De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bekwaamheidsexamen 2012 J. Van Wemmel 15/10/2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bekwaamheidsexamen 2012 J. Van Wemmel 15/10/2011"— Transcript van de presentatie:

1 Bekwaamheidsexamen 2012 J. Van Wemmel 15/10/2011
IAB Bekwaamheidsexamen 2012 J. Van Wemmel 15/10/2011

2 IAB - Bekwaamheidsexamen
Inleiding Algemene informatie mbt bekwaamheidsexamen – sessie 2012/1 Wet 22/4/1999 en KB 8/4/2003 Zie informatie op IAB website (Stage) 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

3 IAB - Bekwaamheidsexamen
Overzicht Toegang en inschrijvingsprocedure Schriftelijk gedeelte Mondeling gedeelte en rol van de examencommissies (jury’s) Conclusie 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

4 Toegang en inschrijvingsprocedure
Stagiairs derde jaar die daartoe toegelaten werden (stage niet verlengd) Andere kandidaten (die aan een vorige sessie deelgenomen hebben) Het bekwaamheidsexamen bestaat uit 2 proeven : schriftelijk (S) en mondeling (M) (art. 49 KB 8/4/03) 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

5 Aantal kansen voor deelname
Artikel 52, § 1 KB 8/4/03 Maximum 5 kansen gedurende een periode van 5 opeenvolgende jaren (behalve overmacht) De stagiairs die vanaf sessie 2012/1 tot het bekwaamheidsexamen toegelaten worden, mogen deelnemen tot en met sessie 2016/2 tot het totaal van 5 deelnames is bereikt Bekwaamheidsexamen wordt tweemaal per jaar georganiseerd: maart (S)/mei-juni (M) november (S)/eind januari-februari-maart (M) 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

6 Deliberatie toegang tot het bekwaamheidsexamen
Deliberatiecriteria : Minimum 1000 uren stage/jaar Permanente vorming met inbegrip van jaarlijks minimum 2 IAB-voordrachten te volgen; voor de stagiairs eerste jaar minstens 3 IAB-voordrachten incluis deontologie Beoordeling stage door SM Tuchtdossier Resultaten tussentijdse proeven 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

7 Deliberatie toegang tot het bekwaamheidsexamen (vervolg)
Nazicht eindrapport stagedagboek door stagecommissie Beslissing van de stagecommissie in januari 2012 Goedkeuring door de Raad begin februari 2012 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

8 IAB - Bekwaamheidsexamen
Voorbeelden van werkinstrumenten ter voorbereiding van het bekwaamheidsexamen (beiden gedeelten) Dit is geen volledige lijst Wetboeken en andere wettelijke bepalingen Syllabi van seminaries voor stagiairs (zie IAB website) Vakliteratuur mbt ontwikkelingen in de diverse materies Vragen van het bekwaamheidsexamen van voorgaande jaren (zie IAB website) Vademecum van het IAB Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Basiswerken m.b.t. de opleidingsinhouden van het toelatingsexamen (lijst opgesteld door de examencommissie van het toelatingsexamen) 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

9 Schriftelijk gedeelte
KB: 1 of meerdere praktische toepassingsgevallen mbt opleidingsinhouden art. 3 (maw: 25 of 16) Wetboeken mogen geraadpleegd worden (cfr uitnodigingsbrief) Sessie 2012/1: volgende opleidingsinhouden (zie volgende slide): Beschrijving van opleidingsinhouden: zie programma toelatingsexamen op website IAB 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

10 Schriftelijk gedeelte
Accountants: Wetgeving inzake jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening Analyse/kritische beoordeling jaarrekening Interne controle en Accountantsonderzoek (Externe controle) Vennootschapsrecht Bijzondere mandaten 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

11 Schriftelijk gedeelte (vervolg)
Accountants (vervolg): Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW Beginselen Registratie- en successierechten Beginselen Europees en internationaal fiscaal recht Fiscale procedure Deontologie (juridische en beroepsnormen met betrekking tot de accountancy, de belastingconsultancy en de andere wettelijke opdrachten van de accountant en van de belastingconsulent) 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

12 Schriftelijk gedeelte (vervolg)
Belastingconsulenten (BC): Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW Beginselen Registratie- en successierechten Beginselen Europees en internationaal fiscaal recht Fiscale procedure Vennootschapsrecht Wetgeving inzake jaarrekening Deontologie (beperkt tot datgene van toepas. op BC) 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

13 IAB - Bekwaamheidsexamen
Mondeling gedeelte Deelname Minstens 60 % voor het schriftelijk gedeelte : als men niet slaagt voor het geheel, vrijstelling van het schriftelijk gedeelte voor volgende examensessies Tussen 50 % en 60 % voor het schriftelijk gedeelte: als men niet slaagt voor het geheel, geen vrijstelling van het schriftelijk gedeelte voor volgende sessies < 50 % voor het schriftelijk gedeelte : kandidaat beslist zelf of hij aan mondeling gedeelte deelneemt of niet : let op : aanvraag indienen binnen 14 dagen 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

14 Mondeling gedeelte (vervolg)
Timing: tussen 15/5 en +/- 30/6/2012 Accountants: +/- 50’ (effectieve ondervraging) Belastingconsulenten: +/- 25’ (effectieve ondervraging) 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

