De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DRS. HANNEKE HOEKSTRA, HO-EXTRA DR. BERNO VAN MEIJEL, HOGESCHOOL INHOLLAND Zelfverwonding als bron van ontwrichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DRS. HANNEKE HOEKSTRA, HO-EXTRA DR. BERNO VAN MEIJEL, HOGESCHOOL INHOLLAND Zelfverwonding als bron van ontwrichting."— Transcript van de presentatie:

1 DRS. HANNEKE HOEKSTRA, HO-EXTRA DR. BERNO VAN MEIJEL, HOGESCHOOL INHOLLAND Zelfverwonding als bron van ontwrichting

2 Kaartspel

3 Discussie  Leidt zelfverwonding tot ontwrichting binnen behandelrelaties?  Wanneer wel en wanneer niet?  Wat is het aandeel van de patiënt?  Wat is het aandeel van de hulpverlener?  Hoe spelen teamopvattingen een rol?  Resultaten van de discussie worden in verband gebracht met de beschikbare literatuur hierover.

4 Patiënt Hulpverlener  ZB is een stap naar herstel  ZB is een overlevingsstrategie en een hulpvraag  ZB geeft stressvermindering bij de patiënt  ZB is ziek gedrag  ZB moet worden gestopt  ZB levert stress op bij hulpverleners Verschillende perspectieven

5 Van belang in de relatie  Helpen bij uiten van emoties  Taal is slechts 1 vorm en veelal voor patiënten de moeilijkste vorm  Positieve relatie  Niet gericht op stoppen van ZB  Respectvolle en onvoorwaardelijke zorg

6

7 Overzicht

8 Jenny Kramer

9

10

11

12 Lisette Verkerk

13

14

15 5 T’s voor effectieve communicatie  Tijd  Timing  Taal  Technieken  Taboes

16 Tijd  Helderheid over de beschikbaarheid van de hulpverlener  Vervanging bij afwezigheid van de vaste hulpverlener  Patiënt verwoordt de behoefte aan de hoeveelheid van contact en onderhandelt hierover

17 Timing  Volgen van therapie-onderdelen wordt afgestemd om de mogelijkheden van de patiënt (stress- regulatie)  Aard van de therapie wordt afgestemd op de mogelijkheden van de patiënt (bijvoorbeeld fysiek contact / toenadering)  Tempo waarmee de hulpverlener de patiënt benadert wordt afgestemd op de mogelijkheden van de patiënt.

18 Taal  Hulpverlener heeft kennis van de specifieke woorden en gedragingen van de patiënt die aangeven of het al of niet goed gaat met de patiënt  Acceptatie van alle communicatie-uitingen die uitdrukking geven aan stress en emoties (dus ook zelfverwonding)  Patiënt wordt ondersteund in de communicatie van gedachten en emoties (al dan niet verbaal)  Herdefiniëring en normalisering van zelfverwonding als ‘functioneel’ gedrag  Vermijding van ‘pathologiserend jargon’

19 Technieken  ‘Peilen van de onmiddellijke behoeften’ : wat helpt je wel en wat niet als je het moeilijk hebt?  Activiteiten in het kader van het signaleringsplan: alledaagse activiteiten die bijdragen aan stress- en emotieregulatie

20 Taboes  Open communicatie over zelfverwonding  Waar wil de patiënt wel/niet over praten? (lijst met ‘moeilijke onderwerpen’ )  Levenslijn: gebeurtenissen in je leven waarover je wilt praten.

21 - VROEGTIJDIG INGRIJPEN IN HET PROCES VAN ZELFVERWONDING - Vroegsignalering en vroege interventie

22 Proces van zelfverwonden stress tijd F0F2F3 drempel 1010 0 zelfverwonden F1

23 Uitlokkers Voortekenen  Alleen zijn  Conflicten  Afgewezen worden  Herinneringen en herbelevingen  Verveling  Aandachttekort  Naar bed gaan  Bepaalde activiteiten op een dag  Beëindiging contact  Confrontatie met gedrag van anderen  Boosheid  Machteloosheid  Onrust  Leegheid  Vervreemding  Robotachtige bewegingen  ‘ik doe nooit iets goed’  Stil worden  Verbreken van contact  Oninvoelbaar lachen Vroegsignalering


Download ppt "DRS. HANNEKE HOEKSTRA, HO-EXTRA DR. BERNO VAN MEIJEL, HOGESCHOOL INHOLLAND Zelfverwonding als bron van ontwrichting."

Verwante presentaties


Ads door Google