico’s PROCES Ontbreken spelregels ABR/ABM “Valsspelen” Het lijkt er op dat ‘men’ geen heil ziet in ABR/ABM Onbekend maakt onbemind? INZET Schaarste aan specialistische inhoudelijke kennis

8 23 september 2004 J.L. Zuijdam (RWS-DON)8 Saneringsdoelstelling Voor achterblijvende bodem in leeflaag Welke waarde wordt getoetst?…… Is de HVN een getal of ook een getalsreeks? Voor toepassen grond als bodem En als ik daarboven op weer een leeflaag aanbreng? En als ik bodem aanbreng dat van een betere kwaliteit is dan de ontvangende bodem? Gebruik van herverontreinigingsniveau (HVN) Bij de Nederrijn wordt nog steeds klasse 4 materiaal op de oevers afgezet! HVN is ook een gemiddelde

9 23 september 2004 J.L. Zuijdam (RWS-DON)9 Afbreukrisico’s verkleinen door: Spelregels opstellen door: projectteam Leidraad en Steungroep ABR/ABM Waardoor: Leidraad, vergunningverlening, handhaving een duidelijk toetsingskader heeft Meer draagvlak ontstaat voor ABR/ABM Bij de “opstellers” meer kennis aanwezig is

10 23 september 2004 J.L. Zuijdam (RWS-DON)10 Planning Leidraad Prioriteit bij: “ spelregels ” ABR/ABM op hoofdlijnen: - interpretatie Actief Bodembeheer - Toetsingskader Module 2a + 2b: wordt afgerond na “spelregels” Wordt nu gewerkt aan module 5, 6, 7 Module 11 wordt uitgewerkt na module 6 en 7


Download ppt "23 september 2004 J.L. Zuijdam (RWS-DON) Leidraad waterbodemonderzoek in de uiterwaarden Stand van Zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google