De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het einddoel Doel 1e start-up-dag Een beeld krijgen van en nader kennismaken met:  Business School Nederland  medestudenten/subsetgenoten  hun organisaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het einddoel Doel 1e start-up-dag Een beeld krijgen van en nader kennismaken met:  Business School Nederland  medestudenten/subsetgenoten  hun organisaties."— Transcript van de presentatie:

1

2 Het einddoel

3 Doel 1e start-up-dag Een beeld krijgen van en nader kennismaken met:  Business School Nederland  medestudenten/subsetgenoten  hun organisaties  de set adviser  Action Learning en Virtual Action Learning  studiemateriaal en werkwijze

4 Doel 1 e start-up-dag En …..  8 data plannen met de subset  eerste huiswerkopdrachten  afsluiting met diner

5 Dagprogramma 12 maart

6 Praktische zaken  Vaststellen: dieetwensen, aantal diners vanavond  Ondersteuning-door-organisatieformulier (OOF) inleveren  Personalia checkformulier controleren en aanvullen

7 Kennismaken (1) Structuur  Interview in tweetal, 10 minuten pp  Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in 2 minuten. Jij geeft daarbij aan hoe jouw collega-student succesvol zijn/haar studie gaat afronden

8 Kennismaken (2) Inhoud (tijdens kennismaken onderling)  Stel jezelf voor d.m.v. een metafoor (beeld, dier, lied, kunstwerk o.i.d)  Geef twee argumenten voor deze vergelijking  Vertel een prestatie / succes van laatste half jaar, waarop je trots bent plus reden  Waar sta je over twee jaar in het leven…. ( kennis, vaardigheden, procesgang )  Hoe zie je de weg naar het beschreven doel?  Drive voor MBA en motivatie voor Business School Nederland MBA

9 Bij vragen: Ellen Reddingius, set adviser Business School Nederland “De Raadskamer” Herenstraat 25 4116 BK Buren Tel: 0344 – 579049 Mobiel: 06 –19.674.692 ereddingius@bsn.eu

10 De Action Learning Business School BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

11 Action Learning Kennis opdoen is onvoldoende: L= P+Q+I+R leren = programmed knowledge + questioning to create insight + implementation + reflection  Leren is onderdeel van het werk  Leren impliceert doen en wordt versterkt door het nemen van risico‘ s  Leren is een zaak van vrijwilligheid en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces  Leren veronderstelt formulering van de juiste (leer)vragen  Leren doe je van en met elkaar  Leren impliceert zelfreflectie en feedback

12 Action Learning betekent dus dat je  tijdens studie werkt aan echte problemen  risico’s durft te nemen  ondersteuning vanuit organisatie moet krijgen  actief bijdraagt aan de lessen  van elkaar wilt en durft te leren  verantwoording neemt voor je eigen leerproces  telkens je afvraagt hoe het gaat en of je er iets aan wilt veranderen

13 Manieren van leren/leerstijlen Leercyclus van Kolb : ervaren, evalueren, concluderen, plannen Voorkeurstijlen:  activistpraktisch handelen  observatornader beschouwen van die ervaringen  theoreticusonderzoek en conclusies  pragmatistgeleerde in de praktijk brengen Leerfasen van Maslow: ▪ 1e fase: onbewust- onbekwaam ▪ 2e fase: bewust-onbekwaam ▪ 3e fase:bewust-bekwaam ▪ 4e fase: onbewust-bekwaam

14 Logboek Action Learning  Wat wil je leren, leerdoelen  Wat heb je geleerd  Heb je geleerd wat je wilde leren  Hoe was dat proces ( hobbels )  Hoe kun je jouw proces sturen / veranderen Action Learning Workshop 22 April

15 7 core courses in 2 e fase:  operations management  HRM  marketing management  strategisch management  informatie management  financieel management ▪ international management (2 dagen achter elkaar)

16 Opbouw studiemateriaal en lesdagen/core courses  VisieHet bereiken van een algemeen perspectief van het ( dag 1) onderwerp.  InstrumentenBepaalde methoden, instrumenten of werkwijzen ( dag 2) aanreiken.  IntegratieOnderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: ( dag 3) in samenhang brengen met andere onderwerpen.

