De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Traceerbaarheid in de voedselketen “Terug Naar De Oorsprong” Dr.ir. Mia Eeckhout.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Traceerbaarheid in de voedselketen “Terug Naar De Oorsprong” Dr.ir. Mia Eeckhout."— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Traceerbaarheid in de voedselketen “Terug Naar De Oorsprong” Dr.ir. Mia Eeckhout

2 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Lange weg van oorsprong tot bord Traceerbaarheid

3 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Wat wil de consument ? Veilig voedsel en geen voedselschandalen Weten waar het product vandaan komt Duurzame (verantwoorde) productie Weten en begrijpen met welke technologie iets geproduceerd wordt Toegankelijke informatie over product Duidelijke communicatie

4 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april De productieketen: zo sterk als haar zwakste schakel Grondstofleveranciers Diervoederfabricanten Landbouwbedrijven Transport Slachthuizen, uitsnijderijen Vleeswarenindustrie Distributie

5 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Ketencontrole: eerste vereiste voor voedselveiligheid Wie controleert Overheid: FAVV Autocontrole Hoe wordt gecontroleerd Welke procedures Frekwentie van bvb. analyses Hoe efficiënt is de controle

6 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Traceer- en kwaliteitsbewakingssystemen Sanitel: identificatie en registratiesysteem voor dieren Sanhymilk: identificatie en registratiesysteem voor de zuivelsector Beltrace: identificatie en registratiesysteem voor de vleessector Belfyt: identificatie en registratiesysteem voor plantaardige productie

7 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Traceerbaarheid: noodzakelijke voorwaarde voor ketenbewaking Traceerbaarheid = oorsprongsbepaling Doel: Verantwoordelijkheid bij de keten leggen Problemen in de keten efficiënt opsporen Efficiënte recalls organiseren Economische schade beperken Consumenten vertrouwen winnen

8 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april België anno 1999 Januari 1999: probleem met kippen Maart 1999: onderzoek wijst op probleem met vet in voeder April 1999: kippen en broedeieren bevatten verhoogde dioxinegehaltes Mei 1999: Volksgezondheid laat alle kippen en eieren uit de rekken nemen

9 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april vervolg 28 mei officieel verwittigen van EU Juni 1999: afgeleide producten onder bewarend beslag Bewarend beslag op alle slachthuizen Lijst van alle bedrijven die voeder verbruikt hebben dat rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig is van de verdachte vetleverancier Alle dieren in bewarend beslag

10 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april vervolg 4 juni lijst van risicoproducten 2 juni verbod van EU op handel van verdacht Belgisch rund- en varkensvlees en afgeleiden 10 juni op basis van analysen groot deel van sector vrij

11 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Omschrijving van het probleem In juni heeft de overheid een zicht op het verloop van de besmetting: de vetsmelter leverde vet uit de gecontamineerde partij aan 9 mengvoederbedrijven, die op hun beurt op basis hiervan voeder maakten voor 1.400 pluimvee-, varkens- en rundvee-bedrijven 6 % van de landbouwbedrijven blijken potentieel besmet te zijn

12 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Gevolgen dioxine-crisis Economische kater Consumenten vertrouwen geschaad Nood aan een uitgebouwd traceerbaarheidssysteem

13 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Traceerbaarheid van dierlijke producten De grondstof leveranciers Primaire producenten Handelaars Inport-export bedrijven Moeten voldoen aan de door de afnemer gestelde inkoopspecificaties en de gevraagde informatie ter beschikking stellen opdat de levering volledig identificeerbaar zou zijn.

14 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april De grondstof-transporteur Is verantwoordelijk voor het transport van de grondstof naar het veevoerbedrijf Werkt volgens vastgelegde procedures overeengekomen met leverancier en klant Het veevoerbedrijf Ontvangt en controleert de grondstoffen Neemt monsters t.b.v. de controlerende instanties Hanteert een goede manier voor grondstofopslag en verwerking

15 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Verwerking van de grondstoffen in eindproducten Distributie naar verschillende klanten

16 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Datamanagement: uitgebreid systeem van gegevensverzameling Recallmanagement Binnen een kort tijdsbestek kunnen nagaan waar een probleempartij naartoe gegaan is Binnen een kort tijdsbestek kunnen nagaan welke voeders nog gemaakt zijn op basis van de in het verdachte product aanwezige grondstoffen bvb. vet Crisisdraaiboek: wat te doen bij “alarm”

17 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Ontvangst grondstoffen Opslag Doseren …… Verladen en distributie Stroomafwaarts traceren Stroomopwaarts traceren ? Klanten ! Probleemgrondstof Probleemproduct ! Probleem in bedrijf

18 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april De veekweker Herkomst van de dieren Herkomst van het voeder Verkoopgegevens van dieren of eindproducten

19 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Middelen ter ondersteuning Certificering van alle schakels in de keten Grondstofleveranciers Transporteurs Producenten GMP-code = Good Manufacturing/ Managing Practices Certificering op basis van het bewijs dat aan de in de code vermelde richtlijnen voldaan is

20 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april De Belgische minimumeisen Iedere diervoerproducent is verplicht tot het registreren van een aantal gegevens met betrekking tot : Grondstoffen en leveranciers Eindproducten en klanten Iedere diervoerproducent is verplicht tot het nemen en bewaren van monsters van grondstoffen en eindproducten …..

21 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Consumenten en traceerbaarheid De consument moet zich veilig voelen Op maat gesneden en toegankelijke informatie liefst via het etiket Up-stream tracering zorgt voor transparantie in de keten

22 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Eiproducten

23 Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Het kwaliteitslabel: eveneens gebaseerd op traceerbaarheid


Download ppt "Hogeschool Gent dept. BIOT 17 april Traceerbaarheid in de voedselketen “Terug Naar De Oorsprong” Dr.ir. Mia Eeckhout."

Verwante presentaties


Ads door Google