De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 14 april 2013 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:C.M. Visser Organist:Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 14 april 2013 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:C.M. Visser Organist:Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 14 april 2013 middagdienst

2 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:C.M. Visser Organist:Wim Brunsveld

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 473: 1, 2 en 3 Stil gebed, votum en groet Psalm 12 Gebed Lezing: Psalm 12 ‘Het negende gebod’ Preek

4 4 Orde van de dienst - 2 ‘ De grote dag …..’ Gebeden Collectes: 1. Werelddiaconaat 2.Emeritikas ‘Ik geloof dat God mijn Vader…..’ Zegen

5 5 De eerste collecte is voor het verstrekken van microkredieten in Egypte. Met dergelijke kleine leningen kunnen mensen een bedrijfje opzetten en zo worden ze in staat gesteld in hun levensonderhoud te voorzien

6 6 Spreuk van de week “Een verstandig mens loopt niet met zijn kennis te koop, dwazen strooien met hun dwaasheid.” Spreuken 12: 23

7 7 Welkom Mededelingen

8 Gezang 473: 1, 2 en 3 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 8

9 Gezang 473: 1, 2 en 3 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. 9

10 Gezang 473: 1, 2 en 3 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn. 10

11 Stil gebed Votum en groet 11

12 Psalm 12

13

14

15

16

17 Gebed 17

18 18 Schriftlezing Psalm 12 uit de nieuwe bijbelvertaling

19 Psalm 12 1 Voor de koorleider. Op de wijs van De achtste. Een psalm van David. 2 Grijp in, H EER ! Niemand is nog trouw, geen mens spreekt nog waarheid. 3 Ze beliegen elkaar allemaal, vals en verraderlijk is hun woord. 19

20 20 4 H EER, snijd hun valse tongen af, snoer de monden vol grootspraak 5 die zeggen: ‘Met onze tong zijn we sterk, onze mond helpt ons, wie kan ons aan?’

21 21 6 Zwakken en armen zuchten onder het geweld – ‘Om hen sta ik op,’ zegt de H EER, ‘ik breng de redding die zij verlangen.’ 7 De woorden van de H EER zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot zevenmaal toe.

22 22 8 Behoed hen, H EER, bescherm hen steeds tegen dat volk. 9 Overal sluipen verraders rond en onder de mensen verbreidt zich het kwaad.

23 23 Het negende gebod Naar zondag 43 Heidelbergse Catechismus. Bron: ‘Wegwijzer naar Christus’. Tekst: dr. H. van ’t Veld. Melodie gezang 292

24 Het negende gebod: 1 en 2 Wees oprecht in heel uw leven, dat is wat God mij gebiedt. Ga geen vals getuignis geven en verdraai de waarheid niet. Laster mag geen mens onteren, oordeel niemand onverhoord. Als ik satans werk zal weren, dan ontkom ik aan Gods toorn. 24

25 Het negende gebod: 1 en 2 Waarheid moet ik altijd spreken, als ik voor de rechtbank sta. Waarheid mag mij niet ontbreken, waar ik ben en waar ik ga. Als ik mij steeds weer zal haasten, zover mijn vermogen reikt, goed te spreken van mijn naaste, geef van dankbaarheid ik blijk. 25

26 Preek 26

27 27 De grote dag breekt weldra aan Bron: ‘Schriftberijmingen’, nummer 28. Naar 1 Petrus 4: 7 – 11. Tekst: H. van ’t Veld. Melodie gezang 463.

28 De grote dag……: 4 Laat als u spreekt uw woord steeds zijn een echo van Gods stem en laten diensten, groot en klein een weerschijn van Gods daden zijn, verricht in kracht van Hem. 28

29 Gebeden 29

30 30 Collectes Werelddiaconaat Emeritikas

31 31 Ik geloof dat God mijn Vader….. Bron: ‘Adem van boven’, nummer 26. Tekst A.F. Troost. Melodie gezang 460.

32 Ik geloof dat God mijn Vader: 1, 2 en 3 Ik geloof dat God mijn Vader, bron van al het goede is, die van hemel en van aarde schepper, herder, hoeder is: Hij zal weiden, medelijden, teder als een moeder is. 32

33 Ik geloof dat God mijn Vader: 1, 2 en 3 Ik geloof dat Jezus Heer is, die zachtmoedig binnenrijdt, aan wie alle dank en eer is: zaad, tot ondergang bereid- opgestaan en opgevaren keert Hij weer in heerlijkheid. 33

34 Ik geloof dat God mijn Vader: 1, 2 en 3 Ik geloof: de Geest, de Trooster, en één kerk, de ware bruid, de vergeving van de zonden, paaslicht dat ons graf ontsluit,- eeuwig samen zing ik: Amen, roep ik, God, uw glorie uit! 34

35 35 Zegen te beantwoorden met

36 36


Download ppt "1 Zondag 14 april 2013 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:C.M. Visser Organist:Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google