De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OP WEG NAAR TOPZORG IN DE PSYCHIATRISCHE VERPLEEGKUNDE: DE ONTMOETING VAN PRAKTIJK EN WETENSCHAP Dr. Berno van Meijel Lector GGZ-verpleegkunde Hogeschool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OP WEG NAAR TOPZORG IN DE PSYCHIATRISCHE VERPLEEGKUNDE: DE ONTMOETING VAN PRAKTIJK EN WETENSCHAP Dr. Berno van Meijel Lector GGZ-verpleegkunde Hogeschool."— Transcript van de presentatie:

1 OP WEG NAAR TOPZORG IN DE PSYCHIATRISCHE VERPLEEGKUNDE: DE ONTMOETING VAN PRAKTIJK EN WETENSCHAP Dr. Berno van Meijel Lector GGZ-verpleegkunde Hogeschool INHOLLAND 26 mei 2008

2

3

4 Routines en tradities Professionele kennis is weinig expliciet Onduidelijke professionele normen Onvoldoende toetsing professionele handelen We weten niet wat werkt en wat niet We letten niet op de kosten Vrijblijvendheid

5 Topzorg is ………….

6 TOPZORG is ….. Van Dusseldorp e.a. (2007) Emotionele intelligentie Hoekstra e.a. (2007) Attitudes van de studenten HBO-V t.a.v. psychiatrie

7 Wat is goede verpleegkundige zorg? Beschikbaar Aanspreekbaar Betrouwbaar Vaardig in communicatie Niet oordelend Vaardig in signaleren Klumpenaar e.a. (2005)

8 TOPZORG IS ……. Op de hoogte zijn van de wetenschappelijke literatuur zoeken in databases gebruikmaken van systematische reviews Peijenburg e.a. (2008) Agitatie bij dementie Gemen e.a. (2008) Seksualiteit en intimiteit Verkade e.a. (2008) Casemagement in de psychogeriatrie

9 TOPZORG IS ……… DE JUISTE VRAGEN STELLEN!

10 Zorg is effectiever naarmate deze beter aansluit bij de beleving, de feitelijke problemen en wensen en behoeften van patiënten

11 W AAROM IS DE SCHIZOFRENE PATIËNT MEDICATIE - ONTROUW (D OBBER E. A. 2003) ? Medicatie lost mijn problemen niet op! Ik heb geen psychiatrische ziekte … Ik ben geen psychiatrische patiënt Ik moet het zelf doen Ik vergeet die pillen gewoon! Ik voel me er beroerd door en ik word veel te dik!

12 Motivational Interviewing ter bevordering van medicatietrouw bij patiënten met schizofrenie: een interventiebenadering die is afgestemd op de belevingen van de patiënt (Dobber e.a. 2008)

13 Wat is de prevalentie van agressie-incidenten bij patiënten met niet aangeboren hersenletsel? Welke zijn beïnvloedende factoren ten aanzien van deze agressie? Visscher e.a. (2008)

14 Welke zorgbehoeften hebben thuiswonende ouderen met een depressieve stoornis? Houtjes e.a. (2008)

15 Welke problemen en zorgbehoeften hebben vluchtelingen en asielzoekers met psychiatrische problematiek? Strijk e.a. (2008)

16 Welke problemen ervaren ‘moeilijke patiënten’ ten aanzien van de zorg die zij ontvangen? Hoe kan de zorg beter op hun behoeften worden afgestemd? Koekkoek e.a.(2007/2008)

17 TOPZORG IS ………

18 Onderzoek naar expertpraktijk: behandeling van jeugdigen met Anorexia Nervosa Van Ommen e.a. (2007) Bakker e.a. (2008) Beukers e.a. (2008)

19 T OPZORG IS ……………..

20 Suïcidaliteit (Meerwijk e.a. 2007) Zelfverwonding (Bosman e.a. 2007) Agressie jeugdigen (Hage e.a. 2008) Depressie ouderen (Clignet e.a. 2008) Depressie dementerenden (Verkaik e.a. 2008) Angst en gedragsproblemen VG (Pruijssers e.a. 2006) Agitatie dementie (Peijnenburg e.a. 2007) Agressie forensische psychiatrie (Fluttert e.a. 2006)

21

22 D E ZORGPROFESSIONAL ALS DENKER … EN ALS KUNSTENAAR IN KLINISCH REDENEREN

23 Dank voor je aandacht! www.ggzverpleegkunde.nl


Download ppt "OP WEG NAAR TOPZORG IN DE PSYCHIATRISCHE VERPLEEGKUNDE: DE ONTMOETING VAN PRAKTIJK EN WETENSCHAP Dr. Berno van Meijel Lector GGZ-verpleegkunde Hogeschool."

Verwante presentaties


Ads door Google