De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het einddoel. Het einddoel Doel 1e start-up-dag Een beeld krijgen van en nader kennismaken met: Business School Nederland medestudenten/subsetgenoten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het einddoel. Het einddoel Doel 1e start-up-dag Een beeld krijgen van en nader kennismaken met: Business School Nederland medestudenten/subsetgenoten."— Transcript van de presentatie:

1

2 Het einddoel

3 Doel 1e start-up-dag Een beeld krijgen van en nader kennismaken met:
Business School Nederland medestudenten/subsetgenoten hun organisaties de set adviser Action Learning en Virtual Action Learning studiemateriaal en werkwijze

4 Doel 1e start-up-dag En ….. 8 data plannen met de subset
eerste huiswerkopdrachten afsluiting met diner

5 Dagprogramma 12 maart

6 Praktische zaken Vaststellen: dieetwensen, aantal diners vanavond
Ondersteuning-door-organisatieformulier (OOF) inleveren Personalia checkformulier controleren en aanvullen

7 Kennismaken (1) Structuur Interview in tweetal, 10 minuten pp
Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in 2 minuten. Jij geeft daarbij aan hoe jouw collega-student succesvol zijn/haar studie gaat afronden

8 Kennismaken (2) Inhoud (tijdens kennismaken onderling)
Stel jezelf voor d.m.v. een metafoor (beeld, dier, lied, kunstwerk o.i.d) Geef twee argumenten voor deze vergelijking Vertel een prestatie / succes van laatste half jaar, waarop je trots bent plus reden Waar sta je over twee jaar in het leven…. ( kennis, vaardigheden, procesgang ) Hoe zie je de weg naar het beschreven doel? Drive voor MBA en motivatie voor Business School Nederland MBA

9 Mobiel: 06 –19.674.692 ereddingius@bsn.eu
Bij vragen: Ellen Reddingius, set adviser Business School Nederland “De Raadskamer” Herenstraat 25 4116 BK Buren Tel: – Mobiel: 06 –

10 BUSINESS SCHOOL NEDERLAND
De Action Learning Business School

11 Action Learning Kennis opdoen is onvoldoende: L= P+Q+I+R
leren = programmed knowledge + questioning to create insight + implementation + reflection Leren is onderdeel van het werk Leren impliceert doen en wordt versterkt door het nemen van risico‘ s Leren is een zaak van vrijwilligheid en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces Leren veronderstelt formulering van de juiste (leer)vragen Leren doe je van en met elkaar Leren impliceert zelfreflectie en feedback

12 Action Learning betekent dus dat je
tijdens studie werkt aan echte problemen risico’s durft te nemen ondersteuning vanuit organisatie moet krijgen actief bijdraagt aan de lessen van elkaar wilt en durft te leren verantwoording neemt voor je eigen leerproces telkens je afvraagt hoe het gaat en of je er iets aan wilt veranderen

13 Manieren van leren/leerstijlen
Leercyclus van Kolb : ervaren, evalueren, concluderen, plannen Voorkeurstijlen: activist praktisch handelen observator nader beschouwen van die ervaringen theoreticus onderzoek en conclusies pragmatist geleerde in de praktijk brengen Leerfasen van Maslow: ▪ 1e fase: onbewust- onbekwaam ▪ 2e fase: bewust-onbekwaam ▪ 3e fase: bewust-bekwaam ▪ 4e fase: onbewust-bekwaam

14 Logboek Action Learning
Wat wil je leren, leerdoelen Wat heb je geleerd Heb je geleerd wat je wilde leren Hoe was dat proces ( hobbels ) Hoe kun je jouw proces sturen / veranderen Action Learning Workshop April

15 ▪ international management (2 dagen achter elkaar)
7 core courses in 2e fase: operations management HRM marketing management strategisch management informatie management financieel management ▪ international management (2 dagen achter elkaar)

16 Opbouw studiemateriaal en lesdagen/core courses
Visie Het bereiken van een algemeen perspectief van het (dag 1) onderwerp. Instrumenten Bepaalde methoden, instrumenten of werkwijzen (dag 2) aanreiken. Integratie Onderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: (dag 3) in samenhang brengen met andere onderwerpen.

17 Leeractiviteiten rond core coursedag:
▪ thuis leerdoelen formuleren ▪ thuis artikelen/boeken lezen, afvragen wat dat voor de organisatie betekent, (vragen stellen) ter voorbereiding van ▪ subsetbijeenkomst: uitwisselen van kennis,ervaringen, ideeën, vragen stellen aan elkaar ▪ subsetverslag ervan maken ▪ core coursedag met groep en docent ▪ ALP of leerarrangement maken Voor HRM en FM daarnaast ook aandacht en werk voor VLC!

