De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een impressie van aanpak en resultaten Presentatie 3 september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een impressie van aanpak en resultaten Presentatie 3 september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Een impressie van aanpak en resultaten Presentatie 3 september 2009

2 Opbouw presentaties Aanleiding en doel Uitgangspunten Thema’s Resultaten Conclusies en aanbevelingen Discussie

3 Aanleiding en doel Aanleiding Problemen met onveiligheid, criminaliteit en overlast Veel achterstandsituaties in huishoudens Investering in mensen ter verbetering van de sociaal-economische positie van bewoners Fysieke plannen voor THEMA door corporaties Mitros en Portaal Doel: Perspectief op sociale stijging voor 724 huishoudens Op huishoudniveau: meedoen en vooruitkomen (sociaal, economisch, fysiek) Op collectief niveau: prettig wonen en samenleven van bewoners in de wijk, nu en in de toekomst

4 Uitgangspunten Mensen ook daadwerkelijk iets bieden Om bewoners snel en adequaat te kunnen helpen: Convenant met samenwerkingspartners. Afspraak met de gemeente voor snel zoeken naar oplossingen in geval van wachtlijsten. Eigen coaches voor mensen met meervoudige problematiek.

5 Thema’s Met alle bewoners ‘gesprek achter de voordeur ‘ Thema’s: 1.Wonen, woonomgeving en leefbaarheid 2.Werk in brede zin 3.Inkomen 4.Welzijn en ontmoeting 5.Gezondheid, beweging en opvoeding 6.Onderwijs 7.Vrije tijd

6 Met wie hebben we gesproken? 564 van de 724 huishoudens bereikt (78%) 459 van de 724 huishoudens geïnterviewd (63%) Non respons

7 Resultaten Wonen 56% is tevreden tot zeer tevreden met zijn huis. Ruim 40% is het eens met de stelling ‘Mensen in deze buurt kennen elkaar niet’. 81% vindt dat er verbeteringen aan woningen en buurt nodig is. 58% van de huishoudens wil in de wijk Overvecht blijven wonen. 40% wil meedenken over de plannen voor de wijk. 87% voelt zich verantwoordelijk voor zijn portiek 66% voelt zich veilig in de wijk 50% vindt dat jongeren voor overlast zorgen

8 Resultaten Kansen Afspraken gemaakt op gebied van:

9 Voorbeelden en ervaringen ‘Vicieuze cirkels doorbroken’ ‘Financieel probleem bleek taalprobleem’ ‘Van verkeerd vriendje tot case-manager’ ‘Weg gewezen in lokettenbrij’ ‘Hoogopgeleide vluchteling uit isolement’ ‘Nadruk op kansen maakt positieve energie los’

10 Succesfactoren Project van iedereen Gemeentelijke backoffice voor knelpunten Korte lijnen tussen projectorganisatie en leverende organisaties Outreachende aanpak van instanties Warme overdracht

11 Aanbevelingen M.b.t. de effectiviteit van de aanpak: Definieer sociale vooruitgang Zoek een goede balans tussen vrijblijvendheid en aansporing Blijf over een langere periode actief in de wijk M.b.t. de efficiency van de aanpak: Niet altijd alle huishoudens bezoeken Op voorhand het aantal samenwerkingspartners beperken Minder extern inkopen

12 Conclusies 1.De methode om achter de voordeur te kijken is een effectieve methode om verschil te maken 2.Ook in collectieve zin is het project betekenisvol geweest 3.De zware inzet van Portaal en Mitros bij het project Wonen en Kansen en de bereidheid om snel besluiten te nemen, heeft een positieve invloed gehad. 4.Veel hangt af van de kwaliteit van samenwerking met interviewers 5.Er zijn vervolgprogramma’s opgezet 6.Goede kwaliteit, dus genoeg redenen om de methode ook elders toe te passen 7.Kostenintensief project

13 Wonen en Kansen is mede mogelijk gemaakt door... Stade Advies Mexit Gemeente Utrecht Netwerk extreme woonoverlast Utrecht Veilig! CWI UWV Kresietbank Inburgering Jongerenloket Cumulus Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Stichting Tussenvoorziening Bureau Inburgering Let’s talk ROC Midden Nederland GG&GD Projectbureau Jeugd W12 Ouder kind centrum Indigo (Altrecht) JAT Dienst SO Big!Move Utrechts Centrum voor Kunsten JeugdAdviesTeam Jeugdzorg De Bakkerij Milieupunt Vluchtelingenwerk Midden-Nederland


Download ppt "Een impressie van aanpak en resultaten Presentatie 3 september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google