De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijke stage Studiedag VECON 3/4/2008 Jump Koch Chris Zwart CPS Onderwijsontwikkeling en advies Amersfoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijke stage Studiedag VECON 3/4/2008 Jump Koch Chris Zwart CPS Onderwijsontwikkeling en advies Amersfoort."— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke stage Studiedag VECON 3/4/2008 Jump Koch Chris Zwart CPS Onderwijsontwikkeling en advies Amersfoort

2 2004 tot 2008  2004 van 10 pilots naar 481 scholen (met brinnummer) nu  2007 regeerakkoord  15 november 2007 : plan van aanpak maatschappelijke stage. Verplichte MaS voor alle leerlingen in het VO van 72 uur (uitvoerend)

3 onbezoldigde bijdrage aan samenleving zinvol voor de leerling regionale pilots wettelijke regeling in 2010/2011

4 Uitgangspunten kabinet  Initiatief bij leerling, regie bij de school  Verplicht onderdeel curriculum  Veel ruimte scholen(geen bureaucratie)  Regionale samenwerking (195.000 l.l.)  Alle maatschappelijke sectoren

5 Visie en draagvlak  Waarom maatschappelijke stage  Wat beogen we ermee  Hoe past het binnen onze schoolvisie  Draagvlak: leiding, team, leerlingen, ouders (info en betrekken) Stageboek, draaiboek, invoeringsplan, interne organisatie, coördinator

6 Maatschappelijke stageplaatsen  Zoeken en scheppen van stageplaatsen  Samenwerken met VWC, landelijke organisaties en NGO’s/internationaal  Duurzame relaties met vrijwilligersorganisaties  Inschakelen ouders en leerlingen  Opzetten eigen stagebank  Regionaal afstemmen, samenwerken

7 Ondernemend in de Maatschappelijke stage?  Hoe plaatst uw school de maatschappelijke stage in het curriculum?  Koppelen aan vak?  Vakoverstijgend?  Rol van de mentor?  In schooltijd?

8 Twee invalshoeken 1.Voorbeelden van Maatschappelijke stages met een raakvlak in het vak economie. 2.Hoe kunt u Maatschappelijke stage terug laten komen in uw lessituatie?

9 Waar liggen raakvlakken tussen economie en Maatschappelijke stage? Een paar voorbeelden…  Bos en Lommer:  Project Capabel  Meegroeien met doelgroep  Brede school/ ouderparticipatie  Nu: 15,16,17,18 jarigen  Broedplaats Jong Bos en Lommer

10 Voorbeeld Bos en Lommer  Jongeren doen iets voor de buurt.  Organisatie vraagt jaarlijks subsidie aan (€ 10.000 Maagdenhuis)  Jongeren komen met ideeën en krijgen binnen 5 dagen max. € 500,-.  Samenwerken, organiseren, begrotingen maken, promoten, evalueren, ondernemerschap, eigenwaarde…

11 Voorbeeld Dalton goede doel project  Leerlingen doen onderzoek naar goede doelen. (instellingen, doelgroepen, wat gebeurt er met giften?)  Leerlingen kiezen een goed doel uit.  Leerlingen bedenken acties.  Leerlingen voeren acties uit.  Samenwerken, organiseren, begrotingen maken, promoten, evalueren, ondernemerschap, eigenwaarde…

12 Voorbeeld Tutor leren  Leerlingen leren leerlingen  5 VWO geeft economie bijles aan 3 HAVO.  Sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, plannen maken, kennis overdragen.

13 Wat kunnen we leren van Bos en Lommer/Dalton/Tutor leren?  Wat zijn uw mogelijkheden tot het aanschrijven van een fonds/maken van een goede doel project?  Grote leerervaringen in de praktische kant van ondernemen.  Scholen zijn vrij in het vormgeven van de Maatschappelijke stage. Hoe ondernemend is uw school?  …

14 Hoe kunt u maatschappelijke stage terug laten komen in uw les? Voordat de leerling op stage gaat, kijkvragen:  Hoe gaat mijn stage instelling om met reclame?  Hoe zit de bedrijfsstructuur in elkaar?  Hoe efficiënt is de organisatie?  Kortom: leer de leerling gebruik te maken van de ‘economische bril’!

15 Hoe kunt u maatschappelijke stage terug laten komen in uw les? Na de stage, reflectievragen:  Kijkvragen doornemen  Loopbaan gerichte vragen  Attitude vragen: Hoe ondernemend ben je nu eigenlijk?

16 Hoe ondernemend ben je nu eigenlijk? 4 kwadranten: Het spel kunnen bepalen Passie hebben Actief zijn en durven Een teamplayer zijn

17 Thema’s binnen elk kwadrant Het spel kunnen bepalen focussen reflecteren loslaten  Richting kunnen bepalen  Resultaatgericht zijn  Doelgericht zijn  Visie hebben  Feedback geven en vragen  Kunnen luisteren en vragen  Tijd nemen voor reflectie  Kunnen leren van eigen ervaringen  Zich kwetsbaar durven opstellen  Kunnen anticiperen  Aanpassingsvermogen hebben  Oplossingsgericht zijn

18 Hoe ondernemend bent u zelf?  Welke ondernemerskwaliteiten heeft u (nog niet)? Welke kunt u toepassen in de maatschappelijke stage?  Schud de kaartjes  Neem er 4 af, lees en denk  In lessituaties; rondje klas

19 Meer praktijkvoorbeelden?  www.samenlevenkunjeleren.nl

20 Zelf een praktijkvoorbeeld? www.samenlevenkunjeleren.nl Of jkoch@cps.nl


Download ppt "Maatschappelijke stage Studiedag VECON 3/4/2008 Jump Koch Chris Zwart CPS Onderwijsontwikkeling en advies Amersfoort."

Verwante presentaties


Ads door Google