De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dè Action Learning business school BUSINESS SCHOOL NEDERLAND.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dè Action Learning business school BUSINESS SCHOOL NEDERLAND."— Transcript van de presentatie:

1 dè Action Learning business school BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

2  Vader van 4 jonge kinderen  HEAO Logistiek  Ervaring 20 jaar productielogistiek en IT  Docent MPR voor APICS  Hoofddocent NTI University  Logistieke en IT projecten Arthur van Gemert

3

4 Inhoud Start up N60B 28 februari 2007 ( 1 )  Voorstellen  Praktisch allerlei  Doelstelling Start-up  Eerste kennismakingsronde  Foto ‘s maken en rondleiding door Business School Nederland:  PAUZE  Fase 2  Studiestructuur / data ( met sheet programma- overzicht ) en VAL  Subset  snellezen / veranderk / project rapportage / cc- evaluaties  LUNCH

5 Inhoud Start up ( 2 )  Studiemateriaal  Action learning / AL-workshop / alpen / voorstel en pva / Alp-intervisie / inleveren  Core Course Internationaal Management / studiereis  Info Orientatie Fase 3  Fase 3 : Majors / OA / Dissertation / EML2 / Intervisie fase 3 ( 3 x )  Set Adviser  Logboek  Leerstijlen en leercyclus  MWM2 / De Vraagbaak / Management Podium  PAUZE

6 Inhoud Start up ( 3 )  Kennismaken in subset studenten en hun bedrijf  Presentatie voorbereiden voor de groep  Afspraken subsetbijeenkomsten  SNACK  Presentatie van de subsets  Huiswerk  Uitwisselen Organisatieverslag  Reflectie start-updag  Diner

7 Doel start up (1)  Nader kennismaken met: Business School Nederland………  Studenten, dus set en subsets  Organisaties van studenten  Set adviser(s)  Action Learning en Virtual Action Learning  Materiaal en werkwijze van de studie

8 Doel start up (2)  Ontvangst studiemateriaal  Alle subsetafspraken maken  Eerste huiswerkopdrachten  Uitwisselen organisatieverslagen  Afsluiting met diner

9 Doel start up (2)  Ontvangst studiemateriaal  Alle subsetafspraken maken  Eerste huiswerkopdrachten  Uitwisselen organisatieverslagen  Afsluiting met diner

10 Kennismaken (1) Structuur  Interview in tweetal, 10 minuten pp  Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in paar minuten

11 Kennismaken (2) Inhoud:  Stel jezelf voor d.m.v. een metafoor ( beeld, dier, lied, kunstwerk o.i.d )  Geef twee argumenten voor deze vergelijking  Vertel een prestatie / succes van laatste half jaar, waarop je trots bent plus reden  Waar sta je over twee jaar in het leven…. ( kennis, vaardigheden, procesgang )  Hoe zie je de weg naar het beschreven doel  Vader / moeder / single / kinderen / hobby in combinatie met je doel…..  Drive voor MBA en motivatie voor Business School Nederland MBA

12 Structuur bijeenkomsten A OM-2 A OM-2 A HRM-1 A HRM-1 STARTUPSTARTUP STARTUPSTARTUP A OM-1 A OM-1 LAD (HRM) ALPen LAD (HRM) ALPen M M O O M M O O M M O O M MM-1 M MM-1 O O A MM-2 A MM-2 M M O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O M OM-3 M OM-3 O O A MM-3 A MM-3 M M O O M HRM-3 M HRM-3 O O 3 weken 5 weken 5-15 weken

13 Evaluatie elke Core Coursedag Business School Nederland  Elke lesdag wordt electronisch geevalueerd via mail van de administratie met link naar evaluatieformulieren (is verplicht)

14 Voorafgaand en tussendoor m Snel lezen: 09.30- 17.30 uur 27 maart Schouten&Nelissen Locatie Business School 10 deelnemers Veranderkunde( alle sets N60 ) 2 dagdelen 8 mei 09.30 – 17.30 uur 1e subset bijeenkomst (in Buren) 14 maart 09.30 – 12.30 uur, alle volgende subsetbijeenkomsten plant subset zelf vandaag! O m A ALP (RFC) uitleg 12 juni ( alle sets N60 ) 19.00 – 22.00 uur Plenair !!NB ALP intervisie: n.o.k. m O M

15 Blended learning / Virtual Action Learning (VAL) (1) Blended Learning: combinatie van traditionele leermethoden en e-learning. Redenen: Doelgericht digitaal onderling communiceren en met de Business School Zeer gerichte voorbereiding Variatie in leerproducties Studietempo bevorderend E-learning is instrument van HRM Zwaartepunt studie meer naar voren getrokken Studiebelasting houdt rekening met leren van de techniek! Tempo competentiegericht (virtual) action learning

