De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elke medewerker is veiligheidskundige

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elke medewerker is veiligheidskundige"— Transcript van de presentatie:

1 Elke medewerker is veiligheidskundige
BBS ’Samen veilig’ Elke medewerker is veiligheidskundige

2

3 Yara Sluiskil 1a-1b - Power Plant 5 - Nitric acid Ammonia unit E 2 - Urea Granules 6 - Nitric acid Carbon Dioxide 3 - Nitrate Granules 7 - Ammonia unit C Product storage 4 – Urea unit Ammonia unit D 9 8 5 6 7 1b 10 4 2 3 11 1a

4 Yara Sluiskil Production Process Flow Chart

5 Yara in verandering Doelgerichter functioneren  Functioneren Beoordelen Ontwikkelen Direct en open communiceren  Ontwikkelingstraject Verantwoordelijkheid nemen Intiatief nemen en waarderen  Topprioriteiten Veilig werken  Behaviour Based Safety Verandering veiligheidscultuur staat niet op zichzelf BBS programma van en voor de medewerkers

6 Aanleiding BBS Ongevallen Veiligere Installaties en Systemen Meer
Procedures en Training Veiliger Gedrag Eerst top-down: installaties en systemen Daarna meer communcatie top  down over werkwijze Veilig gedrag is bottom-up: wat vind jij veilig? Jij krijgt het gevoel van niet pluis en dan beslis jezelf te stoppen en eerst te overleggen met je collega’s en je leiding hoe het veiliger kan. We moeten met BBS zien te bereiken dat we allemaal zo bewust met veiligheid omgaan. In ieder geval ik mij daar 200% voor inzetten. … Hoe staat het er nu voor? (volgende slide) Tijd

7 Drie nachten op de site … Brokken stampen Krap naar boven Stof overal
In een tunnel met stok Flappen wegbeuken Stootkracht Krap bewegen Leuning dichtbij Hand bijna klem Het sneeuwt maar door Einde links Begin rechts Moe naar benee Klauteren Over pijpen heen Niet vallen 10 meter diep Schuin staan Schoenen op glad vlak Toch draaien Niet veilig mogelijk? Hart voor productie Beleid en praktijk Tijd en geld Streven en realiteit Stoppen of doorgaan

8 Kenmerken BBS Systeem Yara
Ongeplande observaties door ‘iedereen’ Observatie : van aanspreken tot ‘anoniem’ melden in database Analyse : van directe actie tot structurele verbetering BBS-teams : elke afdeling, vrijwillig lid, regie/uitvoering verbeteringen BBS Yarabreed : verbetering veiligheidsbeleid BBS database : directe actie, clustermogelijkheid, ‘gedrag – techniek’

9 “Laat mij maar, ik doe het wel …”
BBS en leidinggeven Medewerker komt binnen en zegt tegen zijn collega’s aan het tableau: “Ik acht het niet veilig” Hierop zegt collega verwijtend: “Laat mij maar, ik doe het wel …” Plaatje erbij. Vragen aan Jan Scheele. HG: hebben marc en Jan toegang tot deze plaatjes? Kunnen ook op internet gezocht worden.

10 BBS Samen veilig

11 Recente BBS-observatie
Frequente niveaumeting bij granulator : De ladder staat boven een trappengat (valhoogte 5m) Medewerker aangesproken Directe actie: stoppen met meting en steiger plaatsen Nieuwe HESQ-melding voor structurele oplossing

12 Andere voorbeelden PBM-gebruik bijv. verkeerde handschoenen
Verkeersgedrag bijv. verkeerd parkeren Technische handelingen bijv. ‘draaiende’ breker openmaken en schoonmaken Stellingen en steigers bijv. blokkeren vluchtweg Good House keeping bijv. vallen over troep

13 Resultaten tot op heden
1619 observaties 80% medewerkers observeert (doel: 100%) 30% tijdig besluit observatie (doel: 80%) 65% observaties afgehandeld (doel: 80%) Voorbeeldgedrag leiding 7,0 (doel: 8) Veiligheidsgevoel 7,2 (doel: 8) Kwaliteit BBS-observaties neemt toe Geclusterde observaties leiden tot verbetering beleid Sturing door managers neemt toe

