De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

B EGELEIDEN VAN MENSEN DIE ZELFVERWONDEN - C ONTACT MAKEN EN HERSTELLEN - Dr. Berno van Meijel / Hogeschool INHOLLAND Ede, 26 mei 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "B EGELEIDEN VAN MENSEN DIE ZELFVERWONDEN - C ONTACT MAKEN EN HERSTELLEN - Dr. Berno van Meijel / Hogeschool INHOLLAND Ede, 26 mei 2008."— Transcript van de presentatie:

1 B EGELEIDEN VAN MENSEN DIE ZELFVERWONDEN - C ONTACT MAKEN EN HERSTELLEN - Dr. Berno van Meijel / Hogeschool INHOLLAND Ede, 26 mei 2008

2 INTRODUCTIE W ELKE PROBLEMEN ERVAREN JULLIE IN DE ZORG VOOR PATIËNTEN DIE ZELFVERWONDEN ? W ELKE PROBLEMEN ZIJN ER IN DE INTERACTIE TUSSEN ZORGVERLENERS EN PATIËNTEN ?

3 W ELKE ( EFFECTIEVE ) INTERVENTIES ZIJN ER BEKEND TEN AANZIEN VAN ZELFVERWONDEND GEDRAG ?

4 I NTERVENTIES : P ROBLEEMOPLOSSING : 5 RCT’ S (H AWTON ET AL, 2004) Niet-significante vermindering van zelfverwondend gedrag (wel trend); Wel een significante vermindering van depressieve symptomen en gevoelens van hopeloosheid (Townsend et al, 2001)

5 I NTERVENTIES : D IALECTISCHE GEDRAGSTHERAPIE BPS (L INEHAN ET AL / B OHUS ET AL / V ERHEUL ET AL ) Vermindering van: Zelfverwondend gedrag Depressie Angst Dissociatie

6 I NTERVENTIES : P SYCHO - ANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE (B ATEMAN & F ONAGY, 1999 / 2001) Individueel of groepsgewijs Borderline PS Significante afname zelfverwonding

7 I NTERVENTIES : C RISISKAART / CRISISTELEFOON (H AWTON ET AL, 2004) Niet-significante vermindering van zelfverwondend gedrag

8 I NTERVENTIES : C ONTINUÏTEIT VAN ZORG D REW, 2001 Continue begeleiding door een en dezelfde verpleegkundige bij klinische patiënten.

9 N IET - EFFECTIEVE INTERVENTIES Intensieve (na-)zorg + outreaching (Hawton et al., 2004) Kortdurende opname algemeen ziekenhuis na contact SEH (Hawton et al., 2004) Toewijzing casemanager aan ambulante patiënten (Clarke et al., 2002) Outreaching en nazorg huisarts (Bennewith et al., 2002) Non suïcide contracten (Drew, 2001)

10 I NTERVENTIES : WAT ONTBREEKT ? Onderzoek naar lichaamsgerichte en inspanningsgerichte interventies.

11 P ROJECT ZELFVERWONDING De ontwikkeling en toetsing van een verpleegkundige interventie gericht op effectieve omgang met patiënten die zelfverwonden.

12 U ITGANGSPUNTEN 1. Belevingsgerichte zorg: zelfverwonding als ‘overlevingsstrategie’ van de patiënt 2. Het doel wordt gesteld door de patiënt (en dat is niet per se stoppen met zelfverwonden) 3. Overstijging van het ‘medische model’ 4. Vermijding van ‘blaming the victim’ 5. Verruiming van handelingsrepertoire van verpleegkundigen: professioneel handelen 6. Verruiming van handelingsrepertoire van patiënten: selfmanagement 7. Effectieve communicatie tussen verpleegkunde en de patiënt: gezamenlijk commitment

13 D OELEN 1. De bevordering van de communicatie tussen verpleegkundige en patiënt; 2. De vroegtijdige signalering van oplopende stress en (dreigende) zelfverwonding: 3. Het uitvoeren van interventies gericht op het omgaan met stress en (dreigend) zelfverwonden

14 V ORM Deel A: achtergronddocument met theoretische en praktische onderbouwing Deel B: werkboek: praktische handleiding voor patiënt en verpleegkundige om samen tot een geïndividualiseerd signaleringsplan te komen.

