De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Overzicht verwacht wetgevend werk 2008: regelgeving ter voorlegging Raadgevend Comité (DG Controlebeleid)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Overzicht verwacht wetgevend werk 2008: regelgeving ter voorlegging Raadgevend Comité (DG Controlebeleid)"— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Overzicht verwacht wetgevend werk 2008: regelgeving ter voorlegging Raadgevend Comité (DG Controlebeleid) Herman Diricks Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 Regelgeving ter voorlegging Raadgevend Comité KB’s / MB’s Lex Alimentaria Uitwerking en implementatie regelgeving

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB’s / MB’s Primaire productie –Plantaardige productie –Dierlijke productie Transformatie / Distributie Internationale relaties Secretariaat Wetenschappelijk Comité Databanken

4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB’s / MB’s : Primaire plantaardige productie Geen regelgeving voorzien ter voorlegging RC

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB’s / MB’s: Primaire dierlijke productie MB tot vaststelling bepaalde maatregelen ter uitroeiing van OSE KB contaminanten statuut veebeslag KB identificatie en registratie runderen MB aviaire influenza MB vaccinatie bluetongue

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB’s / MB’s: Primaire dierlijke productie KB identificatie en registratie runderen –technische update –reengineering SANITEL –‘opkuis’ naar realiteit

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB’s / MB’s: Transformatie en distributie Wijziging KB van 17 maart 1971 tot onderwerping aan medisch toezicht van al de personen die door hun werkzaamheden rechtstreeks met voedingswaren of –stoffen in aanraking komen en die deze waren kunnen verontreinigen of besmetten –voedselketen –op basis gezamenlijk overleg advies SciCom-HGR en i.s.m. FOD

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB’s / MB’s: Internationale relaties KB betreffende officiële controles voor producten die uit derde landen worden ingevoerd –administratieve vereenvoudiging –omzetting Richtlijn 97/78 (veterinaire controle producten van dierlijke oorsprong + hooi + stro) –plus plantaardige producten, diervoeders, levensmiddelen, contactmaterialen, etc. (cfr. Verordening 882) –basisuitrusting GIP voor rekening van beheerder gebouw (gemeente, havendienst, etc.)

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB’s / MB’s: Secretariaat Wetenschappelijk Comité Geen regelgeving voorzien ter voorlegging RC

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen KB’s / MB’s: Databanken KB m.b.t. de organisatie, de werking en de toegankelijkheid van de databanken van het FAVV –basis: wet van 04/02/2000 –in ministerraad overlegd KB –SANITRACE / Bood-on-Web

11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen LEX ALIMENTARIA één globale, transversale en integrale kaderwet overeenkomstig administratieve vereenvoudiging en Europese regelgeving (Food/Feed Law / officiële controles)

12 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Waarborgen: –gezondheid mens –gezondheid plant –gezondheid dier –veiligheid voedselketen LEX ALIMENTARIA: objectieven (1/2)

13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen LEX ALIMENTARIA: objectieven (2/2) Geen “nieuwe” verplichtingen Toegankelijkheid en leesbaarheid verhogen door een unieke terminologie Verzekeren wettelijke basis voor alle bestaande KB’s / MB’s

14 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen LEX ALIMENTARIA: één kaderwet Globaal: normatief + controle Transversaal: bevoegdheden FAVV, FOD VVVL, andere Integraal: integratie bestaande regelgeving 8 WETTEN –Primaire productie: wetten van 1969, ’71, ’83, ’87 en hun uitvoeringsbesluiten –Transformatie: wetten van 1952, ’65, ’75 en hun uitvoeringsbesluiten –Distributie en bescherming consument: wet van 1977 en uitvoeringsbesluiten hiervan

15 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen LEX ALIMENTARIA: gezondheid mens, plant, dier en veiligheid voedselketen INHOUD transversale problematiek productnormen in handel brengen producten import-export-transit dier- en plantgezondheid controle specifieke problematiek: crisis, vergoeding, voorzorgsbeginsel, etc.

16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen LEX ALIMENTARIA FASERING Voorziene datum presentatie eerste ontwerptekst aan minister: einde maart 2008

17 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen UITWERKING EN IMPLEMENTATIE REGELGEVING: PROCEDURE nood aan regelgeving boordtabel regelgeving overleg uitwerking regelgeving pre-implementatie validatie publicatie informatie m.b.t. regelgeving implementatie

18 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen UITWERKING EN IMPLEMENTATIE REGELGEVING: SCHEMA

19 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Overzicht verwacht wetgevend werk 2008: regelgeving ter voorlegging Raadgevend Comité (DG Controlebeleid)"

Verwante presentaties


Ads door Google