De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBS ’Samen veilig’ Elke medewerker is veiligheidskundige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBS ’Samen veilig’ Elke medewerker is veiligheidskundige."— Transcript van de presentatie:

1 BBS ’Samen veilig’ Elke medewerker is veiligheidskundige

2

3 1a 2 3 4 5 6 1b 7 8 9 10 Yara Sluiskil 1a-1b - Power Plant5 - Nitric acid 7 9 - Ammonia unit E 2 - Urea Granules6 - Nitric acid 6 10 - Carbon Dioxide 3 - Nitrate Granules7 - Ammonia unit C 11 - Product storage 4 – Urea unit 68 - Ammonia unit D 11

4 Yara Sluiskil Production Process Flow Chart

5 Yara in verandering Doelgerichter functioneren  Functioneren Beoordelen Ontwikkelen Direct en open communiceren  Ontwikkelingstraject Verantwoordelijkheid nemen Intiatief nemen en waarderen  Topprioriteiten Veilig werken  Behaviour Based Safety  Verandering veiligheidscultuur staat niet op zichzelf  BBS programma van en voor de medewerkers

6 Aanleiding BBS Veiligere Installaties en Systemen Meer Procedures en Training Veiliger Gedrag Ongevallen Tijd

7 Drie nachten op de site … Brokken stampen Krap naar boven Stof overal In een tunnel met stok Flappen wegbeuken Stootkracht Krap bewegen Leuning dichtbij Hand bijna klem Het sneeuwt maar door Einde links Begin rechts Moe naar benee Klauteren Over pijpen heen Niet vallen 10 meter diep Schuin staan Schoenen op glad vlak Toch draaien Niet veilig mogelijk? Hart voor productie Beleid en praktijk Tijd en geld Streven en realiteit Stoppen of doorgaan …

8 Kenmerken BBS Systeem Yara Ongeplande observaties door ‘iedereen’ Observatie: van aanspreken tot ‘anoniem’ melden in database Analyse: van directe actie tot structurele verbetering BBS-teams: elke afdeling, vrijwillig lid, regie/uitvoering verbeteringen BBS Yarabreed: verbetering veiligheidsbeleid BBS database: directe actie, clustermogelijkheid, ‘gedrag – techniek’

9 BBS en leidinggeven Medewerker komt binnen en zegt tegen zijn collega’s aan het tableau: “Ik acht het niet veilig” Hierop zegt collega verwijtend: “Laat mij maar, ik doe het wel …”

10 BBS Samen veilig

11 Recente BBS-observatie Frequente niveaumeting bij granulator : 1.De ladder staat boven een trappengat (valhoogte 5m) 2.Medewerker aangesproken 3.Directe actie: stoppen met meting en steiger plaatsen 4.Nieuwe HESQ-melding voor structurele oplossing

12 Andere voorbeelden PBM-gebruik bijv. verkeerde handschoenen Verkeersgedragbijv. verkeerd parkeren Technische handelingen bijv. ‘draaiende’ breker openmaken en schoonmaken Stellingen en steigersbijv. blokkeren vluchtweg Good House keepingbijv. vallen over troep

13 Resultaten tot op heden 1619 observaties 80% medewerkers observeert(doel: 100%) 30% tijdig besluit observatie(doel: 80%) 65% observaties afgehandeld(doel: 80%) Voorbeeldgedrag leiding 7,0(doel: 8) Veiligheidsgevoel 7,2(doel: 8)  Kwaliteit BBS-observaties neemt toe  Geclusterde observaties leiden tot verbetering beleid  Sturing door managers neemt toe

14 BBS-observaties naar soort gedrag

15 BBS observaties naar soort gevaar

16 Voorbeeld BBS communicatie BBS Stand van Zaken januari 2007 Focus op gedrag toegenomen Kwaliteit BBS-meldingen neemt toe BBS Stand van Zaken januari 2007 Focus op gedrag toegenomen Kwaliteit BBS-meldingen neemt toe We hebben nu met z’n allen bereikt dat meer dan 80% van de medewerkers observeert. Dat is mooi. De poppen kunnen omhoog! Evengoed blijven we voor de 100% gaan, want door te observeren en te melden verhogen we onze veiligheid per direct en kunnen de BBS-teams maatregelen nemen.Daarnaast kunnen we stellen dat steeds meer observaties echt gedragsgerelateerd zijn, inclusief een directe actie ter plekke. Prijswinnaars BBS Ontwerpwedstrijd Bij de start van het BBS-project is de ontwerpwedstrijd gelanceerd. Wie iets moois creëert wat ‘samen veilig’ symboliseert, wordt met een prijs beloond. De inzendingen waren beperkt wat maakte dat de inzenders op voorhand zijn beloond met een etentje, als blijk van waardering voor hun deelname. Hoewel dit is gecommuniceerd met een herhaald verzoek voor nieuwe inzendingen, heeft dit niet geleid tot meer inzendingen. Mogelijk is de expressieve behoefte onder ons wat laag. De tijd van wachten is voorbij. We hebben nu besloten alle inzenders te gaan belonen met het ten toon spreiden van hun creatie in de loop van 2007 via onze screen saver. Daarnaast ontvangen de deelnemers hun eigen creatie ingelijst terug en ontvangen zij een sport- of bioscoopbon naar keuze. Aanpak Yara-brede BBS-observaties Via BBS Yara breed lopen er 2 zaken. Enerzijds waren er heel wat observaties met betrekking tot het noodplan, vandaar dat er een train the trainer sessie geweest is waar de hoofdlijnen van het noodplan nog eens extra toegelicht zijn. De medewerkers die hiervoor getraind zijn, gaan nu binnen hun eigen afdeling deze noodplaninstructie geven. Anderzijds zijn er ook heel wat observaties over het PBM beleid binnen Yara Sluiskil. Vandaar dat er vanuit de KAM een evaluatie gestart is van het huidige PBM-beleid. Is dit beleid gekend en wordt het nageleefd? Is het huidige beleid voor verbetering vatbaar? Onze afdeling KAM zal dit vlot oppakken. Integratie BBS/HESQ Nu het BBS-project zijn vruchten begint af te werpen, zijn we nu zover dat we bij elke onveiligheid spontaan kijken naar wat we zowel technisch als op gedrag kunnen verbeteren. Om de kwaliteit te waarborgen zal de integratie per afdeling plaats vinden. De integratie wil zeggen dat het BBS-team en het HESQ-team op termijn 1 team vormen die samen technische en gedragsmaatregelen nemen. Elk BBS-team en elk HESQ-team moet voor integratie eerst voldoen aan meerdere doelstellingen, zoals 85% observerende medewerkers zowel voor BBS als HESQ. Een nieuw projectteam Integratie BBS/HESQ ondersteunt dit proces. Met vriendelijke en veilige groet, Rob Verkerke

17 Verdere planning Prestatie-eisen BBS  stuurcijfers per afdeling Prestatie eisen HESQ  stuurcijfers per afdeling Integratie BBS-HESQ  BBS en HESQ worden 1 team  1 nieuwe ‘internationale’ database In nabije toekomst  Behaviour Based Performance?

18 Voorbeeld stuurcijfers

19 Elke medewerker is veiligheidskundige!

20

21 Ben je geinteresseerd in meer informatie of overleg? Yara Sluiskil BV Rob Verkerke rob.verkerke@yara.com tel. 0031610558515


Download ppt "BBS ’Samen veilig’ Elke medewerker is veiligheidskundige."

Verwante presentaties


Ads door Google