16 Virtual Action Learning ( VAL ) (2)  Expliciet leerdoelen HRM ( en later FM ) formuleren  3 Leerarrangementen schrijven (LA ) voor zowel HRM als FM  1 LA per CC-dag maken voor visie, instrumenten en integratie passend bij eigen leerdoelen  LAC (= concept ) Let op goede verdeling over de subset  Feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC  Verwerking verbetersuggesties in LAC wordt LAD ( Leerarrangement Definitief )  Elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer  Deadlines! Vraagt agendamanagement!!!  Alp HRM en FM vervallen

17 VAL (3)  Per vak wordt uiteindelijk 1 LA door RFC beoordeeld:  Dit LeerArrangement ‘Advies en implementatie’ bestaat uit (Leer)Doelen, Advies (=LAD +implementatieplan ), Reflectie  Deadline inleveren ( overleg bij vakantie )  Site wordt gesloten Je schrijft een ALP HRM / FM, indien LAD’s ( 3 ) niet binnen de deadlines ingeleverd zijn.  Dit telt ook voor het leerarrangement Advies en implementatie ( 1 )

18 VAL (4) Voor 1 e subsetbijeenkomst van 14 maart Studiewijzer HRM lezen op de website Citowoz te bereiken via www.citowoz.nl/vlc4 Inloggen door vier eerste letters achternaam. Wachtw: HRM. Wachtw (zelf veranderen ) Leerdoelen HRM vaststellen (inzicht in leerdoelen geven) Tijdens de subsetbijeenkomst ( mogelijkheid ): Leerarrangementen Visie verdelen per subset Totale Huiswerk overzicht volgt hieronder

19 VAL (5) Toegang tot de site: www.citowoz.nl/vlc4 Start schema Gebruikersnaam en wachtwoord Leden: @ adres invullen en eigen verhaal

20 Val Subset 1 : (5 personen)

21 Subsets  Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed………  Door set adviser gemaakte indeling in groepjes van 5 personen  Bedoeling: hechte studie-eenheid in voorbereiding op studiedagen en op te leveren werkstukken en kennis en vaardighedenuitwisseling, ondersteuning en plezier en lol.

22 Subsetbijeenkomsten  Voorzitter/notulist  Huisactiviteiten bespreken ( indien nodig )  Subsetopdrachten uit studiewijzer bespreken  Vertaalslag eigen organisaties maken  Eigen vragen / thema’s /stellingen voor docenten en set in subsetformat formuleren en opsturen naar docenten / setleden en set adviser(s)  Zelf plannen op de eerste na ( minimaal 7x )!

23 Opbouw studiemateriaal  VisieHet bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp.  InstrumentenBepaalde methoden, instrumenten of werkwijzenaanreiken.  IntegratieOnderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: in samenhang brengen met andere onderwerpen

24 International Management Opdracht met sub set:  Alp-voorstel 2 weken voor 1e lesdag Int.M  Welke land (reis is facultatief; bovenop inschrijfgeld)  Welke bedrijfstak.  Welk product, goed of dienst  Wat is dominante functionaliteit (OM,FM.HRM,SM, MM,IM)  Docent beoordeelt plan van aanpak en subset-alp.

25 Oriëntatie op fase 3  Aansluitend op het blok Int Management wordt de tweede fase afgesloten met een informatiebijeenkomst over de volgende studiefase.  Datum wordt nog bekend gemaakt

26 Sales: 8 en 9 oktober 2007 (verplicht voorsalestudenten) Insurance:3 en 4 maart 2008 (verplicht insurancesstudenten) Veranderkunde:26 en 27 november 2007 Leiderschap:nog niet bekend voor sets 60 Majors te volgen aan eind tweede fase / begin derde fase ( najaar 2007 ) Afsluiten met een Leerarrangement. Dan ook CC SM afsluiten met een Leerarrangement. Vervangt samen ALP SM. Dissertation in dat onderdeel schrijven. Majors

27 Producties /bijeenkomsten derde fase  Organisatieanalyse - Foto van de Structuur, Cultuur, HRM  Dissertation bestaat uit: - Literatuuronderzoek en - Master’s project  Evaluatie Management Leerervaringen (EML 2 ): - Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA-tijd  In de derde fase worden intervisiebijeenkomsten gepland in onderling  overleg met de set.  Verantwoordelijkheid contactmomenten liggen bij student ( wanneer / wat )  Dissertation e.v inleveren ( afspraak ) is een heilig / feestelijk moment!!!