17 Leeractiviteiten rond core coursedag: ▪ thuis leerdoelen formuleren ▪ thuis artikelen/boeken lezen, afvragen wat dat voor de organisatie betekent, (vragen stellen) ter voorbereiding van ▪ subsetbijeenkomst: uitwisselen van kennis,ervaringen, ideeën, vragen stellen aan elkaar ▪ subsetverslag ervan maken ▪ core coursedag met groep en docent ▪ ALP of leerarrangement maken Voor HRM en FM daarnaast ook aandacht en werk voor VLC!

18 International Management Opdracht met subset:  Groeps-Alp-voorstel 2 weken voor 1e lesdag Int.M  Welk land  Welke bedrijfstak  Welk product, goed of dienst  Wat is dominante functionaliteit (OM, MM,HRM, FM,SM,IM)  Docent beoordeelt voorstel en groeps-Alp

19 Evaluatie elke Core Coursedag  Elke lesdag wordt door jullie elektronisch geëvalueerd ( reflectie ! ) ▪ Docent evalueert zelf ook: interesse, participatie, energieniveau, wisselwerking, kwaliteit van de vragen

20 Rol set adviser (1)  praktische zaken, procesbegeleider en beoordelaar ( inhoudelijke verschuiving )  aan- afwezigheid  praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen  voorlichter studieaangelegenheden  alert op proces van individu, set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent  aandacht voor: proces van inleveren LA’s, Alp- voorstellen en Alpen  bespreking voortgang studie  VLC-moderator

21 Rol set adviser (2)  kennisdrager programma, vraagbaak, afstemmer set/docent/BSN;  vast aanspreekpersoon voor jullie  intervisies 2e en 3e fase  beoordelaar OA, en EML in derde fase,  adviseur proposal OA, Dissertation en EML  adviseur / coordinator internal-external  voorzitter examen: Viva Voce

22 Rol set adviser (3) Wanneer / hoe:  vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak  openen / sluiten setbijeenkomst  moderator VLC; (bijna) dagelijks op site  lage drempel  primaire verantwoordelijkheid ligt bij student.  n.b.: wisseling na 2 ½ jaar en geen proposal  af en toe vervanging door collega-set adviser

23 Info over studiestructuur- en inhoud: digitale - en papieren begeleiders  2 programma-overzichten: groepsbijeenkomsten en VAL-deadlines  opleidingsgids  studiewijzers  handleiding VLC/VAL (Virtual Action Learning)  studentensite

24 Programma-overzicht 2009-2010

25 Programma-overzicht en data buiten de core courses om: m O Snellezen: 30/3 of 20/4 09.30-17.30 uur Schouten & Nelissen Locatie: Business School Veranderkunde 12 mei (alle 2009-1-sets) 09.30 – 17.30 uur 1e subsetbijeenkomst: 25 maart 09.30 – 13.00 uur alle volgende subsetbijeenkomsten (8) plant subset zelf vandaag! O m A ALP-uitleg (RFC) 9 juni (alle 2009-1- sets) 19.00 - 22.00 uur m O m

26 16/17 maart : Veranderkunde 21/22september: Sales & Accountmanagement 5/6oktober: MVO 16/17november 2009 : Zorg 23/24 november 2009: Veranderkunde maart 2010: Leiderschap april 2010: Financiële Dienstverlening Advies: Majors volgen eind 2 e fase/begin 3 e fase Majors/Masterclasses

27 Producties 2 e fase: ALP’en en LA’ s  OM : ALP met herkansing (voorlopig cijfer + definitief cijfer)  MM : ALP  HRM : Leerarrangement advies en implementatie  IM : ALP  FM : Leerarrangement advies en implementatie  SM : ALP of: LA PEP-SM in combinatie met een LA-PEP Major = masterclass onderwerp (PEP=Persoonlijk Effectiviteits Paper)  Int.Mgt : ALP door subset n.a.v. studiereis

28 Info-momenten over het maken van een ALP  tijdens Start-up summiere uitleg  tijdens OM2: Instrumenten (methodologie)  tijdens MM  in de subset  projectrapportage W. Egberink RFC (na blok 2: 9 juni 2009, 19-22 uur)  ALP intervisie rond blok 3, datum n.o.t.k.  reader projectrapportage en natuurlijk de opleidingsgids!