15 Mondeling gedeelte (vervolg)
Examencommissies (art. 51 KB 8/4/03): 5 leden, waaronder Ten minste 4 leden die lid zijn van het Instituut en 1 docent aan een universiteit, inrichting voor hoger onderwijs van universitair niveau of inrichting voor hoger economisch onderwijs Samenstelling jury accountants en belastingconsulenten 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

16 Mondeling gedeelte (vervolg)
Voorwerp : Bespreking van het schriftelijk gedeelte Ondervraging over : de praktijk van het beroep van AC of van BC Opdrachten, aansprakelijkheid en plichtenleer Rekening houden met de professionele omgeving van stagiair 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

17 Mondeling gedeelte (vervolg)
Materies : zelfde als voor het schriftelijk gedeelte !! Voorbeelden van thema’s die kunnen behandeld worden (geen volledige lijst) : Belangrijke fasen in het bestaan van een onderneming: oprichting, omzetting, reorganisaties, vereffening Onroerende transacties Vennootschapsrecht Jaarlijkse boekhoudkundige, juridische en fiscale verplichtingen van bedrijven Financiële ratio (voor accountants) Vennootschapsrecht  (bijzondere mandaten) (voor accountants) 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

18 Mondeling gedeelte (vervolg)
Voorbeelden van thema’s die kunnen behandeld worden (geen volledige lijst) (vervolg) : Boekhoudkundige, fiscale en juridische aspecten van relaties tussen vennootschappen, hun aandeelhouders en de zaakvoerders en bestuurders Successie problematiek voor aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders en bestuurders Fiscale procedure Plichtenleer 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

19 Mondeling gedeelte (vervolg)
Examenjury = de klant Bekwaamheidsexamen : professionele maturiteit moet blijken Geen wetboeken ter beschikking (behalve, voor accountants, algemeen belgisch rekeningenstelsel) 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

20 Mondeling gedeelte (vervolg)
Eerst : vragen stellen over de beroepsomgeving van de kandidaat Eerste vraag : domein waarin de kandidaat schijnt de meeste ervaring te hebben Vragen over het schriftelijk gedeelte Vragen mbt de bovenvermelde opleidingsinhouden Zelfde voorbereiding als voor het schriftelijk gedeelte 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

21 Mondeling gedeelte (vervolg)
Elk lid van de jury moet ten minste in de mogelijkheid zijn om zelf vragen te stellen Alle domeinen (zie hierboven) moeten behandeld worden Geen vraag stellen waarop men het antwoord zelf niet kent Bekwaamheidsexamen : geen gedetailleerde vragen : desgevallend moet de voorzitter tussen komen 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

22 Mondeling gedeelte (vervolg)
Voornaamste aspecten die door de jury moeten beoordeeld worden: Aanpak van problemen/vragen Identificatie van knelpunten Analyse Duidelijke en gestructureerde mondelinge communicatie Verschillende relevante aspecten/implicaties van gestelde problemen kunnen schetsen Als een antwoord niet gekend is, moet men kunnen uitleggen welke juridische bronnen en relevante reglementering moeten geraadpleegd worden 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

23 Mondeling gedeelte (vervolg)
Te bereiken doel : de jury te kunnen overtuigen dat de kandidaat alle essentiële materies (zie hierboven) beheerst, die nodig zijn voor een correcte uitoefening van de beroepen van AC en/of BC 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

24 Verloop mondeling gedeelte
Documenten ter beschikking van jury: Schriftelijke proef van lopende sessie of van de laatste sessie Resultaten tussentijdse proeven Stagedagboeken (voor de volledige duur van de stage) in het geheel of eindverslag en eindevaluatie Appreciatiefiche van het mondeling gedeelte(n) van vorige sessie(s) 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

25 Verloop mondelinge proef (vervolg)
Vóór het begin van het examen : korte bespreking tussen de juryleden mbt de bovenvermelde documenten (resultaten tussentijdse proeven,schriftelijke proef, eindrapporten stagedagboek, resultaten van vorige sessies) In het begin en tijdens het gesprek : bespreking over de professionele omgeving en omstandigheden waarin de kandidaat zijn stage heeft vervuld 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

26 Verloop mondelinge proef (vervolg)
Als stagiair dit wenst mag de stagemeester aanwezig zijn Mogelijkheid voor de stagemeester met de jury te spreken voor of na de ondervraging Deliberatie en eindappreciatie In geval van niet slagen: debriefing is zeer belangrijk ! Beslissing wordt ter plaatse meegedeeld onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad op advies van de Stagecommissie 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

27 IAB - Bekwaamheidsexamen
Lidmaatschap IAB Beslissing door de Raad van het IAB Vragenlijst: keuze te maken door het nieuwe lid Accountant en/of belastingconsulent (voor de nieuwe leden accountants) Inschrijving op de deellijst van de externe leden of niet Eedaflegging Lidkaart Getuigschrift 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

28 Conclusie Bedankt voor uw aandacht! Veel succes!
15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen

29 IAB - Bekwaamheidsexamen
Vragen ? Goed weekend ! 15/10/2011 IAB - Bekwaamheidsexamen


Download ppt "Bekwaamheidsexamen 2012 J. Van Wemmel 15/10/2011"

Verwante presentaties


Ads door Google