De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPAAL; bevordert liefde, emotionele uitdrukking, spontaniteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPAAL; bevordert liefde, emotionele uitdrukking, spontaniteit."— Transcript van de presentatie:

1 OPAAL; bevordert liefde, emotionele uitdrukking, spontaniteit.

2 Emotionele intelligentie van psychiatrisch verpleegkundigen Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

3 “ Haar gedrag is onvoorspelbaar. Ik kan niet verhinderen dat ik haar steeds meer uit de weg ga”. (Stichting Interactie, 2005) Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

4 Emotiewerk (Hochschild, 1983) •Emoties in de beroepsuitoefening •Emoties uiten t.b.v. de situatie •Voorwaarden voor het omgaan met emoties •Vaardigheden om eigen en andermans emoties te monitoren en managen  ………………. Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

5  Emotionele intelligentie Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

6 Wat is Emotionele Intelligentie? •Introductie in 1990, door Salovey en Mayer. •Drie stromingen: 1. Ability model ( Salovey en Mayer - 1990) 2. Trait model ( Goleman – 1996) 3. Mixed model ( Bar-On – 1997) Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

7 ABILITY model (capaciteiten model) “ E.I. is het vermogen om emoties accuraat waar te nemen, te begrijpen en te uiten; het vermogen om toegang te hebben tot je gevoelens en deze te kunnen reguleren zodat het denken en handelen wordt vergemakkelijkt”. (Mayer, Salovey & Caruso, 2000) Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

8 TRAIT model (trekkenmodel) “E.I. is combinatie van persoonlijkheids- trekken”. (Goleman, 1996) Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

9 MIXED model (gemengde model) “E.I. is een serie van persoonlijke, emotionele en sociale kwaliteiten en vaardigheden die iemand in staat stelt om op een succesvolle wijze om te gaan met vragen en druk vanuit de sociale omgeving”. (Bar-On, 1997) Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

10 Het EQ van psychiatrisch verpleegkundigen in Nederland. •Wat is het gemiddelde EQ? •Is er verschil tussen klinisch en ambulant? •Is er verschil tussen mannen en vrouwen? •Bestaat er een relatie tussen leeftijd, werkervaring en het EQ? Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

11 Hypothese toetsend onderzoek (1) •Psychiatrisch verpleegkundigen hebben een significant hogere E.I. dan de algemene populatie (p <.05). •Mannelijke verpleegkundigen scoren significant hoger op de EQ composite schaal Stressmanagement dan vrouwen (p <.05). Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

12 Hypothese toetsend onderzoek (2) •Vrouwelijke verpleegkundigen scoren significant hoger op de EQ content schalen Empathie, Sociale verantwoordelijkheid en Interpersoonlijke relaties (p <.05). •Psychiatrisch verpleegkundigen in een klinische setting scoren significant hoger op de EQ composite schaal Stressmanagement dan hun collega’s in de ambulante setting (p <.05). Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

13 Hypothese toetsend onderzoek (3) •Er bestaat een positieve significante correlatie tussen leeftijd en het aantal jaren werkervaring enerzijds en E.I. anderzijds (p <.05). Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

14 Participanten •Uit GGz instelling de Gelderse Roos •Totale populatie: 750 •Gestraticifeerde a-selecte steekproef 4 strata: - klinisch + man - klinisch + vrouw - ambulant + man - ambulant + vrouw •Steekproef : 160 (40 per stratum) Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

15 Bar-On EQ-i •Nederlandstalige digitale vragenlijst (Derksen, Jeuken & Klein Herenbrink, 1997) •133 beweringen, zelfbeoordeling •Antwoordcategorieën van 1 tot 5 •Voorbeeld: “ik weet hoe ik kalm moet blijven in moeilijke situaties” “ik geef er de voorkeur aan dat anderen beslissingen voor mij nemen” Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

16 Bar-On EQ-i EQ totaal Composite schalenContent subschalen Intrapersoonlijk aspectenZelfbeeld Emotioneel zelfbewustzijn Assertiviteit Onafhankelijkheid Zelfactualisatie Interpersoonlijke aspectenEmpathie Sociale verantwoordelijkheid Interpersoonlijke relaties Adaptatie aspectenRealiteit toetsing Flexibiliteit Probleem oplossen Stressmanagement aspectenStresstolerantie Impulscontrole Algemene stemmingaspectenOptimisme Geluk

17

18 Resultaten (1) •108 respondenten •Waarvan 98 verpleegkundigen;inclusief IPT,SPV en VS •54 mannen – 54 vrouwen •58 klinisch – 50 ambulant •Gem. leeftijd: 43 jaar •Gem. aantal jaren werkervaring: 16 ½ Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

19 Resultaten (2) •EQ totaal: - gemiddeld 108. Significant hoger dan algemene populatie (p =.00) - mannen  vrouwen: niet significant (p =.056) Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

20 Resultaten (3) •Stressmanagement: - geen significant verschil tussen mannen en vrouwen - geen significant verschil tussen klinisch en ambulant •Relatie leeftijd, werkervaring en EQ: - geen positief significante correlatie Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

21 Resultaten (4) Intrapersoonlijke aspecten Vrouwen scoren significant hoger dan mannen op: -Assertiviteit (p =.00) -Emotioneel zelfbewustzijn (p =.039) -Zelf actualisatie (p =.029) Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

22 Resultaten (5) Interpersoonlijke aspecten Vrouwen scoren significant hoger dan mannen op: - Empathie (p =.015) - Interpersoonlijke relaties (p =.001) - Sociale verantwoordelijkheid (p =.022) Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

23 Praktische relevantie •EQ meten bij werving en selectie •Individueel EQ profiel vaststellen bij coachingstrajecten •Vervolgonderzoek : - samenhang E.I. en kwaliteit werkrelatie - samenhang E.I. en cliënttevredenheid bij man of vrouw - betekenis E.I. voor gedrag van verplk. bij emotiewerk als automutilatie of suïcidaliteit Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008

24 Emotionele intelligentie van psychiatrisch verpleegkundigen Vrouwen zijn meer geschikt dan mannen?! Loes van Dusseldorp De Gelderse Roos 26 mei 2008


Download ppt "OPAAL; bevordert liefde, emotionele uitdrukking, spontaniteit."

Verwante presentaties


Ads door Google