29 ALP-voorstel  Is het onderwerp niet te breed? (kaderen !)  Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen/buiten eigen gezichtsveld )  Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden  voorstel wordt wel/niet goedgekeurd door docent en is bijlage in de Alp.  voorstel is huiswerk voor 3 e Core Course  plan van aanpak is definitief en is een hoofdstuk in een Alp

30 ALP-inhoud  Plan van aanpak  Onderzoek en analyse  Genereren en beoordelen alternatieven  Implementatie  Reflectie  Bijlage: goedgekeurd ALP-voorstel

31 ALP-inleverprocedure  Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar: - set adviser ereddingius@bsn.eu - administratie abentum@bsn.euabentum@bsn.eu  ALP (concept en definitief) + 10-regelige samenvatting digitaal sturen naar: - info@requestforcomment.nl (RFC ter beoordeling) - abentum@bsn.eu of nvoorhout@bsn.eu (= registratie door administratie Business School)  Code voorblad: Achternaam160464MM  Beoordeling RFC gaat direct naar student en administratie BSN

32 MWM2 /De Vraagbaak / EBSCO Management Updates MWM2  Onderzoeksbureau.  Doet online onderzoek en verwerking is prima  Opgeven via Business School,  3 onderzoeken voor 995 euro Management Updates Lezingen, Masterclasses en “Rond de tafel” De Vraagbaak Via Business School, betaalt abonnement  De Vraagbaak schrijft student aan.  Info over wachtwoord / gebruikersnaam  www.devraagbaak.nl EBSCO Engelstalige database

33 HRM en FM: 6 Leerarrangementen ipv 1 ALP

34 Virtual Action Learning (VAL) WAT:  Leren via Virtual Learning Community (VLC)  E-learning is instrument van HRM en FM WAAROM:  Variatie in leerproducties  Doelgericht digitaal onderling communiceren en met de Business School  Studietempo bevorderen  Zwaartepunt studie meer naar voren getrokken Studiebelasting houdt rekening met aanleren van de techniek

35 VAL-opdrachten: 6 Leerarrangementen (LA) maken:  LA1 = leerdoelen formuleren voor HRM (later FM)  LA2/3/4/ vóór lesdag maken m.b.t. visie, instrumenten en integratie, passend bij eigen leerdoelen; (in totaal 3x)  werkwijze deze 3 LA’ s: LAC maken (= Concept ) feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC gekregen verbetersuggesties waarderen verwerking verbetersuggesties in LAC: wordt LAD (Leerarrangement Definitief) Na lesdag elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer ▪ Handleiding VAL-VLC en programma VLC

36 Vervolg VAL-opdrachten  LA 5 advies en implementatie door onafhankelijk instituut (RFC) beoordeeld  Dit LA ‘Advies en implementatie’ wordt opgestuurd met het LA1: leerdoelen en het LA6: reflectie  Site wordt na afloop HRM gesloten en start geheel nieuw bij FM  Deadlines vragen om agendamanagement! Indien LAD’s niet binnen deadlines ingeleverd zijn en/of niet voldoende verbetersuggesties zijn gegeven, schrijf je een ALP HRM / FM

37 Visueel: VAL HRM-activiteiten A HRM-1 A HRM-1 START UP UIT- LEG; Site open START UP UIT- LEG; Site open M M O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O M HRM-3 M HRM-3 O O 1 e Sub- set Bijeenk. Op www.citowoz.nl/vlc4 inloggenwww.citowoz.nl/vlc4 Onder Leden wachtwoord en gegevens invullen Snuffelen op de VLC Leerdoelen opstellen Keuze 1 LA voor HRM Visie Afstemmen keuze LA’s binnen subset LA a+ i