14 BBS-observaties naar soort gedrag

15 BBS observaties naar soort gevaar

16 Voorbeeld BBS communicatie
BBS Stand van Zaken januari 2007 Focus op gedrag toegenomen Kwaliteit BBS-meldingen neemt toe Voorbeeld BBS communicatie BBS Stand van Zaken januari 2007 Focus op gedrag toegenomen Kwaliteit BBS-meldingen neemt toe We hebben nu met z’n allen bereikt dat meer dan 80% van de medewerkers observeert. Dat is mooi. De poppen kunnen omhoog! Evengoed blijven we voor de 100% gaan, want door te observeren en te melden verhogen we onze veiligheid per direct en kunnen de BBS-teams maatregelen nemen.Daarnaast kunnen we stellen dat steeds meer observaties echt gedragsgerelateerd zijn, inclusief een directe actie ter plekke. Prijswinnaars BBS Ontwerpwedstrijd Bij de start van het BBS-project is de ontwerpwedstrijd gelanceerd. Wie iets moois creëert wat ‘samen veilig’ symboliseert, wordt met een prijs beloond. De inzendingen waren beperkt wat maakte dat de inzenders op voorhand zijn beloond met een etentje, als blijk van waardering voor hun deelname. Hoewel dit is gecommuniceerd met een herhaald verzoek voor nieuwe inzendingen, heeft dit niet geleid tot meer inzendingen. Mogelijk is de expressieve behoefte onder ons wat laag. De tijd van wachten is voorbij. We hebben nu besloten alle inzenders te gaan belonen met het ten toon spreiden van hun creatie in de loop van 2007 via onze screen saver. Daarnaast ontvangen de deelnemers hun eigen creatie ingelijst terug en ontvangen zij een sport- of bioscoopbon naar keuze. Aanpak Yara-brede BBS-observaties Via BBS Yara breed lopen er 2 zaken. Enerzijds waren er heel wat observaties met betrekking tot het noodplan, vandaar dat er een train the trainer sessie geweest is waar de hoofdlijnen van het noodplan nog eens extra toegelicht zijn. De medewerkers die hiervoor getraind zijn, gaan nu binnen hun eigen afdeling deze noodplaninstructie geven. Anderzijds zijn er ook heel wat observaties over het PBM beleid binnen Yara Sluiskil. Vandaar dat er vanuit de KAM een evaluatie gestart is van het huidige PBM-beleid. Is dit beleid gekend en wordt het nageleefd? Is het huidige beleid voor verbetering vatbaar? Onze afdeling KAM zal dit vlot oppakken. Integratie BBS/HESQ Nu het BBS-project zijn vruchten begint af te werpen, zijn we nu zover dat we bij elke onveiligheid spontaan kijken naar wat we zowel technisch als op gedrag kunnen verbeteren. Om de kwaliteit te waarborgen zal de integratie per afdeling plaats vinden. De integratie wil zeggen dat het BBS-team en het HESQ-team op termijn 1 team vormen die samen technische en gedragsmaatregelen nemen. Elk BBS-team en elk HESQ-team moet voor integratie eerst voldoen aan meerdere doelstellingen, zoals 85% observerende medewerkers zowel voor BBS als HESQ. Een nieuw projectteam Integratie BBS/HESQ ondersteunt dit proces. Met vriendelijke en veilige groet, Rob Verkerke

17 Verdere planning Prestatie-eisen BBS  stuurcijfers per afdeling
Prestatie eisen HESQ  stuurcijfers per afdeling Integratie BBS-HESQ  BBS en HESQ worden 1 team  1 nieuwe ‘internationale’ database In nabije toekomst  Behaviour Based Performance?

18 Voorbeeld stuurcijfers

19 Elke medewerker is veiligheidskundige!

20

21 Ben je geinteresseerd in meer informatie of overleg?
Yara Sluiskil BV Rob Verkerke tel


Download ppt "Elke medewerker is veiligheidskundige"

Verwante presentaties


Ads door Google