De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-Government Innovatie met ICT Antilianen Mark Voogd April 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-Government Innovatie met ICT Antilianen Mark Voogd April 2006."— Transcript van de presentatie:

1 E-Government Innovatie met ICT Antilianen Mark Voogd April 2006

2 Wat is E-Government? On-line dienstverlening (Multichannel)
Transparante overheid (wie doet wat, wat kost het, waarom moet het en waar moet ik zijn?) door digitalisering en proces re-design Efficiëntere en effectieve overheid (betere kwaliteit voor minder geld)

3 Waarom investeren in E-Government?
Tevredenheid burgers, medewerkers en bedrijven Vertrouwen in de overheid Moderne overheid voor stad en medewerkers Vaart der volkeren, Maatschappelijke ontwikkeling, internet

4 De probleemgebieden

5

6 Van Aanbod naar Vraag Verkokerde organisatie (ook intern!)
Klant Product Front Huidige situatie is AANBODGERICHT! Systemen Processen Personen Back-office Autonomie, meervoudige registraties, het zelfde gegeven!, output? Informatievoorziening?

7 Verkokerde Digitale Overheid of De klanten in control
Market push Demand steering Inside out? Or Outside in

8 Integrale kwaliteit dienstverlening?
Telefoon Backoffice Post ? Fax / webform Balie Geen frontoffice!

9 Keteninnovatie/ keteninformatisering?
Klant Klant Klant Belasting KVK Gem dordt Actor Actor Actor (Keten)Informatie ICT

10 Gemeenten kunnen het niet meer aan de ballenbak
Bron EGEM

11 Huidige beschouwing in gemeenten
Strategische doelen Andere Overheid - (Vraag)sturing - Enkelvoudige registratie Administratieve lastenverlichting Ontbureacratisering Inzet van techniek (ICT) Veel investeringen in techniek (verkeerde keuzen) Moeilijk om de taal van de ICT te spreken dus lastig te sturen, altijd te duur etc. Gevolg  Veel dure systemen, weinig verandering in de manier van werken en dienstverlening (Andere Overheid)

12 Vereist veranderingen en inzet van middelen en sturing
Procesaanpassingen Informatisering Strategische doelen Andere Overheid - Vraagsturing - Eenvoud voor burgers en berdijven Administratieve lastenverlichting Ontbureacratisering Centraal Informatie- Procesmanagement (o.a. informatiearchitectuur) ICT Sturing Inzet financiële middelen Virtualisering door Internet HRM Vereist veranderingen en inzet van middelen en sturing

13 Desk, post, telephone systems, www.dordrecht.nl
Client Co-worker Chain partner Front-office Desk, post, telephone systems, mid-office E-desk portal links Data store Message centre Case files Department x Department y Department z back-office

14 www E-form Analog Interface scan overview Multichannel

15 Web based “case” system Mozaiek
internet views in the case files throughput

16 Case location Case status Files/ documents
Vergunningverlening en handhaving; de keten gedigitaliseerd Scherm voor de aanvrager over zijn zaak Case location Case status Files/ documents

17 Dordrecht & samenwerking
Alle gemeenten staan voor dezelfde opgaven Kunnen we bepaalde processen, systemen en concepten niet delen zodat het kwalitatief beter klantvriendelijker én goedkoper wordt en? Intern begonnen, Regionaal: Landelijk Landelijk

18

19

20

21 E-Government in de praktijk Externe Dienstverlening & Interne dienstverlening

22

23

24

25 Status álle vragen

26

27

28

29

30

31 CMS nieuwsbrieven

32

33 On-line vergaderen Onderzoeksrapport op www.dordrecht.nl
Home > Leven in de stad > School en opleiding > Debat 'Opvoeden op straat' >

34 Bestuurlijke informatie on-line
Transparant bestuur (tekst, audio en digitaal archief ) Betrokkenheid burger bestuur (SMS en )

35

36

37

38

39

40

41 RIS abonnementen

42

43

44

45

46

47

48

49

50 E-Government Dordrecht
Uittreksel uit burgerlijke stand, door niet Dordtenaren

51

52 GIS projectresultaten
KAARTENFABRIEK GEGEVENSMAGAZIJN AANVOER VAN GEGEVENS Bronregistratie-faciliteit

53 Raadplegen

54 Meldingen en transacties

55 GEO webformulieren

56 GEO webformulieren

57 Digitale dienst Bestemmingsplannen on-line

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Het postkanaal en de interne documenten
Web intakes Post Intakes Post wordt digitaal MID-OFFICE ZAKEN Routeren Dossiervorming Interne Documenten zijn al digitaal Status voor burger en manager Overzicht in portaal KENNIS

68 Zaak overzicht

69 Mijn Dordrecht.nl Mijn Dossier Klik hier

70 Mijn Dordrecht.nl Mijn Dossiers Klik hier

71 Zaak-dossier Voor medewerkers SCHERM E – ZAAKDOSSIER
Op dit scherm eerst een aantal kenmerken van de zaak. Vervolgens gekoppelde gegevens (relaties naar basisregistraties). Vanuit hier kunnen de volledige gegevensmagazijn-gegevens worden opgeroepen. In genoemd voorbeeld kan alle informatie m.b.t. genoemde persoon en m.b.t. genoemd adres worden opgevraagd. Tevens kan van de genoemde persoon en het genoemde adres ook het complete dossier worden opgevraagd. Met de knop koppeling kunnen meer relaties worden gelegd. Tenslotte alle documenten in het zaak-dossier. Per documenttype wordt de relevante status vermeld. De documenten worden per status gesorteerd, waarbij de meest recente documenten bovenaan worden getoond. Welke kernmerken van de documenten moeten op dit overzicht nog meer worden vermeld ?

72 Inbak Scherm D - INHOUD ÉÉN DOSSIER
Per document in het dossier verschijnt een regel met de volgende kenmerken: - Type document (mail, word, excel, wordt via een icoontje weergegeven), - Titel document, - Datum laatste mutatie document, - Versie document, - Aanduiding autorisatieniveau (internet=geel, intranet=oranje, besloten=rood). Links van deze kenmerken bevinden zich check-boxen, waarmee meerdere documenten aangevinkt kunnen worden. De knop VerwDoc verwijdert de geselecteerde documenten. De knop VerwDossier verwijdert het dossier. De knop VoegToe verwijst naar scherm E (Toevoegen Document aan Dossier). De knop Meta verwijst naar scherm F (Inhoud één Dossier inclusief Meta), waarbij de meta-gegevens kunnen worden gewijzigd.

73 Document

74 Kennis-map beheer

75 Portaal Het persoonlijke portaal (intranet opstartscherm van elke medewerker) geeft toegang tot zowel de content-dossiers (de inbak – documenten en zoekfunctionaliteit links) als de zaak-dossiers (de taakbak – zaken en zoekfunctionaliteit rechts). In de taakbak worden hier het aantal open zaken in oranje getoond; het aantal nog niet in behandeling genomen zaken in rood. In rood zou ook het aantal zaken kunnen worden getoond, waarvan de doorlooptijd dreigt te worden overschreden. Men kan m.b.t. de content-dossiers aangeven of men in uitsluitend de voorkeur-, ofwel in alle dossiers wil zoeken. Men kan tevens aangeven of alleen documenten en dossiers waarvoor men geautoriseerd is moet tonen. Ook kan full-text worden gezocht. M.b.t. zaak-dossiers kan full-text worden gezocht én op basis van de relaties met het gegevensmagazijn, wat neer komt op zoeken op burger, bedrijf, adres of via de kaart.


Download ppt "E-Government Innovatie met ICT Antilianen Mark Voogd April 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google