18 International Management
Opdracht met subset: Groeps-Alp-voorstel 2 weken voor 1e lesdag Int.M Welk land Welke bedrijfstak Welk product, goed of dienst Wat is dominante functionaliteit (OM, MM,HRM, FM,SM,IM) Docent beoordeelt voorstel en groeps-Alp

19 Evaluatie elke Core Coursedag
Elke lesdag wordt door jullie elektronisch geëvalueerd ( reflectie ! ) ▪ Docent evalueert zelf ook: interesse, participatie, energieniveau, wisselwerking, kwaliteit van de vragen

20 Rol set adviser (1) praktische zaken, procesbegeleider en beoordelaar
( inhoudelijke verschuiving ) aan- afwezigheid praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen voorlichter studieaangelegenheden alert op proces van individu, set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent aandacht voor: proces van inleveren LA’s, Alp-voorstellen en Alpen bespreking voortgang studie VLC-moderator

21 Rol set adviser (2) kennisdrager programma, vraagbaak, afstemmer set/docent/BSN; vast aanspreekpersoon voor jullie intervisies 2e en 3e fase beoordelaar OA, en EML in derde fase, adviseur proposal OA, Dissertation en EML adviseur / coordinator internal-external voorzitter examen: Viva Voce

22 Rol set adviser (3) Wanneer / hoe:
vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak openen / sluiten setbijeenkomst moderator VLC; (bijna) dagelijks op site lage drempel primaire verantwoordelijkheid ligt bij student. n.b.: wisseling na 2 ½ jaar en geen proposal af en toe vervanging door collega-set adviser

23 Info over studiestructuur- en inhoud: digitale - en papieren begeleiders
2 programma-overzichten: groepsbijeenkomsten en VAL-deadlines opleidingsgids studiewijzers handleiding VLC/VAL (Virtual Action Learning) studentensite

24 Programma-overzicht 2009-2010

25 Programma-overzicht en data buiten de core courses om:
Snellezen: 30/3 of 20/4 uur Schouten & Nelissen Locatie: Business School Veranderkunde 12 mei (alle sets) 09.30 – uur 1e subsetbijeenkomst: 25 maart – uur alle volgende subsetbijeenkomsten (8) plant subset zelf vandaag! A ALP-uitleg (RFC) 9 juni (alle sets) uur m O

26 Majors/Masterclasses
16/17 maart : Veranderkunde 21/22 september: Sales &  Accountmanagement 5/6 oktober: MVO 16/17 november 2009 : Zorg 23/24 november 2009: Veranderkunde maart 2010: Leiderschap april 2010: Financiële Dienstverlening Advies: Majors volgen eind 2e fase/begin 3e fase

27 Producties 2e fase: ALP’en en LA’ s
OM : ALP met herkansing (voorlopig cijfer + definitief cijfer) MM : ALP HRM : Leerarrangement advies en implementatie IM : ALP FM : Leerarrangement advies en implementatie SM : ALP of: LA PEP-SM in combinatie met een LA-PEP Major = masterclass onderwerp (PEP=Persoonlijk Effectiviteits Paper) Int.Mgt : ALP door subset n.a.v. studiereis

28 Info-momenten over het maken van een ALP
tijdens Start-up summiere uitleg tijdens OM2: Instrumenten (methodologie) tijdens MM in de subset projectrapportage W. Egberink RFC (na blok 2: 9 juni 2009, uur) ALP intervisie rond blok 3, datum n.o.t.k. reader projectrapportage en natuurlijk de opleidingsgids!

29 ALP-voorstel Is het onderwerp niet te breed? (kaderen !)
Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen/buiten eigen gezichtsveld ) Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden voorstel wordt wel/niet goedgekeurd door docent en is bijlage in de Alp. voorstel is huiswerk voor 3e Core Course plan van aanpak is definitief en is een hoofdstuk in een Alp

30 ALP-inhoud Plan van aanpak Onderzoek en analyse
Genereren en beoordelen alternatieven Implementatie Reflectie Bijlage: goedgekeurd ALP-voorstel

31 ALP-inleverprocedure
Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar: - set adviser - administratie ALP (concept en definitief) + 10-regelige samenvatting digitaal sturen naar: - (RFC ter beoordeling) - of (= registratie door administratie Business School) Code voorblad: Achternaam160464MM Beoordeling RFC gaat direct naar student en administratie BSN

32 MWM2 /De Vraagbaak / EBSCO Management Updates
Onderzoeksbureau. Doet online onderzoek en verwerking is prima Opgeven via Business School, 3 onderzoeken voor 995 euro Management Updates Lezingen, Masterclasses en “Rond de tafel” De Vraagbaak Via Business School, betaalt abonnement De Vraagbaak schrijft student aan. Info over wachtwoord / gebruikersnaam EBSCO Engelstalige database