15 D E 5 T’ S VOOR EFFECTIEVE COMMUNICATIE Tijd Timing Taal Techniek Taboes

16 (1) T IJD Behoefte van de patiënt aan tijdstippen en tijdsduur van contacten; Onderhandeling met de verpleegkundige over de invulling ervan: ruimte bieden maar ook grenzen stellen. Continuïteit van zorg bij afwezigheid van de eerstverantwoordelijke verpleegkundige

17 (2) T IMING ( TEMPO ) Verwachtingen die aan de patiënt worden gesteld: -delen van emoties, -reguleren van stress, -deelnemen aan therapie- onderdelen, -verdragen van fysieke nabijheid.

18 (3) T AAL Patiënten vinden het vaak moeilijk uitdrukking te geven aan emoties Verpleegkundigen moet de uitingen van de patiënt juist leren interpreteren; Vermijding van (medisch) jargon door de verpleegkundige;

19 (4) T ECHNIEKEN Aandacht voor mogelijkheden, kracht en autonomie De patiënt aan het woord over eigen motivaties en overlevingsstrategieën; Humor en relativering.

20 (5) T ABOES Welke zijn de ‘geheimen’ waar niet over gesproken mag worden? Over welke thema’s wil de patiënt juist wel graag praten (maar krijgt zij daar niet de gelegenheid voor)? Welke thema’s worden door de verpleegkundige vermeden? Welk stilzwijgen hangt er binnen het collegiale team van verpleegkundigen en teamleden?

21 H ULPMIDDELEN VOOR GOEDE COMMUNICATIE Vragenformulier 5 T’s Aanvullende lijst met moeilijke gespreksonderwerpen (taboes) Tijdslijn met levensgebeurtenissen Peilen van onmiddellijke behoeften: wat werkt wel en wat werkt niet in moeilijke tijden? Meeting Immediate Needs Inventory –Crisis (Potter e.a. 2005)

22 V ROEGSIGNALERING : DOEL Het leren kennen van het proces van zelfverwonden van de patiënt Leren anticiperen op stressbronnen Vroegtijdig maatregelen nemen om verdergaande desintegratie tegen te gaan Alternatieven te vinden voor het zelfverwonden.

23 V ROEGSIGNALERING : M ETHODE Onderzoek naar uitlokkers - conflicten - verlaten of afgewezen worden - positieve gebeurtenissen (aandacht) - confrontatie met eisen / verwachtingen - agressief gedrag van anderen - grensoverschrijdend gedrag

24 V ROEGSIGNALERING : M ETHODE Onderzoek naar signalen van oplopende stress: - gevoelens: leegheid, boosheid, angst … - gedachten: ‘ik doe alles fout!’ - gedragingen: verbreken oogcontact, trillen…

25 P ROCES VAN ZELFVERWONDEN stress tijd F0F2F3 drempel 1010 0 zelfverwonden F1

26 V ROEGSIGNALERING : HULPMIDDELEN Zelfverwondingsvragenlijst (Claes et al., 2004) Zelfbeschadigingslijst (Nijman et al., 2004) Het 5G schema: Gebeurtenis – Gedachten – Gevoelens – Gedrag – Gevolg

27 F ORMULEREN VAN ACTIES : OVERZICHT Afreageren van spanningen Creëren van veiligheid Ontspanning en positieve lichaamsbeleving Verdringing nare gedachten en beelden Herstel contact met de realiteit Lichaamsgrens en/of pijngrens opzoeken Alternatieve (creatieve) uitingsvormen

28 A CTIES : H ULPMIDDELEN ‘Doos met Attributen om Contact te houden’ (DAC) : veiligheid en contactherstel ‘De 15 minutenregel’: uitstel van zelfverwonden ‘De alles behalve je zelfverwonden-regel’: rituelen volgen … maar niet zelfverwonden

29 … EN ALS HET NIET TE VERMIJDEN IS. Adviezen om schadelijke gevolgen te beperken: Stellen van grenzen in de ernst van de zelfverwonding Vermijden van infecties Wondverzorging Bescherming en steun door derden

30 V ERVOLG Effectiviteitsonderzoek Project ‘Met mij alles goed’


Download ppt "B EGELEIDEN VAN MENSEN DIE ZELFVERWONDEN - C ONTACT MAKEN EN HERSTELLEN - Dr. Berno van Meijel / Hogeschool INHOLLAND Ede, 26 mei 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google