De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fontys Sporthogeschool. Workshop LO2 en maatschappelijke stage Dennis WitsiersKoos van Maurik Docent Fontys SporthogeschoolDocent L.O. SLO netwerkbegeleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fontys Sporthogeschool. Workshop LO2 en maatschappelijke stage Dennis WitsiersKoos van Maurik Docent Fontys SporthogeschoolDocent L.O. SLO netwerkbegeleider."— Transcript van de presentatie:

1 Fontys Sporthogeschool

2 Workshop LO2 en maatschappelijke stage Dennis WitsiersKoos van Maurik Docent Fontys SporthogeschoolDocent L.O. SLO netwerkbegeleider BSM ZOCombinatie Functionaris Coördinator Praktijk Opleiding LO Tilburg

3 Stages in het VMBO

4 Stages  Maatschappelijke stage  Stage-opdracht LO2  Beroeps-(oriёnterende) stage

5 Maatschappelijke Stage

6 Gegevens maatschappelijke stage WAAR OF NIET WAAR? Minimaal 95% vd scholen doen al mee (vrijwillig/pilot)

7 Gegevens maatschappelijke stage WAAR OF NIET WAAR? Maatschappelijke stage is nog niet verplicht voor alle leerlingen

8 Gegevens maatschappelijke stage WAAR OF NIET WAAR? Elke school ontvangt €18.000 per BRIN voor schooljaar 2009-2010

9 Doel van de maatschappelijke stage Alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis laten maken met én een onbetaalde bijdrage laten leveren aan de samenleving.

10 Uitgangspunten van de maatschappelijke stage  stage omvat voor VMBO 48 uur  onbetaald vrijwilligerswerk  onderdeel van onderwijsprogramma  scholen regelen zelf vorm en inhoud  mag in elk leerjaar (ook meerdere)  scholen stellen zelf criteria op  geen beroepsgerichte stage!

11 Info MaS filmpje…..filmpje…..school TV

12 Inbedding in het curriculum Maatschappelijke stage krijgt een duurzame betekenis als het onderdeel uitmaakt van het curriculum. Dat kan zijn als vast onderdeel van een vak of bij een cluster. De tendens is dat alle scholen streven naar een vorm van inbedding in het onderwijsprogramma.

13 Stage-opdracht LO2

14 Kerndoel LO2 vmbo LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken 1. De kandidaat kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan, vrijwilligerswerk en in de maatschappij verwoorden.

15 Kerndoel LO2 vmbo LO2/K/12 Beroepspraktijkvorming 13. De kandidaat kan zich oriënteren op beroep of vrijwilligerswerk door het vervullen van (regel)taken in het werkveld van sport en bewegen.

16 Stageopdracht LO2 7. een (stage)opdracht uitvoeren waarbij ervaring wordt opgedaan met (vrijwilligers)werkzaamheden in het werkveld bewegen en sport, waarbij verslag wordt gedaan (schriftelijk, mondeling of andere wijze) van de opgedane ervaringen in dit maatschappelijke werkveld

17 Stageopdracht LO2  Een (stage)opdracht binnen het terrein van sport en bewegen maakt als handelingonderdeel deel uit van het schoolexamen.(stage)opdracht

18 Schoolexamen LO2 Het schoolexamen bestaat uit: A. Praktische opdrachten uit bewegen (6) B. Praktische opdrachten uit bewegen en regelen (2) C. Praktische opdrachten uit bewegen en samenleving en gezondheid (2) D. Beroepspraktijkvorming  De (stage) opdracht in het werkveld van bewegen en sport

19 Schoolexamen LO2 Deze stageopdracht kan een oriëntatie vormen op vrijwilligerswerk binnen het terrein van bewegen en sport (maatschappelijke stage), maar een specifiekere invulling voor een bepaalde (beroep)sector is ook mogelijk, waarmee deze opdracht meer een beroepsoriënterend karakter kan krijgen.

20 Beroepsoriënterende stage

21 Feiten  Stage is gericht op beroepsoriёntatie  Mag een betaalde stage zijn  Valt onder mentor-activiteit / loopbaanoriёntatie  Combinatie met LO2 stage en/of maatschappelijke stage???? -> De VO-raad blijft pleiten voor de mogelijkheid om beroeps- en maatschappelijke stage in het vmbo te kunnen combineren…

22 Paradox Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart: “De maatschappelijke stage is dus wezenlijk anders dan een beroepsstage waarbij beroepsoriëntatie centraal staat. Een maatschappelijke stage doe je voor een ander, een beroepsstage voor jezelf. Van verdringen van beroepsstages door maatschapelijke stages hoeft dan ook geen sprake te zijn” Bron: Tussenrapportage invoering maatschappelijke stage in het VO

23 Bronnenlijst  www.minocw.nl www.minocw.nl  www.samenlevenkunjeleren.nl www.samenlevenkunjeleren.nl  www.senternovem.nl www.senternovem.nl  www.eindexamenblad.nl www.eindexamenblad.nl  www.maatschappelijkestage.nl www.maatschappelijkestage.nl  Handreiking schoolexamens LO2 VMBO GL en TL; SLO 2009  De vernieuwde globale eindtermen van het examenprogramma LO2 vmbo  Tussenrapportage invoering maatschappelijke stage in het VO  VO-raad  Ministerie van OC&W  Go! Leerlingboek VMBO LO2 Edu’actief


Download ppt "Fontys Sporthogeschool. Workshop LO2 en maatschappelijke stage Dennis WitsiersKoos van Maurik Docent Fontys SporthogeschoolDocent L.O. SLO netwerkbegeleider."

Verwante presentaties


Ads door Google