De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRAKTIJKGETUIGENIS GEMEENTE GAVERE Serge Ronsse, gemeentesecretaris Jan Decock, financieel beheerder 27 februari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRAKTIJKGETUIGENIS GEMEENTE GAVERE Serge Ronsse, gemeentesecretaris Jan Decock, financieel beheerder 27 februari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 PRAKTIJKGETUIGENIS GEMEENTE GAVERE Serge Ronsse, gemeentesecretaris Jan Decock, financieel beheerder 27 februari 2008

2 VLO-VFG2 1. Gavere kleine gemeente tussen Gent en Oudenaarde Vlaamse Ardennen Schelde / N60

3 27 februari 2008VLO-VFG3 1.Gavere ca. 12.000 inwoners (“klasse 15”) 6 deelgemeenten ca. 90 personeelsleden

4 27 februari 2008VLO-VFG4 1. Gavere Financiële parameters: –Exploitatie 2008: ca. 12 mio € –Investeringen 2008: ca. 5 mio € –Balanstotaal: ca. 50 mio €

5 27 februari 2008VLO-VFG5 1. Gavere Traditie inzake beleidsplanning en budgettering: –Tot 2006 werd nagenoeg jaarlijks gewerkt met voorlopige twaalfden. De hoofdreden was het politieke fiat. –Sedert 2007 is een ‘tijdig’ budget een politiek doel geworden. –Inzake beleidsplanning (denken op MLT) is echter nog een cultuursverandering noodzakelijk.

6 27 februari 2008VLO-VFG6 2. Wie is wie? 2.1. De gemeentesecretaris Serge Ronsse, 30 jaar Licentiaat Bestuurwetenschappen Ervaring: –01/09/1999: assistent Universiteit Gent –01/04/2000: gemeentesecretaris Zingem –01/02/2007: gemeentesecretaris Gavere

7 27 februari 2008VLO-VFG7 2. Wie is wie? 2.2. De financieel beheerder Jan Decock, 27 jaar Licentiaat Publiek Management Postmaster bedrijfseconomie Ervaring: –01/07/2004: gemeenteontvanger Gavere

8 27 februari 2008VLO-VFG8 3. Taakverdeling Secretaris: –strategisch mgt: beleidsvoorbereiding –voorontwerp strategische nota en beleidsnota  beleidsdoelstellingen en -opties: –toelichting financiële toestand –aansluiting bij financiële nota –diensthoofdenmodel: in overleg managementteam

9 27 februari 2008VLO-VFG9 3. Taakverdeling Financieel beheerder: –onder functionele leiding gemeentesecretaris –voorontwerp financiële nota’s  financiële consequenties: –exploitatiebudget –liquiditeitenbudget –investeringsbudget –diensthoofdenmodel: in overleg managementteam

10 27 februari 2008VLO-VFG10 3. Taakverdeling Memorie van toelichting bij het gemeentedecreet “Waar de Nieuwe Gemeentewet uitgaat van het conflictmodel beoogt dit decreet duidelijk het samenwerkingsmodel. Het is de bedoeling dat secretaris en financieel beheerder nauw samenwerken. Er moet daarbij een functionele leider zijn en dit is toevertrouwd aan de secretaris.”

11 27 februari 2008VLO-VFG11 4. Context Gemeentedecreet: –prioriteiten implementatie –gewijzigde taakverdeling –“nieuwe” financiële en planningsdocumenten/-instrumenten –managementteam: sinds februari 2007 Aanvang bestuursperiode 2007-2012 Samenwerking sinds 1 februari 2007

12 27 februari 2008VLO-VFG12 5. Budgetopmaak Gavere Meerjarenplan: = algemeen beleidsprogramma + meerjarig financieel beleidsplan = resultaat van overleg tussen college en managementteam (diensten)

13 27 februari 2008VLO-VFG13 5. Budgetopmaak Gavere Gemeenteraad College Diensten Managementteam

