De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 de collegagroep voor zorgcoördinatoren 17/01/2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 de collegagroep voor zorgcoördinatoren 17/01/2012."— Transcript van de presentatie:

1 3 de collegagroep voor zorgcoördinatoren 17/01/2012

2 Programma: Het tomatisavontuur van de Triangel. Casussen ahv coöperatieve werkvormen. Presentatie Kies Raak in het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding door vzw De schoolbrug. Een toetje! Schoolrijpheid opdracht via google.docs. Interessante studiedagen Simple Simon.

3 “Tomatis luistertraining.”

4 Misschien weten jullie dat we bij ons op school al enkele jaren bezig zijn met Tomatisluistertraining: het gehoor van kleuters wordt via muziek op bepaalde frequenties getraind in het oppikken van de frequenties van onze taal. Dit is belangrijk voor het correct horen van alle klanken in het Nederlands. Er zijn momenteel drie scholen die dit organiseren in België. Wij zijn op bezoek geweest in de andere twee scholen, en we hebben ons laten overtuigen door hun enthousiasme om ook in te stappen in het Tomatisavontuur. Het is zeker een enorme investering, zowel naar middelen als naar tijd en organisatie toe, maar de eerste resultaten lijken goed. Zo hebben we vorig jaar een grote verbetering gezien in het lezen en in de werkhouding van de kinderen die startten in het eerste leerjaar (na één jaar Tomatis luistertraining).

5 Casussen uit de groep!

6 Ik wil als zorg-gokjuf graag een comeniusproject rond “zittenblijven” uitschrijven. Kan ik dit als de andere leerkrachten dit niet zien zitten? Voor onze school willen we graag starten met een zorgwebsite. Nu gebruiken we blogspot voor alle klasblogs. Maar deze is niet zo gebruiksvriendelijk als opzoek- of infomedium. Weet jij een andere methode die 'gratis' is of hebben we daar geld voor?

7 Een toetje!

8 Kies Raak door vzw de Schoolbrug Doelstellingen Ouders maken een bewuste school- en studiekeuze. D.w.z.: - in overin overleg met het kind - in overeenstemming met interesses en mogelijkheden van het kind - starten tijdig met het nadenken over een school- en studiekeuze - schrijven hun kind ook tijdig in - kennen hun rechten bij inschrijving in een nieuwe school en raken ook ingeschreven. School, CLB en De Studiewijzer geven voldoende informatie afgestemd op de doelgroep zodat ouders een bewuste keuze kunnen maken. Inbedding van de activiteiten in de school.

9 Activiteiten in Kies Raak Introduceren van activiteiten in de school zoals: Talentenzoektocht Beroepenmarkt Getuigenissen Info over het secundair onderwijs Schoolbezoeken Stellingen rond schoolkeuze Via multimedia: video, website De Studiewijzer en De Stapper, …

10 Schoolrijpheid

11 Een toetje!

12 Interessante studiedagen.

13 Segregatie in het Basisonderwijs: Het afgelopen jaar kwam de etnische segregatie tussen scholen meerdere malen in de media. Dit ging soms gepaard met het uiten van meningen die niet altijd even onderbouwd waren. Naar aanleiding van de afronding van een vierjarig onderzoeksproject (FWO) naar de omvang, oorzaken en effecten van segregatie in het basisonderwijs organiseren de onderzoekspartners een slotconferentie om een breed netwerk van stakeholders de kans te geven kennis te nemen van de onderzoeksresultaten en hierover in interactie te gaan. Vrijdag 17 februari 2012 - 13u00 – Auditorium Zeger Van Hee – De Valk - Tiensestraat 41, Leuven *Inschrijving vereist €18 inclusief boek

14 1.Communicatie met ouders

15 2. PCM congres Gent

16 Positief leren omgaan met diversiteit via klasuitwisselingen

17 Welbevinden van leerlingen! Hoe gaat de onderwijsinspectie bij een doorlichting het welbevinden van de leerling/cursist na? In de huidige doorlichtingsronde is de component output het vertrekpunt voor de doorlichting. Deze component bestaat naast de meetbare indicatoren 'leerprestaties', 'outcomes' en 'schoolloopbaan', ook uit de (zogenaamde) zachte outputindicator 'tevredenheid'. Deze indicator bestaat op zijn beurt uit de variabelen 'welbevinden van leerlingen/cursisten', 'tevredenheid van de personeelsleden' en 'tevredenheid van partners met wie wordt samengewerkt'. De Vlaamse onderwijsinspectie definieert welbevinden als de mate waarin de leerlingen de school beleven vanuit actuele en duurzame schoolervaringen. Het gaat om een multidimensioneel begrip dat het resultaat is van de perceptie van volgende dimensies: de tevredenheid of hoe leerlingen zich voelen op school en in de klas, de betrokkenheid of de wijze waarop de leerlingen zich engageren op klas- en schoolniveau, het academisch zelfconcept, waarbij de klemtoon ligt op het beeld dat de leerlingen hebben over het eigen schoolse kunnen, het pedagogisch klimaat dat een beeld geeft van de wijze waarop leerlingen het klimaat in de school en in de klas percipiëren de sociale relaties of de interpersoonlijke relaties van de leerlingen op school. Net zoals de gegevens van de harde output nemen de inspecteurs de gegevens die de scholen over 'tevredenheid' ter beschikking stellen, mee als bronnenmateriaal tijdens het vooronderzoek en het doorlichtingsbezoek. Zo bekomen ze een genuanceerd en volledig beeld over de onderwijskwaliteit van een school. De onderwijsinspectie ontwikkelt in de eerste plaats voor het leerplichtonderwijs (bao, bubao type 1 en 8, so, dbso, buso OV3 en OV4) gestandaardiseerde vragenlijsten om te peilen naar het welbevinden van de leerlingen en om na te gaan of scholen in het kader van hun kwaliteitszorg het welbevinden van hun leerlingen bewaken. Vanaf schooljaar 2012-2013 komen de vragenlijsten ter beschikking van de scholen die doorgelicht worden. De vragenlijsten komen vanaf schooljaar 2013-2014 ter beschikking van alle scholen.

18 Simple Simon De film is een langspeelfilm van 87''. Het is geen documentaire maar een grappige film met als hoofdpersonage Simon, een jongen met Asperger. De kenmerken van ASS worden wat uitvergroot en extreem gemaakt om een duidelijk beeld te geven. Ook worden veel beeldende elementen gebruikt om de manier van denken van Simon visueel duidelijk te maken. Handelingsgerichte opbrengsten zijn er zeker, vooral naar inzicht en omgaan met ASS kinderen. De film is een langspeelfilm van 87''. Het is geen documentaire maar een grappige film met als hoofdpersonage Simon, een jongen met Asperger. De kenmerken van ASS worden wat uitvergroot en extreem gemaakt om een duidelijk beeld te geven. Ook worden veel beeldende elementen gebruikt om de manier van denken van Simon visueel duidelijk te maken. Handelingsgerichte opbrengsten zijn er zeker, vooral naar inzicht en omgaan met ASS kinderen


Download ppt "3 de collegagroep voor zorgcoördinatoren 17/01/2012."

Verwante presentaties


Ads door Google