De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijke stage Studiedag VECON 3/4/2008 Jump Koch Chris Zwart CPS Onderwijsontwikkeling en advies Amersfoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijke stage Studiedag VECON 3/4/2008 Jump Koch Chris Zwart CPS Onderwijsontwikkeling en advies Amersfoort."— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke stage Studiedag VECON 3/4/ Jump Koch Chris Zwart CPS Onderwijsontwikkeling en advies Amersfoort

2 2004 tot 2008 2004 van 10 pilots naar 481 scholen (met brinnummer) nu
2007 regeerakkoord 15 november 2007 : plan van aanpak maatschappelijke stage. Verplichte MaS voor alle leerlingen in het VO van 72 uur (uitvoerend)

3 onbezoldigde bijdrage aan samenleving zinvol voor de leerling regionale pilots wettelijke regeling in 2010/2011

4 Uitgangspunten kabinet
Initiatief bij leerling, regie bij de school Verplicht onderdeel curriculum Veel ruimte scholen(geen bureaucratie) Regionale samenwerking ( l.l.) Alle maatschappelijke sectoren

5 Visie en draagvlak Waarom maatschappelijke stage Wat beogen we ermee
Hoe past het binnen onze schoolvisie Draagvlak: leiding, team, leerlingen, ouders (info en betrekken) Stageboek, draaiboek, invoeringsplan, interne organisatie, coördinator

6 Maatschappelijke stageplaatsen
Zoeken en scheppen van stageplaatsen Samenwerken met VWC, landelijke organisaties en NGO’s/internationaal Duurzame relaties met vrijwilligersorganisaties Inschakelen ouders en leerlingen Opzetten eigen stagebank Regionaal afstemmen, samenwerken

7 Ondernemend in de Maatschappelijke stage?
Hoe plaatst uw school de maatschappelijke stage in het curriculum? Koppelen aan vak? Vakoverstijgend? Rol van de mentor? In schooltijd?

8 Twee invalshoeken Voorbeelden van Maatschappelijke stages met een raakvlak in het vak economie. Hoe kunt u Maatschappelijke stage terug laten komen in uw lessituatie?

9 Meegroeien met doelgroep Brede school/ ouderparticipatie
Waar liggen raakvlakken tussen economie en Maatschappelijke stage? Een paar voorbeelden… Bos en Lommer: Project Capabel Meegroeien met doelgroep Brede school/ ouderparticipatie Nu: 15,16,17,18 jarigen Broedplaats Jong Bos en Lommer

10 Voorbeeld Bos en Lommer
Jongeren doen iets voor de buurt. Organisatie vraagt jaarlijks subsidie aan (€ Maagdenhuis) Jongeren komen met ideeën en krijgen binnen 5 dagen max. € 500,-. Samenwerken, organiseren, begrotingen maken, promoten, evalueren, ondernemerschap, eigenwaarde…

11 Voorbeeld Dalton goede doel project
Leerlingen doen onderzoek naar goede doelen. (instellingen, doelgroepen, wat gebeurt er met giften?) Leerlingen kiezen een goed doel uit. Leerlingen bedenken acties. Leerlingen voeren acties uit. Samenwerken, organiseren, begrotingen maken, promoten, evalueren, ondernemerschap, eigenwaarde…

12 Voorbeeld Tutor leren Leerlingen leren leerlingen
5 VWO geeft economie bijles aan 3 HAVO. Sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, plannen maken, kennis overdragen.

13 Wat kunnen we leren van Bos en Lommer/Dalton/Tutor leren?
Wat zijn uw mogelijkheden tot het aanschrijven van een fonds/maken van een goede doel project? Grote leerervaringen in de praktische kant van ondernemen. Scholen zijn vrij in het vormgeven van de Maatschappelijke stage. Hoe ondernemend is uw school?

14 Hoe kunt u maatschappelijke stage terug laten komen in uw les?
Voordat de leerling op stage gaat, kijkvragen: Hoe gaat mijn stage instelling om met reclame? Hoe zit de bedrijfsstructuur in elkaar? Hoe efficiënt is de organisatie? Kortom: leer de leerling gebruik te maken van de ‘economische bril’!

15 Hoe kunt u maatschappelijke stage terug laten komen in uw les?
Na de stage, reflectievragen: Kijkvragen doornemen Loopbaan gerichte vragen Attitude vragen: Hoe ondernemend ben je nu eigenlijk?

16 Hoe ondernemend ben je nu eigenlijk?
4 kwadranten: Passie hebben Het spel kunnen bepalen Actief zijn en durven Een teamplayer zijn

17 Thema’s binnen elk kwadrant
Feedback geven en vragen Kunnen luisteren en vragen Tijd nemen voor reflectie Kunnen leren van eigen ervaringen reflecteren Het spel kunnen bepalen Richting kunnen bepalen Resultaatgericht zijn Doelgericht zijn Visie hebben focussen Zich kwetsbaar durven opstellen Kunnen anticiperen Aanpassingsvermogen hebben Oplossingsgericht zijn loslaten

18 Hoe ondernemend bent u zelf?
Welke ondernemerskwaliteiten heeft u (nog niet)? Welke kunt u toepassen in de maatschappelijke stage? Schud de kaartjes Neem er 4 af, lees en denk In lessituaties; rondje klas

19 Meer praktijkvoorbeelden?

20 Zelf een praktijkvoorbeeld?
Of


Download ppt "Maatschappelijke stage Studiedag VECON 3/4/2008 Jump Koch Chris Zwart CPS Onderwijsontwikkeling en advies Amersfoort."

Verwante presentaties


Ads door Google