38 Visueel VAL HRM-activiteiten A HRM-1 A HRM-1 START UP UIT- LEG; Site open START UP UIT- LEG; Site open M M O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O M HRM-3 M HRM-3 O O 1 e Sub- set Bijeenk. Gekozen LA Visie maken en LAC plaatsen in Portfolio Verbetersuggesties geven en ontvangen Verbetersuggesties Waarderen LAD maken LAD’s waarderen 1 e ronde 2e ronde 3e ronde LA A+ I

39 Visueel: VAL HRM- activiteiten START UP UIT- LEG; Site open START UP UIT- LEG; Site open A HRM-1 A HRM-1 M M O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O M HRM-3 M HRM-3 O O 1 e Sub- set LA a+i= beste LAD aanpassen en naar RFC sturen en in je Portfolio plaatsen RFC beoordeelt 4 / 7 van je cijfer en je setleden 3 / 7 van je cijfer 3 weken

40 VAL/VLC Toegang tot de site:  VLC te bereiken via www.citowoz.nl/vlc6  Inloggen doorgaans via 1 e 3 achternaamletters en 1 e 2 voornaamletters (muv dubbelingen)  Wachtwoord: hrm daarna wachtwoord zelf veranderen! Via PLATFORM: Geen vraag is te dom! en gebruik deze voor communicatie over studie/deadlines/inspiratie

41 Inlogcodes VLC-site: www.citowoz.nl/vlc6 Loginname invoeren, wachtwoord hrm zelf aanpassen onder leden Telsj Tellekamp Astma Asten v. Grahi Graaf de Wichu Wichen v. Otter Otten Radhu Rademakers Kokre Kokke Wouma Woudwijk Manma Mensvoort v. Leumi Leummens Waael Waard de Laamy Laar van de Stuee Stuut Gaspa Gassel v. waara Waal van der jobre Jobse kloer Klomp

42 VAL huiswerk Voor 1 e subsetbijeenkomst van 25 maart :  Digitale handleiding VAL-VLC lezen  Als eerste onder link “ leden” : e-mailadres en persoonlijke- organisatiegegevens en drive voor studie invullen PLUS wachtwoord veranderen! Snuffel overal, je kunt niets verprutsen! Zie onder link “programma” : leerdoelen voor: ▪ Leerdoelen HRM (in 4 uur) vaststellen en in portfolio zetten  Tijdens de subsetbijeenkomst : leerarrangementen Visie (LA 2) verdelen per subset

43 Oriëntatie op 3 e fase

44 Producties /bijeenkomsten 3 e fase  Organisatieanalyse (OA) “Foto” van de structuur, cultuur, HRM, gerelateerd aan de strategie  Dissertation bestaat uit: -Literatuuronderzoek en -Master’s project  Evaluatie Management Leerervaringen (EML) : Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA- tijd  In 3 e fase: intervisiebijeenkomsten in onderling overleg met set  Verantwoordelijkheid contactmomenten liggen bij student (wanneer / wat)  Dissertation e.v. inleveren (op afspraak) is een feestelijk moment!!!

45 Huiswerk (zieA-4tje huiswerk voor 25 maart)  lees studentensite door: wat is daar te vinden.. (www.bsn.eu/login/MBA/mbaBSNnl..VoorStudenten)  lezen: artikel: “What is IMC’s philosophy?” (op bsn.eu) artikel: “AL, een moderne visie op Management Development”  huiswerk voor HRM: Zie dia voor VAL-huiswerk (dianr. 45 )  lezen:over leerstijlen (oa.tips) via ontvangen e- mail  voorbereiding OM1 (visie): studiewijzer in map OM lezen + huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken )  op subsetbijeenkomst van 25 maart: formuleren vragen/casuistiek op format subsetverslag. KWALITEIT VRAGEN!!!! 1 week vóór de les verslag ‘met o.a. vragen, mailen naar docenten, set adviser en set  opleidingsgids doorbladeren en lezen van hfst 1 t/m 3 en hfst. 4 tot en met 4.2 en bijlage 1

