De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mark Voogd X-pinThemamiddag Digitale Interactie op 24 juni Experiment on-line debat E-Government Dordrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mark Voogd X-pinThemamiddag Digitale Interactie op 24 juni Experiment on-line debat E-Government Dordrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Mark Voogd X-pinThemamiddag Digitale Interactie op 24 juni Experiment on-line debat E-Government Dordrecht

2 De projecten in fase 1 •Bestuurlijke informatie on-line • Professionaliseren website • Elektronische dienstverlening (E-Loket) •Experimenteren met Documentaire Informatievoorziening

3 Professionaliseren website •Burgeronderzoek •CMS & Restyle van de website •Experimenten interactie via website –Chat en forum –On-line bestuursvergadering

4 Hoe zijn we gestart? •Gesprek met gemeentesecretaris •Praktijkopdracht UVA/ EMIM •Keuze van beleidsonderwerp •Afbakening onderzoek •Projectplan/ onderzoeksopzet •Project/ werkgroep •Start project

5 Probleemstelling De geformuleerde probleemstelling was als volgt; ”In hoeverre en op welke wijze kunnen digitale hulpmiddelen bijdragen aan de transparantie van het proces van interactieve beleidsvorming binnen de gemeente Dordrecht?”

6 Kernvoorwaarden voor interactief beleid 1.Openheid 2.Duidelijkheid over de rol en inbreng van bestuur en van de participanten 3.Meerwaarde van de participatie 4.Constructieve relatie tussen bestuur en participanten 5.Geschikte problematiek 6.Voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen Het onderzoek is gericht op kernvoorwaarden 1 en 2 (Openheid en duidelijkheid)

7 Transparantie •Informatie over het onderwerp; •Duidelijkheid over wie er betrokken zijn bij het beleidsproces; •De (besluitvorming)procedure; •De rolverdeling van de overheid en de participanten; •Wat gebeurt er met de resultaten; •De uiteindelijke afweging.

8 Doelen van transparantie

9 Samengevat Transparantie •Info over onderwerp •Duidelijkheid betrokken (wie?) •De (besluitvormings)procedure •De rolverdeling •Wat gebeurt er met de resultaten? •De uiteindelijke afweging Draagt bij aan •Meer betrokkenheid •Betere inbreng van kennis •Betere belangenafweging •Meer draagvlak •Snellere uitvoering

10 De casus 4Hoofd aspecten 1.Het beleidsonderwerp en fase van het beleidsproces 2.Het forum op www.dordrecht.nl 3.De on-line vergadering 4.Gebruikte technologie

11 Onderwerp & succesfactoren •Voldoende openheid en beleidsruimte? •Duidelijkheid in rol en inbreng deelnemers? •De meerwaarde van participatie? •Constructieve relatie tussen overheid en participanten? •Sprake van geschikte problematiek? •Voldoende middelen en budget?

12 Het forum •Algemeen (homepagina) met een cartoon, uitleg van het beleidstraject, experiment en planning •Zienswijze van ouders (verzamelde reacties) •Zienswijze van kinderen (verzamelde reacties) •Diverse artikelen •Relevante verwijzingen •De visie van de gemeente (Sociale pijler) •De forumpagina met stellingen

13 Het forum

14 On-line vergaderen

15 Internetpanel

16 Groot scherm

17 Technologie •Content Management Systeem (CMS) •Netwerk, firewall en Xp mediaplayer •Audio/video opname •Streaming audio/video server

18 Resultaten Algemeen •Het totale experiment is bezocht door 750 bezoekers (website log), hiervan hebben… •120 bezoekers de on-line vergadering bekeken en… •20 bezoekers hebben actief aan de chat meegedaan. •Aan het forum hebben in totaal 30 bezoekers actief deelgenomen. •Aan de organisatie en bestuurlijke kant waren in totaal 23 personen actief. •Kosten: 17.000€

19 Conclusie Samengevat kunnen we stellen dat: •De inzet van ICT bijdraagt aan de doelstellingen van transparantie en het maakt interactief beleid meer transparant; •Het onderwerp was geschikt voor interactieve beleidsvorming; •De gekozen bestuursstijl aansloot bij de gewenste mate van interactie; •De gebieden van transparantie voldoende waren ingevuld en uitgewerkt in dit experiment;

20 Aanbevelingen Algemeen •De gemeente zal ICT zeker moeten blijven inzetten in beleidvormingstrajecten. •In de voorbereidingen moet er beter en vooral eerder worden afgestemd met de afdelings- leiding van automatisering. Dit i.v.m. testen en inregelen;-) •Een verslag live uitwerken op het Internet is niet nodig gebleken. De deelnemers waren vooral bezig met de discussie. Een verslag kan dus net zo goed achteraf.

21 M.B.T De bestuursstijl •De fase van het beleidstraject en de gekozen bestuursstijl heeft invloed op de vorm. •Nieuwe experimenten zouden moeten uitwijzen in hoeverre, en met welke mate de invloeden van de fase van het beleidstraject en de bestuursstijl effecten hebben op de te kiezen interactieve beleidsvorm. •Aan de checklist, genoemd in het projectvoorstel 'Interactie met de stad, interactief besturen in Dordrecht', ten behoeve van een praktisch afwegingskader voor interactief beleid zouden de afwegingen voor de juiste bestuursstijl toegevoegd dienen te worden.

22 M.b.t. Transparantie •Systematische omgang inkomende reacties en de sturing van het debat. •Een professionele moderator en een expert (beleidsinhoudelijk) •De standpunten van de politiek duidelijk beschreven op de website •Alternatieven weergegeven i.p.v. stellingen tijdens het forum. (Stellingen kunnen dan wel als basis van de vergadering worden gebruikt.) •Standpunten van de politieke partijen én de persoonlijke standpunten van de individuele deelnemers i.v.m. de duidelijkheid in betrokkenheid •De reacties uit de chat moeten zichtbaar zijn voor de deelnemers van de vergadering. De deelnemers van de vergadering hebben dan de mogelijkheid om directer te reageren op de reacties vanuit internet. •In het vervolg zal er over het beleidsonderwerp meer wetenschappelijke informatie aanwezig moeten zijn op de website. •Digitale vergaderingen vereisen korte en bondige formuleringen, in het vervolg zullen de leden van de vergadering dus korter aan het woord moeten zijn.

23 Planning

24 Chat start

25 Chat bezig

26 Einde/ Vragen? O.a. Gebruikte Theorie: •Transparantie doorzien, Stichting Rekenschap, J.B.W. van Bijlert, H.D. Albeda •De aanpak van interactief beleid, hoofdstuk 3, I. Propper en D. Steenbeek, (Coutinho 1999) •Projectvoorstel ‘interactie met de stad’ Interactief besturen in Dordrecht, Bart Litjens SBC, 21 mei 2002 Onderzoeksrapport op www.dordrecht.nlwww.dordrecht.nl HomeHome > Actueel > Uw mening... > Debat 'Opvoeden op straat' > Onderzoeksrapport downloadenActueelUw mening...Debat 'Opvoeden op straat'


Download ppt "Mark Voogd X-pinThemamiddag Digitale Interactie op 24 juni Experiment on-line debat E-Government Dordrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google