28 Rol set adviser (1 ) Praktische zaken, proces begeleider en beoordelaar ( inhoudelijke verschuiving ): Openen / sluiten setbijeenkomst / aan- afwezigheid Praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen Voorlichter studieaangelegenheden Alert op proces van individu, set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent Aandacht voor: proces van inleveren PvA en Alpen Bespreking voortgang studie

29 Rol set adviser (2)  Voorzitter bijeenkomsten: 1e subset, intervisies 2e en 3e fase  Beoordelaar EML1 en EML2, OV en OA,  Adviseur proposal OA, Dissertation en EML  Adviseur / coordinator internal-external  Voorzitter examen: Viva Voce

30 Rol set adviser (3) Wanneer/hoe:  Vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak  Lage drempel  Primaire verantwoordelijkheid ligt bij student.  NB: Wisseling na 2 1/2 jaar en geen proposal

31 Logboek Action Learning Reflectiedocument als ondersteuning voor het leerproces en schrijven van EML2  Wat wil je leren, doelstellingen  Wat heb je geleerd  Heb je geleerd wat je wilde leren  Hoe was dat proces ( hobbels )  Hoe kun je jouw proces sturen / veranderen

32 MWM2 / De Vraagbaak / Management Podium MWM2  Onderzoeksbureau.  Doet online onderzoek en verwerking is prima  Opgeven via Business School,  3 onderzoeken voor 950 euro Management Podium De Vraagbaak Opgeven via Business School, betaalt abonnement  De Vraagbaak schrijft student aan.  Info over wachtwoord / gebruikersnaam  www.devraagbaak.nl

33 Action Learning Workshop  Workshop over Action Learning door Twan Paes.  Een AL workshop voor leidinggevenden om hen te informeren, wat AL inhoudt.  Datum  Op de startup aangeven wie uit de organisatie aangeschreven kan worden door Business School Nederland (formulier terug)

34 Action Learning (1)  Al doende leert men  Gezamenlijk leren  Docent in andere rol  Persoonlijk netwerk: set + subset

35 Action Learning (2)  Tijdens studie werken aan echte problemen  Risico’s durven nemen  Verantwoordelijkheid organisatie  Voorkomen “bekwame onbekwaamheid”  Reflection in Action

36 Leerstijlen  ActivistOpdoen van nieuwe ervaringen  ObservatorNader beschouwen van die ervaringen  TheoreticusOnderzoek en conclusies  PragmatistGeleerde in de praktijk brengen

37 Subset 1  Nolly van der Zeijden  Rob Buijtendijk  Erwin de Lange  Gerrit Adema  Joost van Driessen

38 Subset 2  Ariane Kop  Dirk Goijert  Jan-Willem Voshol  Jan-Willem Bult  Francois van Heugten

39 Subset 3  Peter van der Nulft  Peter Kloosterboer  Remko Jansen  Edwin Mellink  Jan Herman Hardonk

40 Bedrijfspresentaties (1)  Max 20 minuten per persoon in subset  Groepspresentatie per subset  Vragen stellen/discussie na presentatie

41 Bedrijfspresentaties (2) Individuele presentatie binnen de subset :  Opbouw organisatie, historie, missie, visie,beleid,  Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte  Aktuele thema’s  Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt  Knelpunten

42 Bedrijfspresentaties ( 3 ) individuele presentatie binnen de subset :  Cultuur: formeel, informeel, macht-, taak-, rol-, personencultuur  Human Resource Management  Eigen plek/eigen rol, (on)mogelijkheden  Uitdagingen voor organisatie, student als werknemer of als individu (persoonlijk)  Mogelijkheden voor ALPen  Wat haal en breng je bij BSN

43 Bedrijfspresentaties (4) Plenaire subset-presentatie  Verschillen tussen de bedrijven  Grootste gemene deler  Gebruik je tijd ook om subsetdatums af te spreken.  Snack rond 5 uur!!!

44 Huiswerk  VAL : Studiewijzer HRM doorlezen op de site citowoz  Leerdoelen HRM vaststellen  (inzicht leerdoelen i.v.m. Leerarrangementen Visie verdelen op  subsetbijeenkomst )  Lezen: artikel: “What is IMC’s philosophy?”  artikel: AL, een moderne visie op Management Development  Lezen: boek over leerstijlen  Voorbereiding OM1 (visie): huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken )  Op subsetbijeenkomst: Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten. Mailen naar docenten, set adviser(s) en set.  Meer info over VAL!!

45 Websites (1) www.bsn.eu Inloggen: - gebruikersnaam:mbaBSNnl - wachtwoord:VoorStudenten www.citowoz.nl/vlc4 Ebsco via studentensite www.devraagbaak.nl www.the-art.nl

46 Websites (2)  www.kb.nl  www.menscentraal.nl (HRM)  www.managementsite.net  www.managementboek.nl  www.managementexecutivebase.nl www.managementexecutivebase.nl  Scholar.google.com Scholar.google.com

47 Einde start up dag  Vragen?  Weet u hoe u nu verder moet?  Meld het als er iets is.


Download ppt "Dè Action Learning business school BUSINESS SCHOOL NEDERLAND."

Verwante presentaties


Ads door Google