33 HRM en FM: 6 Leerarrangementen ipv 1 ALP

34 Virtual Action Learning (VAL)
WAT: Leren via Virtual Learning Community (VLC) E-learning is instrument van HRM en FM WAAROM: Variatie in leerproducties Doelgericht digitaal onderling communiceren en met de Business School Studietempo bevorderen Zwaartepunt studie meer naar voren getrokken Studiebelasting houdt rekening met aanleren van de techniek

35 VAL-opdrachten: 6 Leerarrangementen (LA) maken:
LA1 = leerdoelen formuleren voor HRM (later FM) LA2/3/4/ vóór lesdag maken m.b.t. visie, instrumenten en integratie, passend bij eigen leerdoelen; (in totaal 3x) werkwijze deze 3 LA’ s: LAC maken (= Concept ) feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC gekregen verbetersuggesties waarderen verwerking verbetersuggesties in LAC: wordt LAD (Leerarrangement Definitief) Na lesdag elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer ▪ Handleiding VAL-VLC en programma VLC

36 Vervolg VAL-opdrachten
LA 5 advies en implementatie door onafhankelijk instituut (RFC) beoordeeld Dit LA ‘Advies en implementatie’ wordt opgestuurd met het LA1: leerdoelen en het LA6: reflectie Site wordt na afloop HRM gesloten en start geheel nieuw bij FM Deadlines vragen om agendamanagement! Indien LAD’s niet binnen deadlines ingeleverd zijn en/of niet voldoende verbetersuggesties zijn gegeven, schrijf je een ALP HRM / FM

37 Visueel: VAL HRM-activiteiten
START UP UIT- LEG; Site open M O HRM-2 HRM-3 1e Sub- set Bijeenk. LA a+i Op inloggen Onder Leden wachtwoord en gegevens invullen Snuffelen op de VLC Leerdoelen opstellen Keuze 1 LA voor HRM Visie Afstemmen keuze LA’s binnen subset

38 Visueel VAL HRM-activiteiten
START UP UIT- LEG; Site open M O HRM-2 HRM-3 1e Sub- set Bijeenk. 2e ronde 3e ronde LA A+ I 1e ronde Gekozen LA Visie maken en LAC plaatsen in Portfolio Verbetersuggesties geven en ontvangen Verbetersuggesties Waarderen LAD maken LAD’s waarderen

39 Visueel: VAL HRM- activiteiten
START UP UIT- LEG; Site open A HRM-1 M O A HRM-2 M O M HRM-3 O 3 weken 3 weken 1e Sub- set LA a+i= beste LAD aanpassen en naar RFC sturen en in je Portfolio plaatsen RFC beoordeelt 4/7 van je cijfer en je setleden 3/7

40 VAL/VLC Toegang tot de site: VLC te bereiken via www.citowoz.nl/vlc6
Inloggen doorgaans via 1e 3 achternaamletters en 1e 2 voornaamletters (muv dubbelingen) Wachtwoord: hrm daarna wachtwoord zelf veranderen! Via PLATFORM: Geen vraag is te dom! en gebruik deze voor communicatie over studie/deadlines/inspiratie

41 Inlogcodes VLC-site: www.citowoz.nl/vlc6
Loginname invoeren, wachtwoord hrm zelf aanpassen onder leden Telsj Tellekamp Astma Asten v. Grahi Graaf de Wichu Wichen v. Otter Otten Radhu Rademakers Kokre Kokke Wouma Woudwijk Manma Mensvoort v. Leumi Leummens Waael Waard de Laamy Laar van de Stuee Stuut Gaspa Gassel v. waara Waal van der jobre Jobse kloer Klomp

42 VAL huiswerk Voor 1e subsetbijeenkomst van 25 maart :
Digitale handleiding VAL-VLC lezen Als eerste onder link “ leden” : adres en persoonlijke- organisatiegegevens en drive voor studie invullen PLUS wachtwoord veranderen! Snuffel overal, je kunt niets verprutsen! Zie onder link “programma” : leerdoelen voor: ▪ Leerdoelen HRM (in 4 uur) vaststellen en in portfolio zetten Tijdens de subsetbijeenkomst : leerarrangementen Visie (LA 2) verdelen per subset

43 Oriëntatie op 3e fase

44 Producties /bijeenkomsten 3e fase
Organisatieanalyse (OA) “Foto” van de structuur, cultuur, HRM, gerelateerd aan de strategie Dissertation bestaat uit: -Literatuuronderzoek en -Master’s project Evaluatie Management Leerervaringen (EML) : Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA-tijd In 3e fase: intervisiebijeenkomsten in onderling overleg met set Verantwoordelijkheid contactmomenten liggen bij student (wanneer / wat) Dissertation e.v. inleveren (op afspraak) is een feestelijk moment!!!

