De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedrag in organisaties, 10e editie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedrag in organisaties, 10e editie"— Transcript van de presentatie:

1 Gedrag in organisaties, 10e editie
Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge Hoofdstuk 11 Leiderschap

2 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:
1. Leiderschap te definiëren en leiderschap te vergelijken met management. 2. De conclusies over karaktereigenschappen en gedragstheorieën samen te vatten. 3. De wetenschappelijke waarde van contingentietheorieen over leiderschap te beoordelen.

3 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:
Charismatisch, transformationeel en authentiek leiderschap te vergelijken en tegen elkaar af te zetten. Aan te geven in welke situaties leiderschap niet nodig is. Te beoordelen of de concepten van charismatisch en transformationeel leiderschap in alle culturen gelden.

4 Verschil tussen leiderschap en management:
Management gaat over het omgaan met complexiteit; leiderschap gaat over het omgaan met verandering. Leiderschap is het vermogen om een groep zo te beïnvloeden dat die zich inzet voor een visie of serie doelstellingen. Een manager is niet per definitie een leider.

5 Theorieën over karaktereigenschappen
Zeven trekken onderscheiden leiders van niet-leiders (jaren negentig): ambitie en energie verlangen om leiding te geven oprechtheid en integriteit zelfvertrouwen intelligentie zelfkennis werkgerelateerde kennis

6 Karaktereigenschappen
Persoonlijkheidskenmerken kunnen leiderschap voorspellen. (Zie de Grote Vijf.) Persoonlijkheidskenmerken voorspellen het opkomen van leiders, maar wat betreft het onderscheid tussen effectieve en ineffectieve leiders is dit minder duidelijk.

7 Theorieën over gedrag Veronderstellen dat mensen getraind kunnen worden om een leider te worden Onderzochten het gedrag van leiders Voorzien in het basisontwerp voor trainingprogramma’s

8 Ohio State Studies Ontwikkelden twee categorieën over leiderschapsgedrag: Structuur-initiatie – het organiseren en ordenen van werk, werkrelaties, en doelen Consideratie – bekommert zich om het welzijn, de status en tevredenheid van zijn volgelingen

9 Onderzoek van de Universiteit van Michigan
Werknemersgericht – veel aandacht voor intermenselijke relaties Productiegericht - nadruk op technische of taakaspecten van het werk

10 Contingentietheorieën
Fiedler-model ‘Leader-member exchange’-model

11 Leiderschapsmodel van Fiedler
Voor goede groepsprestaties moet de wijze waarop de leider met zijn werknemers omgaat, aansluiten op de hoeveelheid invloed die de situatie hem geeft. LPC-vragenlijst (least-preferred co-worker)

12 Contingentievariabelen van Fiedler
Leider-groepslidrelaties Taakstructuur Positiemacht

13 Het Fiedler-model

14 Leiders en situaties Het verbeteren van effectief leiderschap:
Kies een nieuwe leider die bij een situatie past. Kies een nieuwe situatie die bij een leider past.

15 Leader-member exchange
Leiders maken onderscheid tussen volgelingen. Dat onderscheid is niet willekeurig. Volgelingen met de status vertrouweling krijgen een betere beoordeling en zijn tevredener.

16 Uitwisseling tussen leider en leden

17 Theorie van charismatisch leiderschap
Volgelingen kennen iemand heroïsche of buitengewone kwaliteiten toe wanneer ze bepaald gedrag waarnemen

18 Hoe charismatische leiders hun volgelingen beïnvloeden
formuleert een aanlokkelijke visie. maakt zijn hoge verwachtingen ten aanzien van de prestaties duidelijk. brengt in woord en daad een nieuwe serie waarden over. offert zich op en vertoont onconventioneel gedrag waaruit moed en overtuigingen over zijn visie blijken.

19 Transformationeel leiderschap
Transformationele leiders – transformeren hun volgelingen door het belang en de waarde van taken te benadrukken Transactionele leiders – sturen hun volgelingen in de richting van bepaalde doelen en motiveren door rollen en taken te verduidelijken

20 Transformationele leiders
Besteden aandacht aan zorgen en ontwikkelingsbehoeften van individuele volgelingen. Veranderen het bewustzijn van volgelingen over bepaalde kwesties. Kunnen volgelingen opwekken, enthousiasmeren en inspireren.

21

22 Authentiek leiderschap
Authentieke leiders weten wie ze zijn, weten waar ze in geloven en waar ze waarde aan hechten, en handelen daar open en oprecht in. Ethiek en vertrouwen spelen in deze vorm een grotere rol.

23 Attributietheorie over leiderschap
Leiderschap is niet meer dan een kenmerk dat mensen aan anderen toeschrijven. Als leider moet je vooral de schijn ophouden een goed leider te zijn.

24 Vervangen/neutraliseren van de invloed van de leider

25 Leiders vinden en creëren
Selectie: zoeken naar persoonlijkheidskenmerken als extraversie, nauwgezetheid, openstaan voor ervaring en Emotionele Intelligentie. Zoeken naar transformationele/ transactionele eigenschappen. Training: geschikt voor mensen die hoog scoren op self-monitoring. Met name operationele vaardigheden kunnen worden aangeleerd.

26 Leiderschap in verschillende culturen
Juiste leiderschapsstijl is per cultuur verschilled Charismatisch/visionair leiderschap komt voor in elke cultuur


Download ppt "Gedrag in organisaties, 10e editie"

Verwante presentaties


Ads door Google