14 27 februari 2008VLO-VFG14 5. Budgetopmaak Gavere Meerjarenplan: –secretaris: algemene coördinatie planningsproces bewaken van eenheid van denken (opmaak strategische nota)  ABP –financieel beheerder: toetsing financiële haalbaarheid en terugkoppeling naar het geheel uitwerken diverse alternatieven opmaak financiële nota  MFB

15 27 februari 2008VLO-VFG15 5. Budgetopmaak Gavere Gemeentesecretaris & Fin. beheerder Gemeenteraad College Diensten Managementteam

16 27 februari 2008VLO-VFG16 5. Budgetopmaak Gavere Budget: = beleidsnota + financiële nota = vertaling van het meerjarenplan = resultaat van communicatie in 2 fasen: 1. tussen managementteam en diensten 2. tussen S + FB en college 3. budgetcommissie

17 27 februari 2008VLO-VFG17 5. Budgetopmaak Gavere budget: –secretaris: algemene coördinatie budgetteringsproces opmaak beleidsnota – vnl veranderlijk beleid –financieel beheerder: toetsing financiële haalbaarheid opmaak financiële nota ‘aansluiting’ beide nota’s =>basis voor onderling overleg !

18 27 februari 2008VLO-VFG18 5. Budgetopmaak Gavere Aandachtspunten: –Opwaardering budgetcommissie: verhoogde interactiviteit tussen de S+FB en de andere diensten is gewenst <> gaat gepaard met verhoogde tijdsdruk… –Rol van het managementteam: Verdere uitbouw van de betrokkenheid van de leden van het mgtteam bij het totstandkomen van het voorontwerp budget <> gaat gepaard met mentaliteitswijziging…

19 27 februari 2008VLO-VFG19 6. Voorwaarden Focus op beleid: –gemeenschappelijk doel –Benadering van financiën op zich: Financiën > financiële doelen Financiën ≠ doel Financiën > middel Financiën = voorwaarde

20 27 februari 2008VLO-VFG20 6. Voorwaarden Gemeentesecretaris & Fin. beheerder Gemeenteraad College Diensten Managementteam BeleidFinanciën

21 27 februari 2008VLO-VFG21 6. Voorwaarden Communicatie: –S & FB = communicatiefacilitoren –vlotte communicatie tss S & FB: “mijn informatie = jouw informatie” => afstemming van bij het begin van het proces => ‘eerstelijnscommunicatie’ voedt de gedeelde verantwoordelijkheid en het wederzijds vertrouwen

22 27 februari 2008VLO-VFG22 6. Voorwaarden Financiën Gemeenteraad College Diensten Managementteam BeleidFinanciën Gemeentesecretaris& Fin. beheerder

23 27 februari 2008VLO-VFG23 6. Voorwaarden Openheid: –in denken & handelen –geen “taboes” –andere standpunten –compromis –verandering –wederzijds respect en begrip

24 27 februari 2008VLO-VFG24 6. Voorwaarden De professionele “klik” –aanwezig of niet –(≠) vriendschappelijke “klik”

25 27 februari 2008VLO-VFG25 6. Voorwaarden Resultaatgerichte benadering: –budget = gedeelde verantwoordelijkheid –rol ondergeschikt aan resultaat … –… maar wederzijds engagement

26 27 februari 2008VLO-VFG26 7. Knelpunten Communicatie: –= tijdrovend –vergt coördinatie S & FB = bottleneck van het proces Een sterke dualiteit kan altijd door anderen worden misbruikt

27 27 februari 2008VLO-VFG27 8. Conclusie

28 27 februari 2008VLO-VFG28 8. Conclusie Samenwerking loont: …

29 27 februari 2008VLO-VFG29 8. Conclusie … het resultaat > 1 + 1 !

30 27 februari 2008VLO-VFG30 9. Vragen


Download ppt "PRAKTIJKGETUIGENIS GEMEENTE GAVERE Serge Ronsse, gemeentesecretaris Jan Decock, financieel beheerder 27 februari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google