De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategie Ontwikkeling Zuidvleugel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategie Ontwikkeling Zuidvleugel"— Transcript van de presentatie:

1 Strategie Ontwikkeling Zuidvleugel
Randstad 2040 Strategie Ontwikkeling Zuidvleugel Cie GROM 3 juli 2008

2 Randstad Urgent – Randstad 2040 overeenkomst
Randstad Urgent – afspraken Randstad 2040 Doelstellingen Planning Inbreng van de Zuidvleugelpartners Kernboodschap Metropolitane strategie Rotterdam – Den Haag Werkdocument “World Port | World City, Rotterdam & Dordrecht” Ambities Strategie Zuidvleugel: -Verstedelijking -Groen- Blauw -Financiering

3 Randstad Urgent – Randstad 2040 overeenkomst
“Vaststellen van een integrale en regionaal gedragen langetermijnvisie Randstad 2040 op hoofdlijnen, die eraan bijdraagt dat de Randstad zich ontwikkelt tot een duurzame en concurrerende Europese topregio. Dr. Jacqueline Cramer, minister VROM Maarten van Poelgeest, wethouder voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, Amsterdam Marnix Norder, wethouder Bouwen en Wonen, Den Haag komen overeen zich te zullen inspannen gezamenlijk vóór het zomerreces van 2008 de integrale lange termijnvisie Randstad vast te stellen en deze, na accordering door de Ministerraad, aan de Tweede (en Eerste) Kamer aan te bieden;………..”

4 Ambtelijk VROM concept Randstad 2040 versie 4 juni
Toekomstbeeld 2040 … De Randstad is in 2040 een (economische) topregio. Het succes is te danken aan de onderscheidende kracht van de Hollandse stedenring. Vanuit mondiaal perspectief is die kracht te vinden in het diverse en vooraanstaande profiel van Amsterdam. Maar ook Rotterdam als wereldhaven, Den Haag als stad van het internationaal recht, Utrecht als nationaal knooppunt van verbindingen en daarnaast de diverse kenniscentra (brainports) en de grote tuinbouwcentra (greenports) dragen bij aan de kracht van de Randstad en van Nederland als geheel … Met andere woorden: Onderkenning van de kracht van Metropolitan Area Amsterdam Onderschatting van de kracht van de regio Rotterdam – Den Haag, “Metropolitan Area Rotterdam – The Hague”

5

6 Inbreng partners Zuidvleugel – Randstad 2040 kernboodschap
De Randstad kent meerdere internationaal opererende economische clusters, die gezamenlijk de internationale concurrentiepositie van de Randstad bepalen De clusters zitten in de gehele Randstad met per cluster het zwaartepunt in een stad Alleen de Randstad als geheel heeft met 7 miljoen inwoners voldoende kritische massa voor een internationaal concurrerend voorzieningenniveau

7 Kernboodschap bestuurlijke inzet
1. Alleen de Randstad als geheel doet er toe door de massa en diversiteit ,die alleen de hele randstad kan bieden (vinden ook adviesraden) 2. De Randstad ontwikkelen met 1 metropolitane kern (Amsterdam) is een suboptimale ontwikkelingsstrategie, ook vanuit nationaal perspectief

8 Kernboodschap bestuurlijke inzet
→Twee vleugels volledig ontwikkelen (Amsterdam en Rotterdam-Den Haag) 3. “Rotterdam is meer dan een haven”: de kracht en potentie van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag (richting 2040) volledig benutten door in te zetten op een brede economie en een aantrekkelijke complete regio (woonmilieus, voorzieningen, etc)

9 Kernboodschap Zuidvleugelpartners randstad 2040

10 Inbreng partners Zuidvleugel – Randstad 2040 Kernboodschap
Versterking Randstad vraagt in Zuidvleugel Verbeteren internationale bereikbaarheid (goederen en personen) via weg, spoor, lucht en water Versterken bestaande stad Binnenstedelijke woningen & topmilieus in en om de stad. Ontwikkeling & herstructurering economische locaties Ontwikkelen van een compleet Zuidvleugel OV-net Aantrekkelijk landschap Duurzame ontwikkeling Zuidvleugel (incl. externe veiligheid)  Metropolitane strategie Rotterdam – Den Haag

11 Rotterdam World Port | World City
…naar een metropoolregio Rotterdam – Den Haag Werkdocument Rotterdam Drechtsteden 26 mei 2008

12 Ambities Regio Rotterdam als centrum van internationaal havennetwerk
Ontwikkeling innovatief en duurzaam energiecluster Wereldcentrum Deltatechnologie Versterken Quality of life en imago

13 Stadshavens

14 Condities een aantrekkelijke en duurzame regio
Binnenstedelijk intensiveren en transformeren→ inclusief werklocaties Nieuwe strategie voor het Deltaland en groen en water in de steden Perspectief voor gebied t.z.v. de Maas/Deltapoort Metrosysteem als ruggengraat voor de metropolitane regio Nationale en internationale bereikbaarheid

15

16 Landschap strategieën
Intensieve recreatie in de regioparken Ruimte voor de delta Duurzame (stads)landbouw

17

18 Inzet Infrastructuur Openbaar vervoer als hoofddrager van bereikbaarheid Complementeren wegenstructuur A4/A15 Inpassing grootschalige infratsructuur (A13/A16, Robel Uitbouw HSL netwerk Oplossen knelpunten goederenvervoer per spoor Luchthavennetwerk Randstad City Airport

19

20 Vervolg Randstad 2040 5/9 in Ministerraad en najaar in de TK
Doorontwikkeling Metropolitane strategie Zuidvleugel tbv Randstad Urgent en de R van Ruimte in het MIRT


Download ppt "Strategie Ontwikkeling Zuidvleugel"

Verwante presentaties


Ads door Google