46 Websites (1) www.bsn.eu Inloggen: - gebruikersnaam: mbaBSNnl - wachtwoord:VoorStudenten www.citowoz.nl/vlc6 EBSCO via studentensite/opleidingsgids www.devraagbaak.nl ( Vraagbaak stuurt via e-mail je gebruikersnaam en wachtwoord)

47 Websites (2)  www.kb.nl  www.menscentraal.nl (HRM)  www.managementsite.net www.managementsite.net  www.managementboek.nl  www.requestforcomment.nl  www.scholargoogle.com www.scholargoogle.com  www.12manage.nlwww.12manage.nl

48 Subsets  Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed………  Bedoeling: een hechte studie-eenheid, waar studiegenoten de studiedagen voorbereiden, elkaar stimuleren en steunen, feedback geven op inhoud en proces, kennis uitwisselen, plezier en lol kunnen hebben.

49 “Use all the available brains”

50 Subsetbijeenkomsten  Stel voorzitter en notulist aan (laptop!)  Huisactiviteiten bespreken ( indien nodig )  Subsetopdrachten uit studiewijzer bespreken  Vertaalslag eigen organisaties maken  Eigen vragen / thema’s /stellingen voor docenten en set in subsetformat formuleren en opsturen naar docenten / setleden en set adviser(s)  Zelf plannen vandaag, op de eerste na ( minimaal 8x )!  Kan iedereen op 25 maart? 1 e keer bij BSN.

51 Subsetsamenstelling criteria:  4 tot 6 personen  diversiteit in organisaties  geografie  vrouw/man

52 Subset-indeling Subset 1Subset 2 Renate Jobse P/THuub Rademakers P Rene Kokke A Erik Klomp P (T) Micha LeummensMark Mensvoort P Sjaak Tellekamp PMarieke van Asten P Eelco Stuut A Paul van Gassel Raymond vd Waal P(T)Erik Otten P

53 Subset-indeling Subset 3 Hilbert de Graaf P/A Myrna van de Laar P/A Hugo van Wichen P Mark Woudwijk P(A) Els de Waard P(A)

54 NU: Kennismaken in de subsets  Onderlinge kennismaking en uitwisseling over werksettingen in de subsets  Groepspresentatie per subset

55 Kennismaken in de subsets Individuele uitwisseling binnen de subset over:  Opbouw organisatie, historie, missie, visie, beleid,  Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte  Actuele thema’s  Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt  Knelpunten  Leerstijlen

56 Kennismaken in de subsets  Eigen plek/eigen rol, (on)mogelijkheden  Uitdagingen voor organisatie, student als werknemer of als individu (persoonlijk)  Wat haal en breng Jij bij BSN? * Gebruik je tijd ook om 8 subsetdata ( hele dag ) af te spreken. * Gebruik je tijd ook om te snacken (vanaf 16.30 uur)

57 Kennismaken in de subsets Subset-presentatie voorbereiden en presenteren door door de gehele subset over:  Eigen kracht /overeenkomsten  Wat is de specialiteit van de subset?  Yel, groepsmotto

58 Nog doen: ▪ Actuele deelnemerslijst uitdelen ▪ Organisatieverslagen neerleggen en afpakken Rest is voor Business School….

59 Bij vragen: Ellen Reddingius, set adviser Business School Nederland “De Raadskamer” Herenstraat 25 4116 BK Buren Tel: 0344 – 579049 Mobiel: 06 –19.674.692 ereddingius@bsn.eu

60 Het einddoel


Download ppt "Het einddoel Doel 1e start-up-dag Een beeld krijgen van en nader kennismaken met:  Business School Nederland  medestudenten/subsetgenoten  hun organisaties."

Verwante presentaties


Ads door Google