De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In de frontlinie tussen hulp en recht 1 van 18 Hoofdstuk 8 De organisatie en de menselijke maat of: Hoe steunt de organisatie de uitvoering van de frontliniewerkers?

Verwante presentaties


Presentatie over: "In de frontlinie tussen hulp en recht 1 van 18 Hoofdstuk 8 De organisatie en de menselijke maat of: Hoe steunt de organisatie de uitvoering van de frontliniewerkers?"— Transcript van de presentatie:

1 In de frontlinie tussen hulp en recht 1 van 18 Hoofdstuk 8 De organisatie en de menselijke maat of: Hoe steunt de organisatie de uitvoering van de frontliniewerkers?

2 In de frontlinie tussen hulp en recht 2 van 18 Waar zitten de verschillen? UWVAH

3 In de frontlinie tussen hulp en recht 3 van 18 De verschillen Maatschappelijke opdracht en verantwoording Financiering Structuur en cultuur De verhouding tot de klanten/cliënten of burgers

4 In de frontlinie tussen hulp en recht 4 van 18 Maatschappelijke opdracht 1 De politiek bepaalt de opdracht De politiek moet het eens worden en let niet op de uitvoerbaarheid De instelling krijgt een inspanningsverplichting, maar moet zelf bedenken hoe het wordt uitgevoerd En de praktijk is heel lastig

5 In de frontlinie tussen hulp en recht 5 van 18 Maatschappelijke opdracht 2 Monopoliepositie Verantwoording afleggen aan de overheid Risico dat verantwoording afleggen doel op zichzelf wordt

6 In de frontlinie tussen hulp en recht 6 van 18 Financiering Subsidie van ‘onze belastingcenten’ Laag kostenbewustzijn Marktwerking en privatisering moeten kosten drukken, maar: –niet altijd goed voor de kwaliteit –kun je vitale functies als veiligheid, zorg en onderwijs aan de markt overlaten? –kosten moeten onder controle blijven –kosten van aanbesteding zijn hoog

7 In de frontlinie tussen hulp en recht 7 van 18 Structuur en cultuur Piramidemodel is goed voor overheidsinstelling, maar afstand naar uitvoering is groot Verslaafdheid aan regels, onzekerheidsvermijding en rugdekking Boedelscheiding van sturen, denken, controleren, uitvoeren en coachen WRR 2004

8 In de frontlinie tussen hulp en recht 8 van 18 Bourdieu: linker- en rechterhand

9 In de frontlinie tussen hulp en recht 9 van 18 Beroepszeer (Dorien Pessers) Bedrijfsmatige aanpak vreemd Schijntaal van management Beroepseer en vakkennis ondergesneeuwd Tijdschrijven In structuur en cultuur aanknopingspunten zoeken om te kantelen

10 In de frontlinie tussen hulp en recht 10 van 18 Relatie tot de klant/burger Bedrijfscultuur ziet klant als kritische consument En dat is al gauw een calculerende burger Reactie: zaken ingewikkeld maken Dat kan calculerende burger wel aan, zwakke burger niet! De burger bestaat niet

11 In de frontlinie tussen hulp en recht 11 van 18 Relatie tot de klant/burger - vervolg Meerderheid van burgers deugt (Nationale ombudsman) Wegen zoeken om burger/klant bij beleid te betrekken, kan ook via werkers

12 In de frontlinie tussen hulp en recht 12 van 18 Werkers hebben dilemma’s… organisaties ook

13 In de frontlinie tussen hulp en recht 13 van 18 Discretionaire ruimte Als werkers ruimte hebben, hoe controleer je hen dan? Zijn werkers deskundig en professioneel genoeg? Zijn er risico’s op willekeur? Veel klachten om bejegening, dus toch maar weer voorschriften?

14 In de frontlinie tussen hulp en recht 14 van 18 Bureaucratie Weber: zorgvuldig, integer, niet vooringenomen, loyaal, inhoudelijk deskundig ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’, ramp om grotere ramp te voorkomen Tjeenk Willink: constitutionele regels moeten aangevuld worden met inhoudelijk verhaal. De uitvoering moet onder Hollandse kaasstolp vandaan

15 In de frontlinie tussen hulp en recht 15 van 18 Controle en kwaliteitsbewaking Decentraliseren en terug als het fout gaat Meten heeft ‘perverse effecten’: bonnen schrijven, kinderen wegmoffelen en gebrek aan duurzame oplossingen

16 In de frontlinie tussen hulp en recht 16 van 18 Fouten en catastrofes

17 In de frontlinie tussen hulp en recht 17 van 18 Catastrofes Maasmeisje Peuter Savanna Julian C. Procedures kunnen rampen niet voorkomen: soms zelfs veroorzaken als je niet nadenkt Samenwerken kan misgaan Wie is schuldig? Pikmeerarrest vervallen, overheid ook aansprakelijk

18 In de frontlinie tussen hulp en recht 18 van 18 Hoe vind je de menselijke maat? Dereguleren (de Kafkabrigade) Systematische signalering Investeren in kritische tegenspelers Investeren in professionals Slim toezicht, benchmarking en kennisallianties Vieren van succes, best practice Uitvoering weer centraal


Download ppt "In de frontlinie tussen hulp en recht 1 van 18 Hoofdstuk 8 De organisatie en de menselijke maat of: Hoe steunt de organisatie de uitvoering van de frontliniewerkers?"

Verwante presentaties


Ads door Google