45 Huiswerk (zieA-4tje huiswerk voor 25 maart)
lees studentensite door: wat is daar te vinden.. (www.bsn.eu/login/MBA/mbaBSNnl..VoorStudenten) lezen: artikel: “What is IMC’s philosophy?” (op bsn.eu) artikel: “AL, een moderne visie op Management Development” huiswerk voor HRM: Zie dia voor VAL-huiswerk (dianr. 45 ) lezen:over leerstijlen (oa.tips) via ontvangen voorbereiding OM1 (visie): studiewijzer in map OM lezen huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken ) op subsetbijeenkomst van 25 maart: formuleren vragen/casuistiek op format subsetverslag. KWALITEIT VRAGEN!!!! 1 week vóór de les verslag ‘met o.a. vragen, mailen naar docenten, set adviser en set opleidingsgids doorbladeren en lezen van hfst 1 t/m 3 en hfst. 4 tot en met 4.2 en bijlage 1

46 Websites (1) Inloggen: - gebruikersnaam: mbaBSNnl - wachtwoord: VoorStudenten EBSCO via studentensite/opleidingsgids ( Vraagbaak stuurt via je gebruikersnaam en wachtwoord)

47 Websites (2) www.kb.nl www.menscentraal.nl (HRM)

48 Subsets Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed……… Bedoeling: een hechte studie-eenheid, waar studiegenoten de studiedagen voorbereiden, elkaar stimuleren en steunen, feedback geven op inhoud en proces, kennis uitwisselen, plezier en lol kunnen hebben.

49 “Use all the available brains”

50 Subsetbijeenkomsten Stel voorzitter en notulist aan (laptop!)
Huisactiviteiten bespreken ( indien nodig ) Subsetopdrachten uit studiewijzer bespreken Vertaalslag eigen organisaties maken Eigen vragen / thema’s /stellingen voor docenten en set in subsetformat formuleren en opsturen naar docenten / setleden en set adviser(s) Zelf plannen vandaag, op de eerste na ( minimaal 8x )! Kan iedereen op 25 maart? 1e keer bij BSN .

51 Subsetsamenstelling criteria:
4 tot 6 personen diversiteit in organisaties geografie vrouw/man

52 Subset-indeling Subset 1 Subset 2 Renate Jobse P/T Huub Rademakers P
Rene Kokke A Erik Klomp P (T) Micha Leummens Mark Mensvoort P Sjaak Tellekamp P Marieke van Asten P Eelco Stuut A Paul van Gassel Raymond vd Waal P(T) Erik Otten P

53 Subset-indeling Subset 3 Hilbert de Graaf P/A Myrna van de Laar P/A
Hugo van Wichen P Mark Woudwijk P(A) Els de Waard P(A)

54 NU: Kennismaken in de subsets
Onderlinge kennismaking en uitwisseling over werksettingen in de subsets Groepspresentatie per subset

55 Kennismaken in de subsets
Individuele uitwisseling binnen de subset over: Opbouw organisatie, historie, missie, visie, beleid, Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte Actuele thema’s Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt Knelpunten Leerstijlen

56 Kennismaken in de subsets
Eigen plek/eigen rol, (on)mogelijkheden Uitdagingen voor organisatie, student als werknemer of als individu (persoonlijk) Wat haal en breng Jij bij BSN? * Gebruik je tijd ook om 8 subsetdata ( hele dag ) af te spreken. * Gebruik je tijd ook om te snacken (vanaf uur) Kennismaken in de subsets

57 Kennismaken in de subsets
Subset-presentatie voorbereiden en presenteren door door de gehele subset over: Eigen kracht /overeenkomsten Wat is de specialiteit van de subset? Yel, groepsmotto

58 ▪ Organisatieverslagen neerleggen en afpakken
Nog doen: ▪ Actuele deelnemerslijst uitdelen ▪ Organisatieverslagen neerleggen en afpakken Rest is voor Business School….

59 Mobiel: 06 –19.674.692 ereddingius@bsn.eu
Bij vragen: Ellen Reddingius, set adviser Business School Nederland “De Raadskamer” Herenstraat 25 4116 BK Buren Tel: – Mobiel: 06 –

60 Het einddoel


Download ppt "Het einddoel. Het einddoel Doel 1e start-up-dag Een beeld krijgen van en nader kennismaken met: Business School Nederland medestudenten/subsetgenoten."

Verwante presentaties


Ads door Google